משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים תניא


Alphabetical Listing
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
7Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ב*1.5
תניא ג 1.5
תניא ד-ה*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
7Abenaim, שלמה
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
12Adelist, שמואל
תניא א-יב*2.0
9Amzalak, חיים
תניא א-ג*1.5
תניא ה-ז*1.5
תניא יז*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
6Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג*1.5
1Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
3Block, אפרים
תניא א-ג*1.5
1Cohen, מיכאל
תניא א 1.5
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א*1.5
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב*0.5
2Cooper, יואב
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
1Cyprys, זאב צבי
תניא א 1.5
1Cyrulnik, מענדל
תניא לב*1.5
10Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ד 1.5
תניא ה 0.5
תניא ו 1.5
תניא ז-ט*1.5
תניא לב 1.5
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ד 1.5
תניא ה-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
10Edelman, דוד אליהו
תניא א-ו*1.5
תניא ח-יא*1.5
2Edelman, חיים
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
23Edelman, יואל
תניא א-ט*4.0
תניא טו-טז*3.0
תניא י-יב*4.0
תניא יג*3.5
תניא יד*3.0
תניא יז-יח*2.5
תניא יט-כא*1.5
תניא לב*2.5
תניא מז*1.5
3Edelman, יוסף
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
8Engel, לוי יצחק
אגרת התשובה ב*1.5
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
3Engel, שמואל
תניא א-ג*1.5
1Feldman, אברהם הכהן
תניא מז* 
1Goldberg, אברהם
תניא א*1.5
4Goldberg, אלחנן
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא א*1.5
1Goldberg, (מענדל(א
תניא א*1.5
5Gopin, יוסף
אגרת התשובה ב*1.5
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
1Gordon, אברהם משה
תניא א*1.5
26Gordon, יעקב דוד
תניא א-ט*3.0
תניא טו-טז*1.5
תניא י-יב*3.0
תניא יג-יד*1.5
תניא יז-כד*1.5
תניא לב*2.5
תניא מז*2.5
2Greenbaum, אלחנן
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
4Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ג 1.5
תניא ד*1.5
1Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א*1.5
2Groner, יוחנן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Groner, שמואל
תניא א*1.5
2Gross, מנחם מענדל
תניא א 1.5
תניא לב 1.5
2Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Hoch, ארי
תניא א*1.5
תניא לב 1.5
1Jacobson, יוסף
תניא א 1.5
1Jurkowitz, נפתלי
תניא א*1.5
1Kahn, נחום זלמן
תניא א*1.5
3Kantor, משה
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Kornhauser, נתן
תניא א-ב*1.5
14Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב 5.0
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Lieberow, ישראל
תניא א*1.5
5Lieder, מנחם מענדל
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
8Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ב 1.5
תניא ג-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
8Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
13Lipskier, שמואל
תניא א-יב*2.5
תניא לב*1.5
1Meyer, יהושע
תניא לב*1.5
1Odze, יצחק אייזיק
תניא א*1.5
8Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
2Pinczower, ראובן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Reuben, צבי
תניא לב*1.5
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
1Ruschinek, לוי
תניא לב*1.5
1Schachter, אברהם
תניא א*1.5
1Schachter, אייזיק
תניא א*1.5
3Serebryanski, שמעון
תניא א-ב*1.5
תניא ג*0.2
1Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א 1.5
1Shapiro, זלמן
תניא א*1.5
3Shapiro, יוסף
תניא א 1.5
תניא ב-ג*1.5
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב*1.5
1Sufrin, דובי
תניא ב* 
1Tayar, אליהו
תניא א*1.0
1Tilson, שמחה
תניא לב*1.5
2Winner, משה
תניא א*1.5
7Winner, שמואל
תניא א-ו*1.5
תניא ז 1.5
1Wolf, בערל
תניא לב*1.5
1Wolf, נחום זלמן
תניא א*1.5
Numerical Order
26Gordon, יעקב דוד
תניא א-ט*3.0
תניא טו-טז*1.5
תניא י-יב*3.0
תניא יג-יד*1.5
תניא יז-כד*1.5
תניא לב*2.5
תניא מז*2.5
23Edelman, יואל
תניא א-ט*4.0
תניא טו-טז*3.0
תניא י-יב*4.0
תניא יג*3.5
תניא יד*3.0
תניא יז-יח*2.5
תניא יט-כא*1.5
תניא לב*2.5
תניא מז*1.5
14Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב 5.0
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
13Lipskier, שמואל
תניא א-יב*2.5
תניא לב*1.5
12Adelist, שמואל
תניא א-יב*2.0
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב*1.5
10Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ד 1.5
תניא ה 0.5
תניא ו 1.5
תניא ז-ט*1.5
תניא לב 1.5
10Edelman, דוד אליהו
תניא א-ו*1.5
תניא ח-יא*1.5
9Amzalak, חיים
תניא א-ג*1.5
תניא ה-ז*1.5
תניא יז*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ד 1.5
תניא ה-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
8Engel, לוי יצחק
אגרת התשובה ב*1.5
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
8Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
8Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ב 1.5
תניא ג-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
8Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
7Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ב*1.5
תניא ג 1.5
תניא ד-ה*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
7Abenaim, שלמה
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
7Winner, שמואל
תניא א-ו*1.5
תניא ז 1.5
6Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
5Gopin, יוסף
אגרת התשובה ב*1.5
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
5Lieder, מנחם מענדל
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
4Goldberg, אלחנן
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
4Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ג 1.5
תניא ד*1.5
3Block, אפרים
תניא א-ג*1.5
3Edelman, יוסף
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
3Engel, שמואל
תניא א-ג*1.5
3Kantor, משה
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
3Serebryanski, שמעון
תניא א-ב*1.5
תניא ג*0.2
3Shapiro, יוסף
תניא א 1.5
תניא ב-ג*1.5
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Cooper, יואב
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
2Edelman, חיים
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
2Greenbaum, אלחנן
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Groner, יוחנן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Gross, מנחם מענדל
תניא א 1.5
תניא לב 1.5
2Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Hoch, ארי
תניא א*1.5
תניא לב 1.5
2Kornhauser, נתן
תניא א-ב*1.5
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Pinczower, ראובן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
2Winner, משה
תניא א*1.5
1Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א*1.5
1Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג*1.5
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א*1.5
1Cohen, מיכאל
תניא א 1.5
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב*0.5
1Cyprys, זאב צבי
תניא א 1.5
1Cyrulnik, מענדל
תניא לב*1.5
1Feldman, אברהם הכהן
תניא מז* 
1Goldberg, אברהם
תניא א*1.5
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא א*1.5
1Goldberg, (מענדל(א
תניא א*1.5
1Gordon, אברהם משה
תניא א*1.5
1Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א*1.5
1Groner, שמואל
תניא א*1.5
1Jacobson, יוסף
תניא א 1.5
1Jurkowitz, נפתלי
תניא א*1.5
1Kahn, נחום זלמן
תניא א*1.5
1Lieberow, ישראל
תניא א*1.5
1Meyer, יהושע
תניא לב*1.5
1Odze, יצחק אייזיק
תניא א*1.5
1Reuben, צבי
תניא לב*1.5
1Ruschinek, לוי
תניא לב*1.5
1Schachter, אברהם
תניא א*1.5
1Schachter, אייזיק
תניא א*1.5
1Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א 1.5
1Shapiro, זלמן
תניא א*1.5
1Sufrin, דובי
תניא ב* 
1Tayar, אליהו
תניא א*1.0
1Tilson, שמחה
תניא לב*1.5
1Wolf, בערל
תניא לב*1.5
1Wolf, נחום זלמן
תניא א*1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Tuesday, ו' תמוז ה'תשעח - June 19, 2018 (8:03pm)