משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים תניא


Alphabetical Listing
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
7Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א 1.5
תניא ב*1.5
תניא ג-ד 1.5
תניא ה*1.5
תניא לב 1.5
תניא מז*1.5
1Abenaim, ראובן
תניא לב 1.5
7Abenaim, שלמה
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
12Adelist, שמואל
תניא א-יב 4.0
13Amzalak, חיים
תניא א-ח*1.5
תניא יא*1.5
תניא יז*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד 1.5
תניא לב 1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
1Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג 1.5
1Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א*1.5
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א 1.5
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
3Block, אפרים
תניא א-ג*1.5
1Cohen, מיכאל
תניא א 1.5
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א*1.5
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב*0.5
3Cooper, יואב
תניא א-ב 1.5
תניא לב 1.5
1Cyprys, זאב צבי
תניא א 1.5
1Cyrulnik, מענדל
תניא לב 1.5
11Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ד 1.5
תניא ה 0.5
תניא ו 1.5
תניא ז*1.5
תניא ח 1.5
תניא ט-י*1.5
תניא לב 1.5
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו 1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יב 2.0
2Edelman, חיים
תניא א 1.5
תניא ג 1.5
24Edelman, יואל
תניא א-ט 4.5
תניא טו-טז 3.5
תניא י-יב 4.5
תניא יג-יד 4.0
תניא יז-יח 3.5
תניא יט-כ 2.5
תניא כא*2.5
תניא כב*2.0
תניא לב 3.5
תניא מז 2.5
3Edelman, יוסף
תניא א 1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Edelman, ישראל
תניא לב* 
12Engel, לוי יצחק
אגרת התשובה ב 4.0
אגרת התשובה יב 4.0
תניא א-ז 4.0
תניא לב 4.0
תניא מז 4.0
שער היחוד ה 4.0
6Engel, שמואל
תניא א-ו*1.5
2Feldman, אברהם הכהן
תניא לב*1.0
תניא מז*1.0
3Goldberg, אברהם
תניא א-ג*1.5
4Goldberg, אלחנן
תניא א 1.5
תניא ב*1.5
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא א*1.5
1Goldberg, (מענדל(א
תניא א*1.5
6Gopin, יוסף
אגרת התשובה ב*1.5
אגרת התשובה ח*1.5
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
1Gordon, אברהם משה
תניא א*1.5
27Gordon, יעקב דוד
תניא א-ט*3.5
תניא טו-טז*1.5
תניא י-יב*3.5
תניא יג-יד*2.0
תניא יז-כה*1.5
תניא לב*3.0
תניא מז*3.0
1Gordon, שלום דובער
תניא א*1.5
2Greenbaum, אלחנן
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
7Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ג 1.5
תניא ד-ה*1.5
תניא ו-ז 1.5
1Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א*1.5
2Groner, יוחנן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
1Groner, שמואל
תניא א*1.5
2Gross, מנחם מענדל
תניא א 1.5
תניא לב 1.5
2Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
4Hoch, ארי
תניא א*1.5
תניא ב 1.5
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
1Jacobson, יוסף
תניא א 1.5
1Jurkowitz, נפתלי
תניא א*1.5
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב 1.5
3Kantor, משה
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Kornhauser, נתן
תניא א-ב*1.5
15Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב 6.0
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Lever, יחזקאל
אגרת התשובה א 1.5
שער היחוד א* 
1Lieberow, ישראל
תניא א*1.5
18Lieder, מנחם מענדל
תניא א-ג 1.5
תניא ד-ט*1.5
תניא טו-טז*1.5
תניא י-יב*1.5
תניא יד*1.5
תניא יז*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
9Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ו 1.5
תניא יא*1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
9Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ו 1.5
תניא ז*1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
14Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א*1.5
תניא א-יב 4.0
תניא לב 1.5
1Meyer, יהושע
תניא לב*1.5
1New, אברהם
תניא לב 1.5
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א 1.5
תניא מז 1.5
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו 1.5
תניא לב 1.5
תניא מה 1.5
תניא מז 1.5
1Odze, שמואל
תניא מז*1.5
2Pinczower, ראובן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Reicher, שלום
תניא א 1.5
1Reuben, צבי
תניא לב*1.5
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
1Ruschinek, לוי
תניא לב*1.5
2Schachter, אברהם
תניא א-ב*1.5
1Schachter, אייזיק
תניא א*1.5
4Serebryanski, שמעון
תניא א-ג 1.5
תניא לב*1.5
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב 1.5
1Shapiro, זלמן
תניא א*1.5
3Shapiro, יוסף
תניא א-ג*1.5
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב*1.5
1Stern, שמואל
תניא א*1.5
1Sufrin, דובי
תניא ב* 
4Szmerling, לוי
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
1Szmerling, מענדל
תניא א*1.5
12Tayar, אליהו
תניא א-יא 1.5
תניא יב*1.5
1Tilson, שמחה
תניא לב*1.5
2Winner, משה
תניא א*1.5
8Winner, שמואל
תניא א-ח*1.5
1Wolf, בערל
תניא לב*1.5
1Wolf, נחום זלמן
תניא א*1.5
Numerical Order
27Gordon, יעקב דוד
תניא א-ט*3.5
תניא טו-טז*1.5
תניא י-יב*3.5
תניא יג-יד*2.0
תניא יז-כה*1.5
תניא לב*3.0
תניא מז*3.0
24Edelman, יואל
תניא א-ט 4.5
תניא טו-טז 3.5
תניא י-יב 4.5
תניא יג-יד 4.0
תניא יז-יח 3.5
תניא יט-כ 2.5
תניא כא*2.5
תניא כב*2.0
תניא לב 3.5
תניא מז 2.5
18Lieder, מנחם מענדל
תניא א-ג 1.5
תניא ד-ט*1.5
תניא טו-טז*1.5
תניא י-יב*1.5
תניא יד*1.5
תניא יז*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
15Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב 6.0
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
14Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א*1.5
תניא א-יב 4.0
תניא לב 1.5
13Amzalak, חיים
תניא א-ח*1.5
תניא יא*1.5
תניא יז*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
12Adelist, שמואל
תניא א-יב 4.0
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יב 2.0
12Engel, לוי יצחק
אגרת התשובה ב 4.0
אגרת התשובה יב 4.0
תניא א-ז 4.0
תניא לב 4.0
תניא מז 4.0
שער היחוד ה 4.0
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב*1.5
12Tayar, אליהו
תניא א-יא 1.5
תניא יב*1.5
11Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ד 1.5
תניא ה 0.5
תניא ו 1.5
תניא ז*1.5
תניא ח 1.5
תניא ט-י*1.5
תניא לב 1.5
9Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ו 1.5
תניא ז*1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
9Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ו 1.5
תניא יא*1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו 1.5
תניא לב 1.5
תניא מה 1.5
תניא מז 1.5
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו 1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
8Winner, שמואל
תניא א-ח*1.5
7Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א 1.5
תניא ב*1.5
תניא ג-ד 1.5
תניא ה*1.5
תניא לב 1.5
תניא מז*1.5
7Abenaim, שלמה
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד 1.5
תניא לב 1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
7Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ג 1.5
תניא ד-ה*1.5
תניא ו-ז 1.5
6Engel, שמואל
תניא א-ו*1.5
6Gopin, יוסף
אגרת התשובה ב*1.5
אגרת התשובה ח*1.5
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
4Goldberg, אלחנן
תניא א 1.5
תניא ב*1.5
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
4Hoch, ארי
תניא א*1.5
תניא ב 1.5
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
4Serebryanski, שמעון
תניא א-ג 1.5
תניא לב*1.5
4Szmerling, לוי
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א 1.5
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
3Block, אפרים
תניא א-ג*1.5
3Cooper, יואב
תניא א-ב 1.5
תניא לב 1.5
3Edelman, יוסף
תניא א 1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
3Goldberg, אברהם
תניא א-ג*1.5
3Kantor, משה
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
3Shapiro, יוסף
תניא א-ג*1.5
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Edelman, חיים
תניא א 1.5
תניא ג 1.5
2Feldman, אברהם הכהן
תניא לב*1.0
תניא מז*1.0
2Greenbaum, אלחנן
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
2Groner, יוחנן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Gross, מנחם מענדל
תניא א 1.5
תניא לב 1.5
2Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב 1.5
2Kornhauser, נתן
תניא א-ב*1.5
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Lever, יחזקאל
אגרת התשובה א 1.5
שער היחוד א* 
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א 1.5
תניא מז 1.5
2Pinczower, ראובן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Schachter, אברהם
תניא א-ב*1.5
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב 1.5
2Winner, משה
תניא א*1.5
1Abenaim, ראובן
תניא לב 1.5
1Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א*1.5
1Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג 1.5
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א*1.5
1Cohen, מיכאל
תניא א 1.5
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב*0.5
1Cyprys, זאב צבי
תניא א 1.5
1Cyrulnik, מענדל
תניא לב 1.5
1Edelman, ישראל
תניא לב* 
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא א*1.5
1Goldberg, (מענדל(א
תניא א*1.5
1Gordon, אברהם משה
תניא א*1.5
1Gordon, שלום דובער
תניא א*1.5
1Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א*1.5
1Groner, שמואל
תניא א*1.5
1Jacobson, יוסף
תניא א 1.5
1Jurkowitz, נפתלי
תניא א*1.5
1Lieberow, ישראל
תניא א*1.5
1Meyer, יהושע
תניא לב*1.5
1New, אברהם
תניא לב 1.5
1Odze, שמואל
תניא מז*1.5
1Reicher, שלום
תניא א 1.5
1Reuben, צבי
תניא לב*1.5
1Ruschinek, לוי
תניא לב*1.5
1Schachter, אייזיק
תניא א*1.5
1Shapiro, זלמן
תניא א*1.5
1Stern, שמואל
תניא א*1.5
1Sufrin, דובי
תניא ב* 
1Szmerling, מענדל
תניא א*1.5
1Tilson, שמחה
תניא לב*1.5
1Wolf, בערל
תניא לב*1.5
1Wolf, נחום זלמן
תניא א*1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Tuesday, י' אלול ה'תשעח - August 21, 2018 (3:08pm)