משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים תניא


Alphabetical Listing
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
10Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ו 1.5
תניא ח 1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
3Abenaim, ראובן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
4Abenaim, שלמה
תניא א*1.0
תניא ב-ג*1.5
תניא לב*1.5
1Adelist, דוד
תניא ד 1.5
12Adelist, שמואל
תניא א-יב*3.5
15Amzalak, חיים
תניא א-ט*1.5
תניא יא*1.5
תניא יז*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
3Belfer, אשר
תניא א 1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
4Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג-ה*1.5
תניא לב*1.5
3Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א-ג*1.5
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Block, אפרים
תניא א*1.5
1Bloom, יוסף
תניא לב*1.5
3Cohen, מיכאל
תניא א-ג*1.5
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א*1.5
2Cohen, שניאור זלמן
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
6Cooper, יואב
תניא א-ב*1.5
תניא ג 1.5
תניא ד-ה*1.5
תניא לב 1.5
1Cyprys, זאב צבי
תניא א 1.5
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב 1.5
12Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ט 1.5
תניא י-יא*1.5
תניא לב 1.5
1Doron, יואל
תניא לב*1.5
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יא 4.0
תניא יב*4.0
3Edelman, חיים
תניא א 1.5
תניא ב*0.5
תניא ג 1.5
24Edelman, יואל
תניא א-ט*2.5
תניא טו-טז*2.0
תניא י-יב*2.5
תניא יג-יד*2.0
תניא יז-כא*2.0
תניא כב*0.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
3Edelman, יוסף
תניא א*1.5
תניא ג*1.0
תניא לב*1.5
3Edelman, ישראל
תניא א  
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
7Engel, שמואל
תניא א-ז*1.5
4Gershman, גלעד
תניא א-ג*1.5
תניא מז*1.5
1Gershman, עזרא
תניא מז*1.5
1Goldberg, אברהם
תניא לב*1.5
3Goldberg, אלחנן
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Goldberg, (יוסף (א
תניא א*1.0
תניא ג*1.5
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא לב*1.5
4Goldberg, (מענדל(א
תניא א*1.5
תניא ב*1.0
תניא ג*1.5
תניא ד* 
5Gopin, יוסף
אגרת התשובה א*1.5
אגרת התשובה יב*1.5
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
2Gordon, אברהם משה
תניא א*1.5
תניא לב*1.0
16Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב*3.5
תניא יג-יד*1.5
תניא לב*3.0
תניא מז*3.0
1Gordon, ישראל
תניא א* 
3Gordon, שלום דובער
תניא א 1.5
תניא ב*1.5
תניא לב 1.5
2Greenbaum, אלחנן
תניא א 1.5
תניא לב*1.5
8Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ג 1.5
תניא ד 1.0
תניא ה*1.5
תניא ו-ז 1.5
תניא ח 2.0
2Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א-ב*1.5
2Groner, יוחנן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Groner, שניאור זלמן
תניא ג*1.5
תניא מז* 
2Gross, מנחם מענדל
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
1Gutnick, אהרן
תניא כח* 
4Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
1Heidingsfeld, לוי
תניא א*1.5
9Hoch, ארי
תניא א-ו*1.5
תניא ז 1.5
תניא ח*1.5
תניא לב*1.5
1Hoch, שניאור חיים
תניא א*1.5
1Jacobson, יוסף
תניא א 1.5
2Johnson, מנחם מענדל
תניא ד*1.5
תניא לב*1.5
1Kahn, אליהו
תניא א* 
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב*1.5
1Kantor, משה
תניא ג*1.0
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב 1.5
1Korik, מענדל
תניא לב*1.5
1Kornhauser, אליהו
תניא א*1.5
4Kornhauser, נתן
תניא א-ד*1.5
31Lesches, יוסף יצחק
תניא א-ט*6.0
תניא טו-טז*1.5
תניא י-יב*6.0
תניא יג-יד*1.5
תניא יז-כט*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Lieberow, ישראל
תניא א-ב*1.5
5Lieberow, מענדל
תניא א-ה*1.5
14Lieder, מנחם מענדל
תניא א-יב*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
9Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ד 1.5
תניא ה-ו*1.5
תניא יא*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
1Lipskier, (יוסף יצחק(מ
תניא א* 
7Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ה*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
25Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א-יב*2.0
תניא א-יא 6.5
תניא יב*6.5
תניא לב 1.5
1Meyer, יהושע
תניא לב* 
1Nagel, אלחנן
תניא לב*1.5
1Nakar, מנחם
תניא לב 1.5
1Nathanson, יוםף יצחק
תניא לב*1.5
2New, אברהם
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Nitzan, יובל
תניא ד* 
תניא לב*1.5
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א*1.5
תניא מז*1.5
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א 1.5
תניא ב-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
1Odze, שמואל
תניא מז*1.5
5Oliver, שניאור זלמן
אגרת הקודש יא 1.5
אגרת התשובה יב 1.5
תניא א-ב 1.5
תניא מז 1.5
2Pinczower, ראובן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Raskin, יוסף יצחק
תניא ד* 
1Reicher, יוסף
תניא א*1.5
1Reuben, צבי
תניא לב*1.5
1Rosen, איתן
תניא לב* 
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
1Ruschinek, לוי
תניא לב*1.5
2Schachter, אברהם
תניא א 1.5
תניא ב*1.5
1Schachter, נתן יצחק
תניא א 1.0
5Serebryanski, שמעון
תניא א-ד 1.5
תניא לב 1.5
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב*1.5
1Shapiro, זלמן
תניא א* 
1Shapiro, יוסף
תניא א*1.5
1Stern, דובער
תניא א 1.5
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב 5.0
3Stern, שמואל
תניא א-ב 1.5
תניא ג*1.5
1Sufrin, דובי
תניא לב 1.5
4Szmerling, לוי
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
1Szmerling, מענדל
תניא א*1.5
23Tayar, אליהו
אגרת התשובה א-י*1.5
תניא א-יב*5.0
תניא לב*3.0
1Tayar, מענדל
תניא א 1.5
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א* 
2Tilson, שמחה
תניא ב*1.5
תניא לב*1.5
4Winner, משה
תניא א-ג*1.5
7Winner, שמואל
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
1Wolf, אבא
תניא א 1.5
2Wolf, בערל
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Wolf, מנחם
תניא מז*1.5
Numerical Order
31Lesches, יוסף יצחק
תניא א-ט*6.0
תניא טו-טז*1.5
תניא י-יב*6.0
תניא יג-יד*1.5
תניא יז-כט*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
25Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א-יב*2.0
תניא א-יא 6.5
תניא יב*6.5
תניא לב 1.5
24Edelman, יואל
תניא א-ט*2.5
תניא טו-טז*2.0
תניא י-יב*2.5
תניא יג-יד*2.0
תניא יז-כא*2.0
תניא כב*0.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
23Tayar, אליהו
אגרת התשובה א-י*1.5
תניא א-יב*5.0
תניא לב*3.0
16Gordon, יעקב דוד
תניא א-יב*3.5
תניא יג-יד*1.5
תניא לב*3.0
תניא מז*3.0
15Amzalak, חיים
תניא א-ט*1.5
תניא יא*1.5
תניא יז*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
14Lieder, מנחם מענדל
תניא א-יב*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
12Adelist, שמואל
תניא א-יב*3.5
12Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-ט 1.5
תניא י-יא*1.5
תניא לב 1.5
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יא 4.0
תניא יב*4.0
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב 5.0
10Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ו 1.5
תניא ח 1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
9Hoch, ארי
תניא א-ו*1.5
תניא ז 1.5
תניא ח*1.5
תניא לב*1.5
9Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ד 1.5
תניא ה-ו*1.5
תניא יא*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א 1.5
תניא ב-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
8Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ג 1.5
תניא ד 1.0
תניא ה*1.5
תניא ו-ז 1.5
תניא ח 2.0
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד*1.5
תניא לב*1.5
תניא מה*1.5
תניא מז*1.5
7Engel, שמואל
תניא א-ז*1.5
7Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ה*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
7Winner, שמואל
תניא א-ו*1.5
תניא לב*1.5
6Cooper, יואב
תניא א-ב*1.5
תניא ג 1.5
תניא ד-ה*1.5
תניא לב 1.5
5Gopin, יוסף
אגרת התשובה א*1.5
אגרת התשובה יב*1.5
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
תניא מז*1.5
5Lieberow, מענדל
תניא א-ה*1.5
5Oliver, שניאור זלמן
אגרת הקודש יא 1.5
אגרת התשובה יב 1.5
תניא א-ב 1.5
תניא מז 1.5
5Serebryanski, שמעון
תניא א-ד 1.5
תניא לב 1.5
4Abenaim, שלמה
תניא א*1.0
תניא ב-ג*1.5
תניא לב*1.5
4Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג-ה*1.5
תניא לב*1.5
4Gershman, גלעד
תניא א-ג*1.5
תניא מז*1.5
4Goldberg, (מענדל(א
תניא א*1.5
תניא ב*1.0
תניא ג*1.5
תניא ד* 
4Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
4Kornhauser, נתן
תניא א-ד*1.5
4Szmerling, לוי
תניא א-ג*1.5
תניא לב*1.5
4Winner, משה
תניא א-ג*1.5
3Abenaim, ראובן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
3Belfer, אשר
תניא א 1.5
תניא לב 1.5
תניא מז 1.5
3Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א-ג*1.5
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
3Cohen, מיכאל
תניא א-ג*1.5
3Edelman, חיים
תניא א 1.5
תניא ב*0.5
תניא ג 1.5
3Edelman, ישראל
תניא א  
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
3Edelman, יוסף
תניא א*1.5
תניא ג*1.0
תניא לב*1.5
3Goldberg, אלחנן
תניא א*1.5
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
3Gordon, שלום דובער
תניא א 1.5
תניא ב*1.5
תניא לב 1.5
3Stern, שמואל
תניא א-ב 1.5
תניא ג*1.5
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Cohen, שניאור זלמן
תניא ג*1.5
תניא לב 1.5
2Goldberg, (יוסף (א
תניא א*1.0
תניא ג*1.5
2Gordon, אברהם משה
תניא א*1.5
תניא לב*1.0
2Greenbaum, אלחנן
תניא א 1.5
תניא לב*1.5
2Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א-ב*1.5
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Groner, שניאור זלמן
תניא ג*1.5
תניא מז* 
2Groner, יוחנן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Gross, מנחם מענדל
תניא א*1.5
תניא לב*1.5
2Johnson, מנחם מענדל
תניא ד*1.5
תניא לב*1.5
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב*1.5
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Lieberow, ישראל
תניא א-ב*1.5
2New, אברהם
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Nitzan, יובל
תניא ד* 
תניא לב*1.5
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א*1.5
תניא מז*1.5
2Pinczower, ראובן
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג 1.5
תניא לב 1.5
2Schachter, אברהם
תניא א 1.5
תניא ב*1.5
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב*1.5
2Tilson, שמחה
תניא ב*1.5
תניא לב*1.5
2Wolf, בערל
תניא ג*1.5
תניא לב*1.5
1Adelist, דוד
תניא ד 1.5
1Block, אפרים
תניא א*1.5
1Bloom, יוסף
תניא לב*1.5
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א*1.5
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב 1.5
1Cyprys, זאב צבי
תניא א 1.5
1Doron, יואל
תניא לב*1.5
1Gershman, עזרא
תניא מז*1.5
1Goldberg, אברהם
תניא לב*1.5
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא לב*1.5
1Gordon, ישראל
תניא א* 
1Gutnick, אהרן
תניא כח* 
1Heidingsfeld, לוי
תניא א*1.5
1Hoch, שניאור חיים
תניא א*1.5
1Jacobson, יוסף
תניא א 1.5
1Kahn, אליהו
תניא א* 
1Kantor, משה
תניא ג*1.0
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב 1.5
1Korik, מענדל
תניא לב*1.5
1Kornhauser, אליהו
תניא א*1.5
1Lipskier, (יוסף יצחק(מ
תניא א* 
1Meyer, יהושע
תניא לב* 
1Nagel, אלחנן
תניא לב*1.5
1Nakar, מנחם
תניא לב 1.5
1Nathanson, יוםף יצחק
תניא לב*1.5
1Odze, שמואל
תניא מז*1.5
1Raskin, יוסף יצחק
תניא ד* 
1Reicher, יוסף
תניא א*1.5
1Reuben, צבי
תניא לב*1.5
1Rosen, איתן
תניא לב* 
1Ruschinek, לוי
תניא לב*1.5
1Schachter, נתן יצחק
תניא א 1.0
1Shapiro, יוסף
תניא א*1.5
1Shapiro, זלמן
תניא א* 
1Stern, דובער
תניא א 1.5
1Sufrin, דובי
תניא לב 1.5
1Szmerling, מענדל
תניא א*1.5
1Tayar, מענדל
תניא א 1.5
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א* 
1Wolf, אבא
תניא א 1.5
1Wolf, מנחם
תניא מז*1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Thursday, י"ב אלול ה'תשעט - September 12, 2019 (2:21pm)