משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות


Alphabetical Listing
6Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א 0.5
ברכות ד-ו*0.5
ברכות ח*0.5
ראש השנה ג*0.5
5Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות ח*0.5
סוכה א 0.5
סוכה ב-ג*0.5
שבת ד*0.5
1Abenaim, שלמה
ברכות ד*0.5
3Adelist, דוד
אבות א*0.5
ברכות א* 
ברכות ח*0.5
9Amzalak, 'שמואל גדלי
אבות א*0.5
ברכות ה*0.5
7Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א*0.5
שבת ד*0.5
16Blesofsky, שניאור זלמן
חגיגה א 0.5
ראש השנה ג 0.5
שבת ד 0.5
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח*0.5
2Cooper, יואב
מגילה א 1.0
סוכה א 0.5
1Cyprys, זאב צבי
אבות א 0.5
1Cyprys, יואל
זבחים ה*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ה*0.5
11Cyrulnik, שלום דובער
אבות א*0.5
סוכה א*0.5
1Doron, ברוך בנימין
שבת ד*0.5
1Edelman, דוד אליהו
ברכות א*0.5
3Edelman, יוסף
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
1Edelman, ישראל
ברכות ח*0.5
14Engel, לוי יצחק
סוכה א*0.5
3Engel, ליימא חיים
ברכות א-ב 0.5
ברכות ח*0.5
1Flescher, בנימין
תענית א*0.5
6Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
ברכות ב-ו* 
31Greenbaum, אלחנן
חגיגה ג* 
יומא א-ה* 
10Gutnick, (שניאור חיים(ד
פאה א*0.5
4Jacobson, יוסף
ברכות א-ב 0.5
ברכות ז 0.5
ברכות ח 1.0
3Johnson, מנחם מענדל
ברכות א 0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א*0.5
3Kohn, מנחם מענדל
ברכות א-ב* 
ברכות ח*0.5
18Lesches, שניאור זלמן
כלאים א-ב*0.5
1Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
ברכות ו*0.5
20Lipskier, יהושע שניאור זלמן
אבות א*0.5
סוכה א-ב*0.5
תענית א  
תענית ב* 
תענית ג  
תענית ד* 
12Lipskier, ישראל ארי' לייב
אבות א*0.5
בבא קמא א*0.5
זבחים ה*0.5
21Lipskier, שמואל
אבות א-ב*0.5
מכות א*0.5
מכות ב* 
1Meyer, יהושע
תענית א*0.5
1Nathanson, יוםף יצחק
סוכה א*0.5
1Reicher, שלום
ברכות ח* 
1Schachter, אברהם
אבות א*0.5
1Serebryanski, חנוך
ברכות ח*0.5
1Serebryanski, שמואל
ברכות ח*0.5
2Shapiro, יוסף
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
2Stern, דובער
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
1Stern, שמואל
אבות א* 
2Sufrin, דובי
ברכות ח 0.5
שבת ד 0.5
2Sufrin, נחום
ברכות ח 0.5
שבת ד 0.5
1Tayar, מענדל
ברכות ח 1.0
1Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ח 0.5
3Wolf, בערל
ברכות ח* 
סוכה א-ב*0.5
1Yitschaki, שמואל
ברכות ה*0.5
Numerical Order
31Greenbaum, אלחנן
חגיגה ג* 
יומא א-ה* 
21Lipskier, שמואל
אבות א-ב*0.5
מכות א*0.5
מכות ב* 
20Lipskier, יהושע שניאור זלמן
אבות א*0.5
סוכה א-ב*0.5
תענית א  
תענית ב* 
תענית ג  
תענית ד* 
18Lesches, שניאור זלמן
כלאים א-ב*0.5
16Blesofsky, שניאור זלמן
חגיגה א 0.5
ראש השנה ג 0.5
שבת ד 0.5
14Engel, לוי יצחק
סוכה א*0.5
12Lipskier, ישראל ארי' לייב
אבות א*0.5
בבא קמא א*0.5
זבחים ה*0.5
11Cyrulnik, שלום דובער
אבות א*0.5
סוכה א*0.5
10Gutnick, (שניאור חיים(ד
פאה א*0.5
9Amzalak, 'שמואל גדלי
אבות א*0.5
ברכות ה*0.5
7Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א*0.5
שבת ד*0.5
6Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א 0.5
ברכות ד-ו*0.5
ברכות ח*0.5
ראש השנה ג*0.5
6Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
ברכות ב-ו* 
5Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות ח*0.5
סוכה א 0.5
סוכה ב-ג*0.5
שבת ד*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ה*0.5
4Jacobson, יוסף
ברכות א-ב 0.5
ברכות ז 0.5
ברכות ח 1.0
3Adelist, דוד
אבות א*0.5
ברכות א* 
ברכות ח*0.5
3Edelman, יוסף
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
3Engel, ליימא חיים
ברכות א-ב 0.5
ברכות ח*0.5
3Johnson, מנחם מענדל
ברכות א 0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א*0.5
3Kohn, מנחם מענדל
ברכות א-ב* 
ברכות ח*0.5
3Wolf, בערל
ברכות ח* 
סוכה א-ב*0.5
2Cooper, יואב
מגילה א 1.0
סוכה א 0.5
2Shapiro, יוסף
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
2Stern, דובער
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
2Sufrin, דובי
ברכות ח 0.5
שבת ד 0.5
2Sufrin, נחום
ברכות ח 0.5
שבת ד 0.5
1Abenaim, שלמה
ברכות ד*0.5
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח*0.5
1Cyprys, יואל
זבחים ה*0.5
1Cyprys, זאב צבי
אבות א 0.5
1Doron, ברוך בנימין
שבת ד*0.5
1Edelman, דוד אליהו
ברכות א*0.5
1Edelman, ישראל
ברכות ח*0.5
1Flescher, בנימין
תענית א*0.5
1Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
ברכות ו*0.5
1Meyer, יהושע
תענית א*0.5
1Nathanson, יוםף יצחק
סוכה א*0.5
1Reicher, שלום
ברכות ח* 
1Schachter, אברהם
אבות א*0.5
1Serebryanski, חנוך
ברכות ח*0.5
1Serebryanski, שמואל
ברכות ח*0.5
1Stern, שמואל
אבות א* 
1Tayar, מענדל
ברכות ח 1.0
1Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ח 0.5
1Yitschaki, שמואל
ברכות ה*0.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.



This page was last updated on: Tuesday, ו' תמוז ה'תשעח - June 19, 2018 (8:03pm)