משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות


Alphabetical Listing
7Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א 0.5
ברכות ב*0.5
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ו*0.5
ברכות ח*0.5
ראש השנה ג*0.5
6Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות ב-ג*0.5
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
סוכה ב* 
שבת ד*0.5
5Adelist, דוד
אבות א*0.5
ברכות א*0.5
ברכות ב-ג* 
ברכות ח*0.5
4Amzalak, חיים
זבחים ה*0.5
5Aron, אביגדור
שבת א*0.5
שבת ג*0.5
6Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
שבת ד*0.5
8Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות א*1.5
חגיגה א*0.5
ראש השנה ג*0.5
שבת ד*0.5
6Cooper, יואב
ברכות ח*0.5
מגילה א 0.5
סוכה א*0.5
תענית א 0.5
תענית ב*0.5
תענית ג* 
2Cyprys, זאב צבי
אבות א*0.5
ברכות ד*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ד-ה*0.5
1Edelman, ישראל
ברכות ח*0.5
3Engel, ליימא חיים
ברכות א-ב*0.5
ברכות ח*0.5
1Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
21Greenbaum, אלחנן
פסחים א-ב*0.5
3Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה א-ג*0.5
1Johnson, יוסף חיים
ברכות ח*0.5
3Johnson, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
1Kohn, יצחק
ברכות ח* 
4Kohn, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ח*0.5
ראש השנה א*0.5
שבת ד*0.5
1Kornhauser, אליהו
ברכות ח*0.5
3Kurinsky, מרדכי
ברכות א-ב* 
ברכות ה*0.5
25Lesches, שניאור זלמן
כלאים א-ט* 
2Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
ברכות ו 0.5
ברכות ח*0.5
18Lipskier, יהושע שניאור זלמן
אבות א*0.5
2Nathanson, יוםף יצחק
ברכות א* 
סוכה א*0.5
2Schachter, נתן יצחק
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
1Serebryanski, שמואל
ברכות ח*0.5
2Shmerling, דניא-ל
ברכות ח* 
סוכה א* 
3Stern, דובער
ברכות ד* 
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
1Stern, שמואל
אבות א*0.5
3Sufrin, דובי
ברכות ד 0.5
ברכות ח*0.5
שבת ד 0.5
4Sufrin, נחום
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א* 
שבת ד 0.5
2Tayar, מענדל
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
2Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
Numerical Order
25Lesches, שניאור זלמן
כלאים א-ט* 
21Greenbaum, אלחנן
פסחים א-ב*0.5
18Lipskier, יהושע שניאור זלמן
אבות א*0.5
8Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות א*1.5
חגיגה א*0.5
ראש השנה ג*0.5
שבת ד*0.5
7Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א 0.5
ברכות ב*0.5
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ו*0.5
ברכות ח*0.5
ראש השנה ג*0.5
6Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות ב-ג*0.5
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
סוכה ב* 
שבת ד*0.5
6Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
שבת ד*0.5
6Cooper, יואב
ברכות ח*0.5
מגילה א 0.5
סוכה א*0.5
תענית א 0.5
תענית ב*0.5
תענית ג* 
5Adelist, דוד
אבות א*0.5
ברכות א*0.5
ברכות ב-ג* 
ברכות ח*0.5
5Aron, אביגדור
שבת א*0.5
שבת ג*0.5
4Amzalak, חיים
זבחים ה*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ד-ה*0.5
4Kohn, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ח*0.5
ראש השנה א*0.5
שבת ד*0.5
4Sufrin, נחום
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א* 
שבת ד 0.5
3Engel, ליימא חיים
ברכות א-ב*0.5
ברכות ח*0.5
3Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה א-ג*0.5
3Johnson, מנחם מענדל
ברכות א*0.5
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
3Kurinsky, מרדכי
ברכות א-ב* 
ברכות ה*0.5
3Stern, דובער
ברכות ד* 
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
3Sufrin, דובי
ברכות ד 0.5
ברכות ח*0.5
שבת ד 0.5
2Cyprys, זאב צבי
אבות א*0.5
ברכות ד*0.5
2Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
ברכות ו 0.5
ברכות ח*0.5
2Nathanson, יוםף יצחק
ברכות א* 
סוכה א*0.5
2Schachter, נתן יצחק
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
2Shmerling, דניא-ל
ברכות ח* 
סוכה א* 
2Tayar, מענדל
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
2Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
1Edelman, ישראל
ברכות ח*0.5
1Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
1Johnson, יוסף חיים
ברכות ח*0.5
1Kohn, יצחק
ברכות ח* 
1Kornhauser, אליהו
ברכות ח*0.5
1Serebryanski, שמואל
ברכות ח*0.5
1Stern, שמואל
אבות א*0.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Friday, י' אדר א ה'תשעט - February 15, 2019 (11:05am)