משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות


Alphabetical Listing
8Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א-ד*0.5
ברכות ה 0.5
ברכות ו*0.5
ברכות ח*0.5
ראש השנה ג*0.5
15Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות א-ט* 
מגילה א*0.5
סוכה א*0.5
סוכה ב* 
ראש השנה א*0.5
שבת ד*0.5
תענית א*0.5
12Adelist, דוד
אבות א 0.5
ברכות א-ט* 
מגילה א*0.5
תענית א*0.5
4Amzalak, חיים
זבחים ה*0.5
8Amzalak, 'שמואל גדלי
אבות א*0.5
14Aron, אביגדור
שבת א-ג*0.5
שבת ה-יב*0.5
1Belfer, אשר
ברכות ח 0.5
8Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א*0.5
שבת ד*0.5
16Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות א* 
חגיגה א*0.5
מגילה ב* 
ראש השנה ג*0.5
שבת ד*0.5
1Bloom, יוסף
מגילה א*0.5
1Cohen, מיכאל
ברכות ח*0.5
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח 0.5
6Cooper, יואב
ברכות ח*0.5
מגילה א 0.5
סוכה א 0.5
תענית א 0.5
תענית ב*0.5
תענית ג* 
2Cyprys, זאב צבי
אבות א 0.5
ברכות ד 0.5
1Cyrulnik, ישראל
ברכות ח 0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ד-ה*0.5
10Cyrulnik, שלום דובער
פאה א*0.5
1Deren, מנחם
סוכה א* 
2Edelman, ישראל
אבות א 0.5
ברכות ח*0.5
3Engel, ליימא חיים
ברכות א-ב*0.5
ברכות ח*0.5
1Engel, שמואל
ברכות א*0.5
3Finkin, עקיבא
ברכות ד*0.5
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
1Flescher, בנימין
תענית א* 
1Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
42Greenbaum, אלחנן
ברכות א  
ברכות ב-ו* 
פסחים א-ב*0.5
1Greenbaum, מאיר
סוכה א*0.5
11Groner, יוחנן
ברכות ד-ו*0.5
1Groner, (יצחק דוד(מ
סוכה א*0.5
4Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה א-ג* 
9Jacobson, יוסף
ברכות א-ה* 
ברכות ז-ח* 
2Johnson, יוסף חיים
ברכות ח 0.5
סוכה א*0.5
10Johnson, מנחם מענדל
ברכות א-ג  
ברכות ד-ז* 
ברכות ח  
ברכות ט* 
סוכה א*0.5
2Kohn, יצחק
ברכות א* 
ברכות ח* 
5Kohn, מנחם מענדל
ברכות א 0.5
ברכות ה* 
ברכות ח 0.5
ראש השנה א*0.5
שבת ד*0.5
2Kornhauser, אליהו
ברכות ה* 
ברכות ח*0.5
4Kurinsky, מרדכי
ברכות א-ב*0.5
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
43Lesches, שניאור זלמן
כלאים א-ט* 
פאה א-ז* 
שביעית א-ח* 
שביעית ט-י  
19Lipskier, יהושע שניאור זלמן
אבות א*0.5
סוכה א*0.5
8Lipskier, (יוסף יצחק(מ
ברכות א-ג*0.5
ברכות ד-ה* 
ברכות ו*0.5
ברכות ז* 
ברכות ח*0.5
1Lipskier, (שניאור זלמן(מ
ברכות ח* 
2Nathanson, יוםף יצחק
ברכות א* 
סוכה א*0.5
1New, אברהם
ברכות ח*0.5
1New, אשר
ברכות ח*0.5
2Odze, ישעיה יעקב
ברכות א-ב*0.5
1Reicher, זאב
ברכות ח* 
1Ruschniek, יהודה
ברכות ח*0.5
1Schachter, אברהם
אבות א*1.0
3Schachter, נתן יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
1Serebryanski, שמואל
ברכות ח*0.5
2Serebryanski, שמעון
סוכה א 0.5
סוכה ב* 
2Shmerling, דניא-ל
ברכות ח 0.5
סוכה א* 
4Stern, דובער
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ו* 
ברכות ח 0.5
1Stern, שמואל
אבות א 0.5
4Sufrin, דובי
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
שבת ד*0.5
תענית א*0.5
5Sufrin, נחום
ברכות ד 0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א* 
שבת ד 0.5
שקלים א*0.5
28Szmerling, לוי
אבות א*0.5
זבחים ה*0.5
2Tayar, מענדל
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
3Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ח 0.5
2Wolf, בערל
סוכה א-ב*0.5
Numerical Order
43Lesches, שניאור זלמן
כלאים א-ט* 
פאה א-ז* 
שביעית א-ח* 
שביעית ט-י  
42Greenbaum, אלחנן
ברכות א  
ברכות ב-ו* 
פסחים א-ב*0.5
28Szmerling, לוי
אבות א*0.5
זבחים ה*0.5
19Lipskier, יהושע שניאור זלמן
אבות א*0.5
סוכה א*0.5
16Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות א* 
חגיגה א*0.5
מגילה ב* 
ראש השנה ג*0.5
שבת ד*0.5
15Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות א-ט* 
מגילה א*0.5
סוכה א*0.5
סוכה ב* 
ראש השנה א*0.5
שבת ד*0.5
תענית א*0.5
14Aron, אביגדור
שבת א-ג*0.5
שבת ה-יב*0.5
12Adelist, דוד
אבות א 0.5
ברכות א-ט* 
מגילה א*0.5
תענית א*0.5
11Groner, יוחנן
ברכות ד-ו*0.5
10Cyrulnik, שלום דובער
פאה א*0.5
10Johnson, מנחם מענדל
ברכות א-ג  
ברכות ד-ז* 
ברכות ח  
ברכות ט* 
סוכה א*0.5
9Jacobson, יוסף
ברכות א-ה* 
ברכות ז-ח* 
8Abenaim, מנחם מענדל
ברכות א-ד*0.5
ברכות ה 0.5
ברכות ו*0.5
ברכות ח*0.5
ראש השנה ג*0.5
8Amzalak, 'שמואל גדלי
אבות א*0.5
8Blesofsky, יוסף יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ד*0.5
ברכות ח*0.5
מגילה א*0.5
מועד קטן א-ב*0.5
סוכה א*0.5
שבת ד*0.5
8Lipskier, (יוסף יצחק(מ
ברכות א-ג*0.5
ברכות ד-ה* 
ברכות ו*0.5
ברכות ז* 
ברכות ח*0.5
6Cooper, יואב
ברכות ח*0.5
מגילה א 0.5
סוכה א 0.5
תענית א 0.5
תענית ב*0.5
תענית ג* 
5Kohn, מנחם מענדל
ברכות א 0.5
ברכות ה* 
ברכות ח 0.5
ראש השנה א*0.5
שבת ד*0.5
5Sufrin, נחום
ברכות ד 0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א* 
שבת ד 0.5
שקלים א*0.5
4Amzalak, חיים
זבחים ה*0.5
4Cyrulnik, מענדל
ברכות א-ב*0.5
ברכות ד-ה*0.5
4Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה א-ג* 
4Kurinsky, מרדכי
ברכות א-ב*0.5
ברכות ה*0.5
ברכות ח*0.5
4Stern, דובער
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ו* 
ברכות ח 0.5
4Sufrin, דובי
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
שבת ד*0.5
תענית א*0.5
3Engel, ליימא חיים
ברכות א-ב*0.5
ברכות ח*0.5
3Finkin, עקיבא
ברכות ד*0.5
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
3Schachter, נתן יצחק
ברכות א*0.5
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
3Tenenboim, אברהם זאב
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ח 0.5
2Cyprys, זאב צבי
אבות א 0.5
ברכות ד 0.5
2Edelman, ישראל
אבות א 0.5
ברכות ח*0.5
2Johnson, יוסף חיים
ברכות ח 0.5
סוכה א*0.5
2Kohn, יצחק
ברכות א* 
ברכות ח* 
2Kornhauser, אליהו
ברכות ה* 
ברכות ח*0.5
2Nathanson, יוםף יצחק
ברכות א* 
סוכה א*0.5
2Odze, ישעיה יעקב
ברכות א-ב*0.5
2Serebryanski, שמעון
סוכה א 0.5
סוכה ב* 
2Shmerling, דניא-ל
ברכות ח 0.5
סוכה א* 
2Tayar, מענדל
ברכות ד*0.5
ברכות ח 0.5
2Wolf, בערל
סוכה א-ב*0.5
1Belfer, אשר
ברכות ח 0.5
1Bloom, יוסף
מגילה א*0.5
1Cohen, מיכאל
ברכות ח*0.5
1Cohen, שניאור זלמן
ברכות ח 0.5
1Cyrulnik, ישראל
ברכות ח 0.5
1Deren, מנחם
סוכה א* 
1Engel, שמואל
ברכות א*0.5
1Flescher, בנימין
תענית א* 
1Goldberg, (מנחם(ש
ברכות א*0.5
1Greenbaum, מאיר
סוכה א*0.5
1Groner, (יצחק דוד(מ
סוכה א*0.5
1Lipskier, (שניאור זלמן(מ
ברכות ח* 
1New, אשר
ברכות ח*0.5
1New, אברהם
ברכות ח*0.5
1Reicher, זאב
ברכות ח* 
1Ruschniek, יהודה
ברכות ח*0.5
1Schachter, אברהם
אבות א*1.0
1Serebryanski, שמואל
ברכות ח*0.5
1Stern, שמואל
אבות א 0.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Thursday, י"ב אלול ה'תשעט - September 12, 2019 (2:21pm)