משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

מסכתות


Alphabetical Listing
1Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות 1.5
1Adelist, דוד
ברכות 1.5
1Amzalak, חיים
מועד קטן*1.5
2Amzalak, 'שמואל גדלי
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
1Aron, אביגדור
ביכורים*1.0
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
7Gordon, יעקב דוד
ברכות*1.5
הוריות*1.5
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
8Greenbaum, אלחנן
ברכות*0.5
חגיגה*1.5
יומא*1.5
מגילה 1.5
מועד קטן*1.5
סוכה 1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
1Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
2Groner, יוחנן
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה 1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5
1Jacobson, יוסף
ברכות*1.5
1Johnson, מנחם מענדל
ברכות*0.5
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה*6.0
ברכות*1.5
חגיגה*6.0
יומא*6.0
מגילה*6.0
מועד קטן*6.0
סוכה*6.0
ראש השנה*6.0
תענית*6.0
5Lesches, שניאור זלמן
ברכות 3.0
דמאי 3.0
כלאים 3.0
פאה 3.0
שביעית 3.0
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*2.0
5Szmerling, לוי
ביכורים*1.5
ברכות*1.5
חגיגה*1.5
ערלה*1.5
פאה*1.5
Numerical Order
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה*6.0
ברכות*1.5
חגיגה*6.0
יומא*6.0
מגילה*6.0
מועד קטן*6.0
סוכה*6.0
ראש השנה*6.0
תענית*6.0
8Greenbaum, אלחנן
ברכות*0.5
חגיגה*1.5
יומא*1.5
מגילה 1.5
מועד קטן*1.5
סוכה 1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
7Gordon, יעקב דוד
ברכות*1.5
הוריות*1.5
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
5Lesches, שניאור זלמן
ברכות 3.0
דמאי 3.0
כלאים 3.0
פאה 3.0
שביעית 3.0
5Szmerling, לוי
ביכורים*1.5
ברכות*1.5
חגיגה*1.5
ערלה*1.5
פאה*1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*2.0
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
2Amzalak, 'שמואל גדלי
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
2Groner, יוחנן
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
1Abenaim, מרדכי פתחיה
ברכות 1.5
1Adelist, דוד
ברכות 1.5
1Amzalak, חיים
מועד קטן*1.5
1Aron, אביגדור
ביכורים*1.0
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
1Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה 1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5
1Jacobson, יוסף
ברכות*1.5
1Johnson, מנחם מענדל
ברכות*0.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Thursday, י"ב אלול ה'תשעט - September 12, 2019 (2:21pm)