משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

מסכתות


Alphabetical Listing
2Amzalak, 'שמואל גדלי
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
2Engel, לוי יצחק
ברכות*1.5
ראש השנה*1.5
2Gordon, יעקב דוד
מגילה*1.5
תענית*1.5
6Greenbaum, אלחנן
חגיגה*1.5
יומא*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
4Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
1Groner, יוחנן
מגילה*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה*1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה 5.0
ברכות 1.5
חגיגה 5.0
יומא 5.0
מגילה 5.0
מועד קטן 5.0
סוכה 5.0
ראש השנה 5.0
תענית 5.0
2Lesches, שניאור זלמן
ברכות*1.5
דמאי*1.5
2Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
1Lipskier, ישראל ארי' לייב
ברכות*1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
Numerical Order
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה 5.0
ברכות 1.5
חגיגה 5.0
יומא 5.0
מגילה 5.0
מועד קטן 5.0
סוכה 5.0
ראש השנה 5.0
תענית 5.0
6Greenbaum, אלחנן
חגיגה*1.5
יומא*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
4Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
2Amzalak, 'שמואל גדלי
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
2Engel, לוי יצחק
ברכות*1.5
ראש השנה*1.5
2Gordon, יעקב דוד
מגילה*1.5
תענית*1.5
2Lesches, שניאור זלמן
ברכות*1.5
דמאי*1.5
2Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה*1.5
1Groner, יוחנן
מגילה*1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5
1Lipskier, ישראל ארי' לייב
ברכות*1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Sunday, ל' ניסן ה'תשעח - April 15, 2018 (11:27am)