משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

מסכתות


Alphabetical Listing
1Amzalak, חיים
מועד קטן*1.5
1Aron, אביגדור
ביכורים*1.0
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
7Gordon, יעקב דוד
ברכות*1.5
הוריות*1.5
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
6Greenbaum, אלחנן
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
1Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
2Groner, יוחנן
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5
1Jacobson, יוסף
ברכות*1.5
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה*4.5
ברכות*1.5
חגיגה*4.5
יומא*4.5
מגילה*4.5
מועד קטן*4.5
סוכה*4.5
ראש השנה*4.5
תענית*4.5
3Lesches, שניאור זלמן
ברכות*1.5
דמאי*1.5
כלאים*1.5
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*2.0
Numerical Order
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה*4.5
ברכות*1.5
חגיגה*4.5
יומא*4.5
מגילה*4.5
מועד קטן*4.5
סוכה*4.5
ראש השנה*4.5
תענית*4.5
7Gordon, יעקב דוד
ברכות*1.5
הוריות*1.5
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
6Greenbaum, אלחנן
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
3Lesches, שניאור זלמן
ברכות*1.5
דמאי*1.5
כלאים*1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*2.0
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
תענית*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות*1.5
מגילה*1.5
2Groner, יוחנן
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
1Amzalak, חיים
מועד קטן*1.5
1Aron, אביגדור
ביכורים*1.0
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
1Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
1Hoch, ארי
ברכות*1.5
1Jacobson, יוסף
ברכות*1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Tuesday, ב' אייר ה'תשעט - May 7, 2019 (4:53pm)