משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

מסכתות


Alphabetical Listing
2Adelist, שמואל
ברכות 1.5
מגילה*1.5
1Amzalak, חיים
מועד קטן*1.5
2Amzalak, 'שמואל גדלי
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות 1.5
מגילה 1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
3Engel, לוי יצחק
ברכות 1.5
סוכה 1.5
ראש השנה 1.5
2Goldberg, (מנחם(ש
ברכות* 
מגילה* 
7Gordon, יעקב דוד
ברכות*1.5
הוריות*1.5
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
8Greenbaum, אלחנן
ביצה*2.5
חגיגה*2.5
יומא*2.5
מגילה*2.5
מועד קטן*2.5
סוכה*2.5
ראש השנה*2.5
תענית*2.5
4Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית 1.5
1Groner, יוחנן
מגילה*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה*1.5
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות*1.5
1Hoch, ארי
ברכות 1.5
1Jacobson, יוסף
ברכות*0.5
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה 7.0
ברכות*1.5
חגיגה 7.0
יומא 7.0
מגילה 7.0
מועד קטן 7.0
סוכה 7.0
ראש השנה 7.0
תענית 7.0
2Lesches, שניאור זלמן
ברכות 1.5
דמאי 1.5
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות 1.5
מגילה 1.5
תענית 1.5
1Lipskier, ישראל ארי' לייב
ברכות 1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות 1.5
מגילה 1.5
תענית 1.5
4Szmerling, לוי
ברכות*1.5
חגיגה*1.5
ערלה*1.5
פאה*1.5
Numerical Order
9Lesches, יוסף יצחק
ביצה 7.0
ברכות*1.5
חגיגה 7.0
יומא 7.0
מגילה 7.0
מועד קטן 7.0
סוכה 7.0
ראש השנה 7.0
תענית 7.0
8Greenbaum, אלחנן
ביצה*2.5
חגיגה*2.5
יומא*2.5
מגילה*2.5
מועד קטן*2.5
סוכה*2.5
ראש השנה*2.5
תענית*2.5
7Gordon, יעקב דוד
ברכות*1.5
הוריות*1.5
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
סוכה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית*1.5
4Greenbaum, מנחם מענדל
חגיגה*1.5
מגילה*1.5
ראש השנה*1.5
תענית 1.5
4Szmerling, לוי
ברכות*1.5
חגיגה*1.5
ערלה*1.5
פאה*1.5
3Engel, לוי יצחק
ברכות 1.5
סוכה 1.5
ראש השנה 1.5
3Lipskier, שמואל
ברכות 1.5
מגילה 1.5
תענית 1.5
3Lipskier, יהושע שניאור זלמן
ברכות 1.5
מגילה 1.5
תענית 1.5
2Adelist, שמואל
ברכות 1.5
מגילה*1.5
2Amzalak, 'שמואל גדלי
מגילה*1.5
מועד קטן*1.5
2Blesofsky, שניאור זלמן
ברכות 1.5
מגילה 1.5
2Goldberg, (מנחם(ש
ברכות* 
מגילה* 
2Lesches, שניאור זלמן
ברכות 1.5
דמאי 1.5
1Amzalak, חיים
מועד קטן*1.5
1Cyrulnik, שלום דובער
ברכות*1.5
1Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
מגילה*1.5
1Groner, יוחנן
מגילה*1.5
1Gutnick, (שניאור חיים(ד
ברכות*1.5
1Hoch, ארי
ברכות 1.5
1Jacobson, יוסף
ברכות*0.5
1Lipskier, ישראל ארי' לייב
ברכות 1.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Tuesday, י' אלול ה'תשעח - August 21, 2018 (3:08pm)