משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
4Abenaim, אפרים
1026Abenaim, מנחם מענדל
1546Abenaim, מרדכי פתחיה
134Abenaim, ראובן
1347Abenaim, שלמה
4Adelist, אברהם
12Adelist, דובי
270Adelist, דוד
23Adelist, משה
38Adelist, צבי
1577Adelist, שמואל
13Adelman, אהרן
42Ainsorth, מנחם מענדל
6Ainsworth, אבי
12Ainsworth, מתתיהו
10Allen, דובי
14Althaus, יעקב
3Amzalak, אהרן
730Amzalak, חיים
1149Amzalak, 'שמואל גדלי
39Aron, מענדל
34Aron, סעדי-ה
8Azriel, יפתח
12Azriel, עז
10Balbin, שמואל אליהו
23Baskin, רפאל הכהן
22Bekker, יוסף
40Belfer, אשר
12Belfer, מרדכי
19Belfer, נתן
3Benzur, יחזקאל
24Bergman, יונתן
6Berkovits, עקיבא
23Bindetzky, יוסף חיים
10Bird, אור
2Bird, נהוראי
651Blesofsky, בן ציון
354Blesofsky, יוסף יצחק
95Blesofsky, מנחם מענדל
1585Blesofsky, שניאור זלמן
304Block, אפרים
154Bloom, יוסף
6Bloom, מענדל
92Bloom, שניאור זלמן
27Briskin, חיים
41Brown, אריאל
153Brown, מאיר
9Burger, אורן
18Burger, רפאל
4Chaiken, מענדל
8Cohen, טל
837Cohen, מיכאל
315Cohen, מנחם מענדל
6Cohen, עזרא
530Cohen, שניאור זלמן
551Cooper, יואב
26Cooper, יצחק דוד
628Cyprys, זאב צבי
109Cyprys, יואל
135Cyprys, יוסף יצחק
148Cyrulnik, ישראל
515Cyrulnik, מענדל
2575Cyrulnik, שלום דובער
4Danino, עקיבא
5De Vries, מיכאל
282Deren, מנחם
8Derren, אייזיק
23Doron, ברוך בנימין
2487Doron, מנחם מענדל
20Eckstein, אברהם
1923Edelman, דוד אליהו
576Edelman, חיים
4875Edelman, יואל
618Edelman, יוסף
168Edelman, ישראל
50Edelman, מנחם מענדל
8Ekman, יחיאל יצחק
15Engel, יואל
1595Engel, לוי יצחק
139Engel, (לוי(מ
397Engel, ליימא חיים
6Engel, עוזיאל
243Engel, שמואל
4Engel, שניאור זלמן
55Feldman, אברהם הכהן
1Feldman, מישע
4Finkin, עקיבא
53Fixler, ישי
209Flescher, בנימין
50Flescher, שלמה
8Franck, יעקב
36Fraser, יהודה
2Frenkel, אריאל
14Frenkel, יאיר
59Frenkel, יעקב ישראל
36Friedman, אליהו
11Ganiev, עדן
4Gershman, בנימין
80Gershman, גלעד
8Gershman, יוסף
13Gershman, לוי
15Gestetner, נתן
6Glasman, אבא
14Glasman, לוי
36Glasman, משה
6Gluzman, דוד לייב
40Gold, איתן
59Gold, דורון אבישי
515Goldberg, אברהם
811Goldberg, אלחנן
12Goldberg, בנימין
1Goldberg, יהושע
16Goldberg, (יוסף (א
388Goldberg, (מנחם(ש
95Goldberg, (מענדל(א
6Goldfarb, ראובן
16Goldman, נרי-ה
30Goldman, נתנאל
37Goldman, ששון
56Goldstein, אליהו לייב
74Goldstien, שלום
326Gopin, יוסף
162Gordon, אברהם משה
30Gordon, בן ציון
20Gordon, זאב
3299Gordon, יעקב דוד
13Gordon, ישראל
6Gordon, ישראל ארי-ה לייב
1Gordon, צבי
447Gordon, שלום דובער
4Gorelik, מענדל
18Gotlieb, גבריאל
4230Greenbaum, אלחנן
79Greenbaum, חיים שניאור זלמן
120Greenbaum, מאיר
2201Greenbaum, מנחם מענדל
95Greenbaum, שמואל יוסף
552Groner, יוחנן
27Groner, (יצחק דוד(מ
8Groner, ישעיה
581Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
122Groner, שמואל
34Groner, שניאור זלמן
1100Gross, מנחם מענדל
14Grossberg, ישראל
40Gurevitch, שניאור זלמן
30Gutnick, אהרן
28Gutnick, אליהו
1Gutnick, (חיים (א
6Gutnick, ישראל
44Gutnick, (ישראל (מ
17Gutnick, (מנחם מענדל (ד
395Gutnick, (שניאור חיים (ז
438Gutnick, (שניאור חיים(ד
5Haller, יצחק
8Hauseman, בנימין
20Hauseman, גבריאל
23Heidingsfeld, מנחם מענדל
12Herbst, נח
6Herszberg, יואל
6Herzberg, עקיבא
1187Hoch, ארי
4Hoch, משה
16Hoenders, אשר
15Hoota, מתתיהו
287Hoota, רפאל
18Hoota, שניאור
9Horowitz, עדן
2Jacks, שלום דובער
6Jacobs, אליהו
4Jacobs, אלכסנדר
21Jacobs, ארי
28Jacobson, זלמן
626Jacobson, יוסף
100Jacobson, מנחם מענדל
11Jofee, גבריאל
344Johnson,
107Johnson, יוסף חיים
8Johnson, שניאור זלמן
18Joseph, אברהם
19Joseph, בנימין
284Jurkowitz, נפתלי
33Kahn, אליהו
167Kahn, אפרים
144Kahn, נחום זלמן
307Kantor, משה
18Karnowsky, יעקב
9Karnowsky, מענדל
21Karnowsky, ראובן
10Kass, יונה
89Kerbel, 'אחי
14Kirshenbaum, אריה
16Klein, גבריאל
17Kluwgant, אברהם דוד
121Kohn, יצחק
4Kohn, מאיר
281Kohn, מנחם מענדל
26Korik, מענדל
44Kornhauser, אליהו
38Kornhauser, מענדל
662Kornhauser, נתן
7Kraemer, אברהם
6Kraemer, שמעי
15Kuran, משה
21Kurinsky, שמואל דוד
11Lebovits, ברוך
4Lebowitz, דוד
83Lesches, אלחנן
9210Lesches, יוסף יצחק
1363Lesches, שניאור זלמן
6Levin, שמואל
3Lewis, לוי
15Liberow, חיים
8Liberow, (ישראל(מ
166Lieberow, ישראל
385Lieder, מנחם מענדל
73Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
37Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
41Lipskier, אלחנן
3196Lipskier, יהושע שניאור זלמן
31Lipskier, יעקב יהודה
1682Lipskier, ישראל ארי' לייב
2761Lipskier, שמואל
6Loebenstein, אלחנן
8Loewenthal, ברוך
19Loewenthal, מענדל
17Luftig, נח
9Maclachlan, יהושע
20Marcus, חיים
85Merber, חיים מאיר
179Meyer, יהושע
9Mickmacher, יואל
1Micmacher, אשר
4Micmacher, בנימן
29Milner, שמעון
16Mirochnik, איתן
6Moroziw, שלום משה
120Morozow, אלחנן
58Morozow, זלמן
15Moshel, אהרן זאב
6Moss, יונה
19Mosss, יהודה
20Myer, יעקב
24Myer, משה
83Nagel, אלחנן
8Naiman, נתן
45Nakar, מנחם
60Nakar, שלום בער
99Nathanson,
20Nathanson, מאיר
15Nerenberg, חיים
16Nerenberg, יששכר
124New, אברהם
76New, אשר
6New, דן
167Niasoff, לוי
43Nitzan, גל
11Nitzan, יובל
26Nossbaum, דניאל
5Nossbaum, עקיבא
558Odze, יצחק אייזיק
2806Odze, ישעיה יעקב
15Odze, שמואל
8Oliver, שניאור זלמן
21Osep, גבריאל
3Oyberman, ישראל
43Paconowski, שמשון
11Paluch, גבריאל
228Pinczower, ראובן
16Pinson, יהושע
2Poelezos, בנימין
8Rabin, אהרן
6Raskin, יואל
8Raskin, יוסף יצחק
6Raskin, יעקב
4Raskin, לוי
23Raskin, עוזיאל
2Raskin, שניאור זלמן
11Raymon, אהרן
124Reicher, זאב
214Reicher, שלום
99Reicher, שניאור
270Reuben, צבי
6Reuben, שמואל
8Reyder, ישראל
52Rimler, ישראל
3Rimler, צבי
17Rosen, איתן
18Rosenbaum, ארי-ה לייב
690Rosenbaum, יוסף צבי
4Rosenbaum, שניאור זלמן
4Rosenberg, מיכאל
33Rosenthal, צבי דוד
12Rostkier, בנימין
14Rostkier, יהושע זכריה
1Roth, נפתלי
21Rubinstein, זוהר
207Ruschinek, לוי
4Ruschniek, אברהם יהודה
6Ruschniek, אשר
48Ruschniek, יהודה
4Sabbah, שניאור
10Sacho, יהושע
9Samuel, שמואל
4Sar Shalom, אור
7Schachna, דובי
18Schachter, אברהם
210Schachter, אייזיק
2Schachter, זאב
88Schneier, אברהם
19Schneier, דובי
2Schneier, מענדל
96Schreiber, שלום
16Segal, אלישע
8Segal, ארי
13Segal, בנימין
51Segal, דורון
6Segal, שת
23Seligman, ארי
100Serebryanski, חנוך
28Serebryanski, מענדל
88Serebryanski, שמואל
1376Serebryanski, שמעון
709Serebryanski, (שניאור(מ
254Shapiro, זלמן
824Shapiro, יוסף
109Shmerling, דניא-ל
55Silver, אסף
6Slater, שמואל
6Slavin, יצחק
54Slonim, נפתלי
4Slonim, רפאל
2Smith, יעקב
9Smith, נתן
12Steinberg, ארז
340Stern, דובער
1516Stern, מנחם מענדל
143Stern, שמואל
81Stiefel, ישראל
298Sufrin, דובי
306Sufrin, נחום
6Szental, מיכאל
21Sziewicz, משה
8Tamir, רפאל
905Tayar, אליהו
8Tayar, יוסף יצחק
198Tayar, מענדל
4Telsla, יהושע
9Tenenboim, אברהם
955Tenenboim, אברהם זאב
60Tenenboim, בצלאל
79Tenenboim, משה גדליה
85Tenne, ראובן
83Tennenbaum, אלחנן
8Tesler, אדם
150Tilson, שמחה
24Tsap, ברוך ישעיה
8Vallins, עקיבא
11Vogel, טוביה
6Vorchheimer, בער
6Wajsbort, יהושע
26Warlow Shil, אברהם
4Weinstein, אשר
6Weinstein, דניאל
30Weinstein, יצחק תום
2Weiss, נתן
10Welis, חיים
6Welis, יעקב
5Welis, לוי
8Werdiger, רפאל
15Werdiger (D), שניאור זלמן
61Wernick, שלום בער
204Winner, משה
2287Winner, שמואל
167Wolf, בערל
8Wolf, יצחק צבי
1Wolf, נח
2Wonder, מענדל
13Yehudah, ירין
159Yitschaki, שלמה
49Yitschaki, שמואל
11Yudasen, שלום
4Yudassen, סענדער
4Zeimer, אלון
8Zeimer, יעקב
Numerical Order
9210Lesches, יוסף יצחק
4875Edelman, יואל
4230Greenbaum, אלחנן
3299Gordon, יעקב דוד
3196Lipskier, יהושע שניאור זלמן
2806Odze, ישעיה יעקב
2761Lipskier, שמואל
2575Cyrulnik, שלום דובער
2487Doron, מנחם מענדל
2287Winner, שמואל
2201Greenbaum, מנחם מענדל
1923Edelman, דוד אליהו
1682Lipskier, ישראל ארי' לייב
1595Engel, לוי יצחק
1585Blesofsky, שניאור זלמן
1577Adelist, שמואל
1546Abenaim, מרדכי פתחיה
1516Stern, מנחם מענדל
1376Serebryanski, שמעון
1363Lesches, שניאור זלמן
1347Abenaim, שלמה
1187Hoch, ארי
1149Amzalak, 'שמואל גדלי
1100Gross, מנחם מענדל
1026Abenaim, מנחם מענדל
955Tenenboim, אברהם זאב
905Tayar, אליהו
837Cohen, מיכאל
824Shapiro, יוסף
811Goldberg, אלחנן
730Amzalak, חיים
709Serebryanski, (שניאור(מ
690Rosenbaum, יוסף צבי
662Kornhauser, נתן
651Blesofsky, בן ציון
628Cyprys, זאב צבי
626Jacobson, יוסף
618Edelman, יוסף
581Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
576Edelman, חיים
558Odze, יצחק אייזיק
552Groner, יוחנן
551Cooper, יואב
530Cohen, שניאור זלמן
515Cyrulnik, מענדל
515Goldberg, אברהם
447Gordon, שלום דובער
438Gutnick, (שניאור חיים(ד
397Engel, ליימא חיים
395Gutnick, (שניאור חיים (ז
388Goldberg, (מנחם(ש
385Lieder, מנחם מענדל
354Blesofsky, יוסף יצחק
344Johnson,
340Stern, דובער
326Gopin, יוסף
315Cohen, מנחם מענדל
307Kantor, משה
306Sufrin, נחום
304Block, אפרים
298Sufrin, דובי
287Hoota, רפאל
284Jurkowitz, נפתלי
282Deren, מנחם
281Kohn, מנחם מענדל
270Adelist, דוד
270Reuben, צבי
254Shapiro, זלמן
243Engel, שמואל
228Pinczower, ראובן
214Reicher, שלום
210Schachter, אייזיק
209Flescher, בנימין
207Ruschinek, לוי
204Winner, משה
198Tayar, מענדל
179Meyer, יהושע
168Edelman, ישראל
167Kahn, אפרים
167Niasoff, לוי
167Wolf, בערל
166Lieberow, ישראל
162Gordon, אברהם משה
159Yitschaki, שלמה
154Bloom, יוסף
153Brown, מאיר
150Tilson, שמחה
148Cyrulnik, ישראל
144Kahn, נחום זלמן
143Stern, שמואל
139Engel, (לוי(מ
135Cyprys, יוסף יצחק
134Abenaim, ראובן
124New, אברהם
124Reicher, זאב
122Groner, שמואל
121Kohn, יצחק
120Greenbaum, מאיר
120Morozow, אלחנן
109Cyprys, יואל
109Shmerling, דניא-ל
107Johnson, יוסף חיים
100Jacobson, מנחם מענדל
100Serebryanski, חנוך
99Nathanson,
99Reicher, שניאור
96Schreiber, שלום
95Blesofsky, מנחם מענדל
95Goldberg, (מענדל(א
95Greenbaum, שמואל יוסף
92Bloom, שניאור זלמן
89Kerbel, 'אחי
88Schneier, אברהם
88Serebryanski, שמואל
85Merber, חיים מאיר
85Tenne, ראובן
83Lesches, אלחנן
83Nagel, אלחנן
83Tennenbaum, אלחנן
81Stiefel, ישראל
80Gershman, גלעד
79Greenbaum, חיים שניאור זלמן
79Tenenboim, משה גדליה
76New, אשר
74Goldstien, שלום
73Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
61Wernick, שלום בער
60Nakar, שלום בער
60Tenenboim, בצלאל
59Frenkel, יעקב ישראל
59Gold, דורון אבישי
58Morozow, זלמן
56Goldstein, אליהו לייב
55Feldman, אברהם הכהן
55Silver, אסף
54Slonim, נפתלי
53Fixler, ישי
52Rimler, ישראל
51Segal, דורון
50Edelman, מנחם מענדל
50Flescher, שלמה
49Yitschaki, שמואל
48Ruschniek, יהודה
45Nakar, מנחם
44Gutnick, (ישראל (מ
44Kornhauser, אליהו
43Nitzan, גל
43Paconowski, שמשון
42Ainsorth, מנחם מענדל
41Brown, אריאל
41Lipskier, אלחנן
40Belfer, אשר
40Gold, איתן
40Gurevitch, שניאור זלמן
39Aron, מענדל
38Adelist, צבי
38Kornhauser, מענדל
37Goldman, ששון
37Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
36Fraser, יהודה
36Friedman, אליהו
36Glasman, משה
34Aron, סעדי-ה
34Groner, שניאור זלמן
33Kahn, אליהו
33Rosenthal, צבי דוד
31Lipskier, יעקב יהודהThis page was last updated on: Sunday, כ"ח אייר ה'תשעח - May 13, 2018 (1:34pm)