משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
*Abenaim, מנחם מענדל
*Abenaim, מרדכי פתחיה
 Abenaim, ראובן
*Adelist, צבי
*Balbin, שמואל אליהו
*Blesofsky, בן ציון
 Blesofsky, יוסף יצחק
*Blesofsky, שניאור זלמן
*Bloom, יוסף
*Bloom, שניאור זלמן
*Briskin, חיים
 Cohen, מיכאל
 Cooper, יואב
 Cyprys, זאב צבי
 Cyprys, יוסף יצחק
 Cyrulnik, ישראל
*Cyrulnik, מענדל
*Doron, ברוך בנימין
 Doron, מנחם מענדל
*Edelman, יוסף
*Edelman, מנחם מענדל
 Engel, (לוי(מ
*Engel, ליימא חיים
*Glasman, משה
 Goldberg, אברהם
 Goldman, ששון
*Goldstein, אליהו לייב
*Gordon, שלום דובער
 Greenbaum, אלחנן
 Greenbaum, יצחק
*Greenbaum, מאיר
 Gross, מנחם מענדל
*Heidingsfeld, מנחם מענדל
*Hoch, ארי
*Hoota, רפאל
 Jacobson, זלמן
 Jacobson, יוסף
 Jacobson, מנחם מענדל
 Johnson, יוסף חיים
 Johnson, מנחם מענדל
 Kahn, נחום זלמן
*Klein, גבריאל
 Kohn, יצחק
*Kohn, מנחם מענדל
 Kornhauser, אליהו
 Lesches, אלחנן
*Lipskier, יהושע שניאור זלמן
 Lipskier, יעקב יהודה
*Marcus, חיים
*Morozow, אלחנן
*Nagel, אלחנן
*Nakar, שלום בער
*New, אברהם
 Odze, יצחק אייזיק
 Reicher, זאב
*Reicher, שלום
*Reicher, שניאור
*Rimler, ישראל
*Rosenbaum, יוסף צבי
*Schneier, אברהם
*Serebryanski, חנוך
*Serebryanski, מענדל
*Serebryanski, שמואל
 Serebryanski, שמעון
 Serebryanski, (שניאור(מ
*Shapiro, יוסף
*Shmerling, דניא-ל
*Stern, דובער
 Stern, שמואל
 Sufrin, דובי
 Sufrin, נחום
 Tayar, מענדל
 Tenenboim, אברהם זאב
 Tenenboim, בצלאל
 Tenenboim, משה גדליה
*Tenne, ראובן
*Tennenbaum, אלחנן
*Tsap, ברוך ישעיה
*Yitschaki, שלמה
*Yitschaki, שמואל


123456789101112 
        Abenaim, אפרים
      Amzalak, אהרן אליעזר
           Aron, מענדל
          Azriel, עז
         Bekker, יוסף
   Belfer, (נתן (א
  Belfer, אשר
        Brown, מנחם שרגא
           Brown, אריאל
      Brown, מאיר
     Cooper, יצחק דוד
        Eckstein, אברהם
           Edelman, שלום
           Eisenberg, משה
         Goldberg, (יוסף (א
         Goldberg, אלחנן
      Goldman, נרי-ה
  Goldman, נתנאל
          Groner, שמואל
         Haller, יצחק
        Hoch, משה
       Hoch, דובער
      Hoota, מתתיהו
     Hoota, שניאור
           Jacobs, אליהו
         Jacobson, שמואל
         Jacobson, ישראל
          Johnson, שניאור זלמן
      Joseph, בנימין
           Josephson, משה
          Josephson, ירמיהו חיים
     Kerbel, 'אחי
         Kohn, מאיר
  Merber, חיים מאיר
          Muller, יוסף
          Nerenberg, חיים
        New, דן
        New, אשר
         Odze, שמואל
          Poelezos, בנימין
          Rabin, אהרן
         Rimler, צבי
           Sacho, יהושע
         Schneier, דובי
   Schneier, מענדל
          Segal, דורון
           Segal, אלישע
         Sziewicz, משה
          Tayar, אברהם זאב
          Telsla, יהושע
          Tesler, אדם
          Turner, מרדכי
   Wonder, מענדל
           Yudassen, סענדער
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Tuesday, י' אלול ה'תשעח - August 21, 2018 (3:08pm)