משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
*Abenaim, מנחם מענדל
*Abenaim, מרדכי פתחיה
*Abenaim, ראובן
*Adelist, צבי
*Blesofsky, בן ציון
*Blesofsky, יוסף יצחק
*Blesofsky, שניאור זלמן
*Bloom, יוסף
*Bloom, שניאור זלמן
 Cohen, מיכאל
 Cyprys, זאב צבי
 Cyprys, יוסף יצחק
*Cyrulnik, ישראל
*Cyrulnik, מענדל
*Doron, ברוך בנימין
*Doron, מנחם מענדל
*Edelman, יוסף
*Edelman, מנחם מענדל
*Engel, (לוי(מ
*Engel, ליימא חיים
*Glasman, משה
*Goldberg, אברהם
*Goldstein, אליהו לייב
*Gordon, שלום דובער
*Greenbaum, אלחנן
*Greenbaum, מאיר
 Gross, מנחם מענדל
*Heidingsfeld, מנחם מענדל
 Hoch, ארי
*Hoota, רפאל
*Jacobson, זלמן
*Jacobson, יוסף
*Jacobson, מנחם מענדל
*Kohn, יצחק
*Kohn, מנחם מענדל
*Lesches, אלחנן
*Lipskier, יהושע שניאור זלמן
 Lipskier, יעקב יהודה
*Marcus, חיים
*Morozow, אלחנן
*New, אברהם
*Odze, יצחק אייזיק
*Reicher, זאב
*Reicher, שלום
*Reicher, שניאור
*Rimler, ישראל
*Schneier, אברהם
*Serebryanski, חנוך
*Serebryanski, מענדל
*Serebryanski, שמואל
*Serebryanski, שמעון
*Serebryanski, (שניאור(מ
*Shapiro, יוסף
 Stern, דובער
*Stern, שמואל
 Sufrin, נחום
*Tayar, מענדל
 Tenenboim, אברהם זאב
 Tenenboim, בצלאל
*Tenne, ראובן
*Tennenbaum, אלחנן
*Tsap, ברוך ישעיה
*Yitschaki, שלמה
*Yitschaki, שמואל


123456789101112 
           Aron, מענדל
          Azriel, עז
  Belfer, אשר
           Brown, אריאל
        Eckstein, אברהם
         Goldberg, (יוסף (א
      Goldman, נרי-ה
  Goldman, נתנאל
         Goldman, ששון
          Haller, יצחק
      Hoota, מתתיהו
     Hoota, שניאור
           Jacobs, אליהו
          Johnson, שניאור זלמן
      Joseph, בנימין
     Kerbel, 'אחי
         Klein, גבריאל
         Kohn, מאיר
  Merber, חיים מאיר
        New, דן
        New, אשר
         Odze, שמואל
          Poelezos, בנימין
          Rabin, אהרן
           Sacho, יהושע
         Schneier, דובי
          Segal, דורון
           Segal, אלישע
         Sziewicz, משה
 Tenenboim, משה גדליה
          Tesler, אדם
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Tuesday, ו' תמוז ה'תשעח - June 19, 2018 (8:03pm)