משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
54Abenaim, אפרים
1114Abenaim, מנחם מענדל
2706Abenaim, מרדכי פתחיה
1026Abenaim, ראובן
618Abenaim, שלמה
4Adelist, אברהם
1Adelist, דובי
917Adelist, דוד
8Adelist, יהודה
71Adelist, צבי
1694Adelist, שמואל
8Adelman, בנימין
20Ainsorth, מנחם מענדל
8Ainsworth, אבי
17Ainsworth, מתתיהו
14Allen, דובי
38Althaus, יעקב
61Althaus, פינחס
1317Amzalak, חיים
772Amzalak, 'שמואל גדלי
158Aron, אביגדור
4Aron, יונתן
11Aron, ישראל פייוועל
76Aron, מענדל
20Aron, סעדי-ה
11Aron, צוריאל
8Azriel, יפחח
12Balbin, שמואל אליהו
101Baskin, רפאל הכהן
58Bekker, יוסף
245Belfer, אשר
11Belfer, מרדכי
87Belfer, (נתן (א
4Benzur, אשר
27Berkovits, עקיבא
32Bird, אור
6Bird, נהוראי
488Blesofsky, בן ציון
928Blesofsky, יוסף יצחק
243Blesofsky, מנחם מענדל
1298Blesofsky, שניאור זלמן
118Block, אפרים
239Bloom, יוסף
10Bloom, מענדל
10Bloom, שניאור זלמן
69Briskin, חיים
53Brown, אריאל
133Brown, מאיר
27Brown, מנחם שרגא
37Chaiken, מענדל
1Cohen, א---ל---י
8Cohen, אבידל דוב
8Cohen, טל
13Cohen, יוסף
754Cohen, מיכאל
682Cohen, מנחם מענדל
7Cohen, עזרא
310Cohen, שניאור זלמן
1215Cooper, יואב
85Cooper, יצחק דוד
21Creighton, יונתן
543Cyprys, זאב צבי
527Cyprys, יוסף יצחק
272Cyrulnik, ישראל
247Cyrulnik, מענדל
2077Cyrulnik, שלום דובער
14Danino, איתם
7De Vries, מיכאל
86Deren, מנחם
40Derren, אייזיק
8Dolnikov, ישראל
90Doron, יואל
1827Doron, מנחם מענדל
16Eckstein, אברהם
1847Edelman, דוד אליהו
396Edelman, חיים
1264Edelman, יואל
484Edelman, יוסף
690Edelman, ישראל
87Edelman, מנחם מענדל
30Edelman, שלום
13Eisenberg, יצחק
10Eisenberg, משה
12Engel, (לוי(מ
361Engel, ליימא חיים
4Engel, עוזיאל
515Engel, שמואל
18Engel, שניאור זלמן
2Faigenbaum, כלב
12Farkas, ארי
12Feiginbaum, זושא
172Finkin, עקיבא
20Fixler, ישי
39Flescher, בנימין
7Flescher, שלמה
4Franco, אלי-ה
8Frenkel, אריאל
87Friedman, אליהו
2Ganiev, עדן
16Garfield, איתן
8Gavrielli, עקיבא
8Gershman, בנימין
840Gershman, גלעד
17Gestetner, נתן
22Glasman, אבא
10Glasman, לוי
4Glasner, בנימין
23Glassman, שלום דובער
9Gold, איתן
388Goldberg, אברהם
340Goldberg, אלחנן
6Goldberg, בנימין
2Goldberg, יהושע
87Goldberg, (יוסף (א
11Goldberg, ישראל
395Goldberg, (מנחם(ש
8Goldfarb, ראובן
16Goldhirsh, שמשון
44Goldman, נרי-ה
156Goldman, ששון
119Goldstein, אליהו לייב
28Goldstien, שלום
340Gopin, יוסף
32Gordon, בן ציון
107Gordon, זאב
1505Gordon, יעקב דוד
51Gordon, ישראל ארי-ה לייב
16Gordon, משה צבי
1214Gordon, שלום דובער
44Gorelik, מענדל
4Gotleib, גדעון
4Green, שמוא-ל
1131Greenbaum, אלחנן
96Greenbaum, חיים שניאור זלמן
10Greenbaum, יצחק
108Greenbaum, מאיר
452Greenbaum, מנחם מענדל
427Groner, יוחנן
210Groner, (יצחק דוד(מ
78Groner, ישעיה
226Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
59Groner, שניאור זלמן
426Gross, מנחם מענדל
4Grossberg, זכרי-ה
19Grossberg, ישראל
104Grossman, אלימלך הלוי
1Gurevich (Q), דוד
42Gutnick, אהרן
17Gutnick, אליהו
9Gutnick, (חיים (א
6Gutnick, ישראל
81Gutnick, (ישראל (מ
140Gutnick, (שניאור חיים (ז
5Haller, יוסף
8Haller, יצחק
2Hammer, משה
6Harkham, אברהם ישעיה
9Hauseman, בנימין
6Hauseman, גבריאל
95Heidingsfeld, לוי
19Herbst, נח
1117Hoch, ארי
31Hoch, דובער
34Hoch, משה
6Hoenders, אשר
115Hoota, רפאל
9Hoota, שניאור
1Horowitz, עדן
8Israel, שלב
2Jacobs, אליהו
10Jacobson, דובער
126Jacobson, זלמן
828Jacobson, יוסף
31Jacobson, ישראל
319Jacobson, מנחם מענדל
13Jacobson, שמואל
78Jofee, גבריאל
268Johnson, יוסף חיים
620Johnson, מנחם מענדל
16Joseph, אברהם
19Joseph, בנימין
32Josephson, ירמיהו חיים
8Josephson, משה
98Kahn, אליהו
408Kahn, נחום זלמן
72Kantor, משה
20Karnowsky, יעקב
12Karnowsky, מענדל
12Kass, יונה
30Kass, רפאל
5Kassman, זכרי-ה
11Kassman, יהושע
1Kassman, לוי
4Kazatzky, דניאל
321Kerbel, 'אחי
119Kirshenbaum, אריה
93Klein, גבריאל
191Kohn, יצחק
12Kohn, מאיר
764Kohn, מנחם מענדל
4Korf, אברהם
75Korik, מענדל
346Kornhauser, אליהו
4Kornhauser, יצחק
65Kornhauser, ישראל
44Kornhauser, מענדל
743Kornhauser, נתן
5Kraemer, ארי
64Kurinski, שניאור זלמן
562Kurinsky, מרדכי
2Kurinsky, שמואל דוד
4Lebovits, ברוך
4Lebowitz, דוד
12Lesches, אלחנן
7231Lesches, יוסף יצחק
2523Lesches, שניאור זלמן
34Levine, שמואל יצחק
8Liberow, חיים
15Liberow, (ישראל(מ
315Lieberow, ישראל
576Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
178Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
85Lipskier, אלחנן
2485Lipskier, יהושע שניאור זלמן
89Lipskier, יעקב יהודה
7499Lipskier, שמואל
17Loebenstein, אלחנן
4Loebenstien, לוי
37Loewenthal, ברוך
11Loewenthal, מענדל
50Luftig, נח
6Maclachlan, יהושע
6Mazoz, מענדל
129Merber, חיים מאיר
9Merber, יהודה
12Meyer, אברהם
120Meyer, יהושע
21Mickmacher, יואל
12Micmacher, בנימן
6Mirochnik, איתן
4Mishulovin, אליעזר
1Moss, מרדכי
20Muller, יוסף
169Nagel, אלחנן
342Nakar, מנחם
273Nakar, שלום בער
158Nathanson, יוםף יצחק
106Nathanson, מאיר
6Navi, מנחם
23Nerenberg, בן ציון
30Nerenberg, חיים
591New, אברהם
124New, אשר
12New, דן
52New, יעקב
33Nitzan, גל
134Nitzan, יובל
33Nossbaum, דניאל
12Nossbaum, עקיבא
1357Odze, יצחק אייזיק
2609Odze, ישעיה יעקב
243Odze, שמואל
558Oliver, שניאור זלמן
20Osep, לוי
57Ossip, גבריאל
3Oyberman, ישראל
23Paconowski, מרדכי אלימלך
3Paconowski, פנחס
11Paluch, גבריאל
274Pinczower, ראובן
12Pinson, יהושע
3Poelezos, בנימין
7Quintr, אשר
123Raskin, יוסף יצחק
7Raskin, יעקב
26Raskin, (לוי (י
34Raskin, עוזיאל
8Raymon, אהרן
109Reicher, זאב
5Reicher, יוסף
33Reicher, ישראל
39Reicher, שניאור
8Reuben, שמואל
6Reubin, שמואל
71Rosen, איתן
69Rosenbaum, ארי-ה לייב
295Rosenbaum, יוסף צבי
15Rosenbaum, מיכאל
18Rosenbaum, שניאור זלמן
128Rosenthal, צבי דוד
6Rostkier, בנימין
20Rostkier, דוב
41Rostkier, יהושע זכריה
14Rothchild, רפאל
23Rubinstein, זוהר
195Ruschinek, לוי
4Ruschniek, אשר
70Ruschniek, יהודה
22Ruschniek, שלום
8Sar Shalom, אור
190Schachter, אברהם
9Schachter, זאב
547Schachter, נתן יצחק
184Schneier, אברהם
4Schneier, דניא-ל
100Schneier, מענדל
9Schreiber, שלום
12Segal, אלישע
8Segal, ארי יונתן
20Segal, בנימין
8Segal, שת
65Serebryanski, חנוך
19Serebryanski, מענדל
87Serebryanski, שמואל
1106Serebryanski, שמעון
1162Serebryanski, (שניאור(מ
76Shapiro, זלמן
138Shapiro, יוסף
14Shapiro, שמואל
347Shmerling, דניא-ל
89Silver, אסף
8Slater, שמואל
15Smith, יעקב
15Smith, נתן יהודה
21Steinberg, ארז
1070Stern, דובער
3Stern, לוי יצחק
1544Stern, מנחם מענדל
1371Stern, שמואל
42Stiefel, ישראל
620Sufrin, דובי
479Sufrin, נחום
11Szental, יהושע
6Szental, מיכאל
46Sziewicz, משה
2Sziewicz, צבי
95Szmerling, מענדל
8Tamir, רפאל
4793Tayar, אליהו
15Tayar, זאב
44Tayar, יוסף יצחק
496Tayar, מענדל
1071Tenenboim, אברהם זאב
21Tenenboim, אברהם שלמה
112Tenenboim, בצלאל
128Tenenboim, משה גדליה
40Tenne, ראובן
41Tennenbaum, אלחנן
1Tesler, יהושע
350Tilson, שמחה
91Tsap, ברוך ישעיה
6Turner, מרדכי
6Vogel, טוביה
9Vorchheimer, בער
9Wajsbort, יהושע
5Warlow Shil, יהודה לייב
86Warlow shill, אברהם
15Warlowshill, בנימין
4Weinstein, דניאל
24Welis, יעקב
8Werdiger, רפאל
4White, שמואל
1129Winner, שמואל
50Wolf, אבא
272Wolf, בערל
8Wolf, יצחק צבי
5Wolf, נח
5Wonder, 'יהודה ארי
16Wonder, מענדל
8Yashaev, יוסף
6Yehudah, ירין
246Yitschaki, שלמה
16Yudassen, סענדער
6Zeimer, אלון
8Zeimer, יעקב
15Zeimer, מנחם
Numerical Order
7499Lipskier, שמואל
7231Lesches, יוסף יצחק
4793Tayar, אליהו
2706Abenaim, מרדכי פתחיה
2609Odze, ישעיה יעקב
2523Lesches, שניאור זלמן
2485Lipskier, יהושע שניאור זלמן
2077Cyrulnik, שלום דובער
1847Edelman, דוד אליהו
1827Doron, מנחם מענדל
1694Adelist, שמואל
1544Stern, מנחם מענדל
1505Gordon, יעקב דוד
1371Stern, שמואל
1357Odze, יצחק אייזיק
1317Amzalak, חיים
1298Blesofsky, שניאור זלמן
1264Edelman, יואל
1215Cooper, יואב
1214Gordon, שלום דובער
1162Serebryanski, (שניאור(מ
1131Greenbaum, אלחנן
1129Winner, שמואל
1117Hoch, ארי
1114Abenaim, מנחם מענדל
1106Serebryanski, שמעון
1071Tenenboim, אברהם זאב
1070Stern, דובער
1026Abenaim, ראובן
928Blesofsky, יוסף יצחק
917Adelist, דוד
840Gershman, גלעד
828Jacobson, יוסף
772Amzalak, 'שמואל גדלי
764Kohn, מנחם מענדל
754Cohen, מיכאל
743Kornhauser, נתן
690Edelman, ישראל
682Cohen, מנחם מענדל
620Johnson, מנחם מענדל
620Sufrin, דובי
618Abenaim, שלמה
591New, אברהם
576Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
562Kurinsky, מרדכי
558Oliver, שניאור זלמן
547Schachter, נתן יצחק
543Cyprys, זאב צבי
527Cyprys, יוסף יצחק
515Engel, שמואל
496Tayar, מענדל
488Blesofsky, בן ציון
484Edelman, יוסף
479Sufrin, נחום
452Greenbaum, מנחם מענדל
427Groner, יוחנן
426Gross, מנחם מענדל
408Kahn, נחום זלמן
396Edelman, חיים
395Goldberg, (מנחם(ש
388Goldberg, אברהם
361Engel, ליימא חיים
350Tilson, שמחה
347Shmerling, דניא-ל
346Kornhauser, אליהו
342Nakar, מנחם
340Goldberg, אלחנן
340Gopin, יוסף
321Kerbel, 'אחי
319Jacobson, מנחם מענדל
315Lieberow, ישראל
310Cohen, שניאור זלמן
295Rosenbaum, יוסף צבי
274Pinczower, ראובן
273Nakar, שלום בער
272Cyrulnik, ישראל
272Wolf, בערל
268Johnson, יוסף חיים
247Cyrulnik, מענדל
246Yitschaki, שלמה
245Belfer, אשר
243Blesofsky, מנחם מענדל
243Odze, שמואל
239Bloom, יוסף
226Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
210Groner, (יצחק דוד(מ
195Ruschinek, לוי
191Kohn, יצחק
190Schachter, אברהם
184Schneier, אברהם
178Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
172Finkin, עקיבא
169Nagel, אלחנן
158Aron, אביגדור
158Nathanson, יוםף יצחק
156Goldman, ששון
140Gutnick, (שניאור חיים (ז
138Shapiro, יוסף
134Nitzan, יובל
133Brown, מאיר
129Merber, חיים מאיר
128Rosenthal, צבי דוד
128Tenenboim, משה גדליה
126Jacobson, זלמן
124New, אשר
123Raskin, יוסף יצחק
120Meyer, יהושע
119Goldstein, אליהו לייב
119Kirshenbaum, אריה
118Block, אפרים
115Hoota, רפאל
112Tenenboim, בצלאל
109Reicher, זאב
108Greenbaum, מאיר
107Gordon, זאב
106Nathanson, מאיר
104Grossman, אלימלך הלוי
101Baskin, רפאל הכהן
100Schneier, מענדל
98Kahn, אליהו
96Greenbaum, חיים שניאור זלמן
95Heidingsfeld, לוי
95Szmerling, מענדל
93Klein, גבריאל
91Tsap, ברוך ישעיה
90Doron, יואל
89Lipskier, יעקב יהודה
89Silver, אסף
87Belfer, (נתן (א
87Edelman, מנחם מענדל
87Friedman, אליהו
87Goldberg, (יוסף (א
87Serebryanski, שמואל
86Deren, מנחם
86Warlow shill, אברהם
85Cooper, יצחק דוד
85Lipskier, אלחנן
81Gutnick, (ישראל (מ
78Groner, ישעיה
78Jofee, גבריאל
76Aron, מענדל
76Shapiro, זלמן
75Korik, מענדל
72Kantor, משה
71Adelist, צבי
71Rosen, איתן
70Ruschniek, יהודה
69Briskin, חיים
69Rosenbaum, ארי-ה לייב
65Kornhauser, ישראל
65Serebryanski, חנוך
64Kurinski, שניאור זלמן
61Althaus, פינחס
59Groner, שניאור זלמן
58Bekker, יוסף
57Ossip, גבריאל
54Abenaim, אפרים
53Brown, אריאל
52New, יעקב
51Gordon, ישראל ארי-ה לייב
50Luftig, נח
50Wolf, אבא
46Sziewicz, משה
44Goldman, נרי-ה
44Gorelik, מענדל
44Kornhauser, מענדל
44Tayar, יוסף יצחק
42Gutnick, אהרן
42Stiefel, ישראל
41Rostkier, יהושע זכריה
41Tennenbaum, אלחנן
40Derren, אייזיק
40Tenne, ראובן
39Flescher, בנימין
39Reicher, שניאור
38Althaus, יעקב
37Chaiken, מענדל
37Loewenthal, ברוך
34Hoch, משה
34Levine, שמואל יצחק
34Raskin, עוזיאל
33Nitzan, גל
33Nossbaum, דניאל
33Reicher, ישראל
32Bird, אור
32Gordon, בן ציון
32Josephson, ירמיהו חיים
31Hoch, דובער
31Jacobson, ישראלThis page was last updated on: Sunday, ט' ניסן ה'תשעט - April 14, 2019 (11:01am)