משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
3Abenaim, אפרים
1070Abenaim, מנחם מענדל
3511Abenaim, מרדכי פתחיה
55Abenaim, ראובן
3815Abenaim, שלמה
188Adelist, דוד
4Adelist, יהודה
4Adelist, משה
4Adelist, צבי
1604Adelist, שמואל
4Adelman, אהרן
2Aharon, צוריאל
29Ainsorth, מנחם מנדל
4Ainsworth, מתתיהו
6Allen, דובי
85Amzalak, ארי-ה
4763Amzalak, חיים
1061Amzalak, 'שמואל גדלי
17Aron, מענדל
4Ash, יצחק
12Baker, יצחק
6Balbin, אליהו
2Balter, יהושע
27Bart, יוסף
16Bekker, יוסף
38Belfer, אשר
38Belfer, יצחק
10Belfer, מרדכי
2Belfer, נתן
3Belfer, נתן יצחק
16Benau, דין חיים
24Benzur, לוי
72Berger, רפאל
4Berkovits, לוי
16Berkowitz, עקיבא
4Bird, אריאל
1029Blesofsky, בן ציון
176Blesofsky, יוסף יצחק
413Blesofsky, מנחם מענדל
1270Blesofsky, שניאור זלמן
8Bloom, יוסף
6Bolter, אריא-ל
4Broh, אלחנן
21Brown, אראל
6Brown, מאיר
66Burger, רפאל
5Chelom, משה
23Chriqui, שניאור
6Cohen, טל
37Cohen, מיכאל
315Cohen, מנחם מענדל
177Cohen, שניאור זלמן
340Cooper, יואב
2Cowen, עזרא
288Cyprys, זאב צבי
107Cyprys, יואל
143Cyprys, יוסף יצחק
101Cyrulnik, ישראל
428Cyrulnik, מענדל
1607Cyrulnik, שלום דובער
6Daveney, אלמלך
126Davida, ישראל
112De Vries, שניאור זלמן
4Deren, מנחם
408Doron, ברוך בנימין
3253Doron, מנחם מענדל
30Eckstein, אברהם
329Edelman, דוד אליהו
467Edelman, חיים
2164Edelman, יואל
1324Edelman, יוסף
240Edelman, ישראל
36Edelman, מנחם מענדל
4Ekman, יצחק
18Engel, יואל
2006Engel, לוי יצחק
14Engel, (לוי(מ
168Engel, ליימא חיים
3368Engel, שמואל
30Faraday, אליהו יעקב
3Farkas, ארי
14Fixler, ישי
562Flescher, בנימין
4Flescher, ראובן
20Flescher, שלמה
196Flescher, שמואל
8Freedman, אליהו
27Frenkel, יאיר
396Frenkel, יעקב ישראל
22Gershman, גלעד
6Gershman, יוסף
74Gershman, עזרא
18Gestetner, מענדל
4Glasman, אבא
539Glasman, משה
45Glasman, שלום דובער
5Glassman, זאב
307Glassman, משה מרדכי
112Gold, איתן
410Gold, דורון אבישי
85Goldberg, אברהם
1009Goldberg, אלחנן
72Goldberg, אליעזר
4Goldberg, בנימין
96Goldberg, יוסף
268Goldberg, (מנחם(ש
243Goldberg, (מענדל(א
12Goldfarb, יהודה
5Goldfarb, ראובן
61Goldhirsh, אליהו איסר
590Goldhirsh, שמשון
38Goldman, נתנאל
1Goldman, ששון
6Goldstien, שלום
33Goodrich, אשר חיים
323Goodrich, יוסי
311Gordon, אברהם משה
8Gordon, בנימין
7351Gordon, יעקב דוד
243Gordon, ישראל
16Gordon, ישראל ארי-ה לייב
27Gordon, משה צבי
119Gordon, שלום דובער
118Gordon, שמואל
13Gotlieb, גבריאל
1567Greenbaum, אלחנן
111Greenbaum, חיים שניאור זלמן
2Greenbaum, יצחק
80Greenbaum, מאיר
1115Greenbaum, מנחם מענדל
2282Greenbaum, שמואל יוסף
95Grn, מנחם מענדל
1288Groner, יוחנן
3Groner, יצחק
24Groner, ישעיה
1535Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
24Groner, שניאור זלמן
627Gross, מנחם מענדל
2Grossberg, ישראל
49Gutnick, אהרן
8Gutnick, אליהו
13Gutnick, יונה
2964Gutnick, ישראל
9Gutnick, מנחם מענדל
150Gutnick, (שניאור חיים (א
285Gutnick, (שניאור חיים (ז
8Gutnick, (שניאור חיים (מ
439Gutnick, (שניאור חיים(ד
3Gutnick (D), מנחם מענדל
11Hauseman, גבריאל
170Heidingsfeld, שמואל
10Herszberg, ארי-ה
8Herzberg, (אלי-(הו
2Herzberg, ארי
9Herzberg, יואל
2Herzberg, עקיבא
192Hoch, ארי
116Hoch, שניאור חיים
8Hoenders, אשר
44Hoota, מתתיהו
8Hoota, רפאל
202Horowitz, שי
4Israel, אשרי
12Israel, שלב
8Israel Chaziz, אל-י
123Jacks, שלום דובער
5Jacobs, אליהו
95Jacobs, ארי
81Jacobson, זלמן
123Jacobson, יוסף
4Jacobson, ישראל
56Jacobson, מנחם מענדל
3Jaffee, דובער
55Johnson, יוסף חיים
221Johnson, מענדל
17Joseph, אברהם
12Joseph, אשר
1Joseph, זאב
12Joseph, מנחם מענדל שלמה
20Jurkowitz, יעקב
161Kahn, אליהו
8Kahn, אפרים
23Kahn, נחום זלמן
1538Kantor, משה
200Karnowsky, יעקב
10Karnowsky, מענדל
14Karnowsky, ראובן
1Kass, גדי
57Kohn, יצחק
182Kohn, מנחם מענדל
150Kornhauser, אליהו
221Kornhauser, ישראל
235Kornhauser, מענדל
235Kornhauser, נתן
56Kramer, ארי
10Kramer, שמעי
298Krapivin, זכריה
13Krapivin, ראובן
22Kurinski, מנחם מענדל
419Kurinsky, מרדכי
233Kurinsky, שמואל דוד
275Lang, בנימין
9Lebowitz, ברוך
71Lesches, אלחנן
4235Lesches, יוסף יצחק
2068Lesches, שניאור זלמן
2Levine, שמואל יצחק
1Levy, אור יעקב
1Levy, יוסף חיים
945Lieberov, מענדל
4Lieberow, ישראל
4099Lieder, מנחם מענדל
55Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
60Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
8Lipskier, אלחנן
3246Lipskier, יהושע שניאור זלמן
32Lipskier, יעקב יהודה
2475Lipskier, ישראל ארי' לייב
4867Lipskier, שמואל
16Loebenstein, אלחנן
6Loewenthal, ברוך
21Loewenthal, מענדל
20Lowinger, דוב
3Luftig, נתן
45Maman, ליעם
20Marcus, לוי
6Mazoz, מענדל
31Merber, חיים מאיר
1455Meyer, יהושע
3Micmacher, אשר
9Micmacher, יואל
443Milner, שמעון
6Mirochnik, איתן
2Moroziw, שלום משה
4Morozow, זלמן
10Moshel, ישי
8Nagel, אלחנן
6Naiman, נתן
51Nakar, מנחם
9Nakar, שלום בער
18Nathanson, יוסף
16Nerenberg, יששכר
67New, אברהם
56New, אשר
103New, יעקב
8New, משה
12Nossbaum, דניאל
5Nossbaum, עקיבא
181Odze, יצחק אייזיק
2096Odze, ישעיה יעקב
1Odze, שמואל
20Ofen, צבי
41Osep, אהרן
5Paconowski, מרדכי אלימלך
9Paluch, גבריאל
304Pinczower, חיים
5Pinczower, ראובן
8Pinson, יהושע
13Rabin, אהרן
8Raskin, אפרים ארי-ה
6Raskin, יוסף
5Raskin, יעקב
6Raskin, ישראל
14Raskin, (לוי (י
8Raskin, עוזיאל
4Raymon, אהרן
4Reicher, שניאור
6Reuben, צבי
14Reuben, שמואל
6Rimler, ישראל
13Rosen, איתן
55Rosenbaum, ארי-ה לייב
553Rosenbaum, יוסף צבי
348Rosenthal, יהודה בער
145Rosenthal, צבי דוד
16Rostkiar, בנימין
2Rostkiar, יצחק
120Rostkier, דוב
10Rubin, שמואל
4Rubinstein, זוהר
17Ruschinek, לוי
34Ruschniek, יהודה
4Sacho, יהושע
2Samuel, שמואל
8Schachna, דובי
361Schachter, אברהם
165Schachter, אייזיק
15Schneier, אברהם
21Schneier, דובי
132Schneier, חיים אליעזר
23Schreiber, שלום
6Segal, ארי
3Segal, דורון
6Segal, שת
8Seligman, ארי
254Serebryanski, (זלמן(ב
49Serebryanski, חנוך
259Serebryanski, מענדל
719Serebryanski, שלום
254Serebryanski, שמואל
82Serebryanski, שמעון
74Serebryanski, (שניאור(מ
442Shapiro, זלמן
1293Shapiro, יוסף
2Shifman, יהושע
51Shmerling, דניא-ל
3Slater, יעקב
4Slater, שמואל
122Stern, דובער
306Stern, לוי יצחק
432Stern, מנחם מענדל
27Stern, שמואל
157Sufrin, דובי
153Sufrin, נחום
2527Szmerling, לוי
16Tamir, רפאל
3795Tayar, אליהו
107Tayar, מענדל
250Tenenboim, אברהם זאב
40Tenenboim, בצלאל
17Tenenboim, משה גדליה
40Tenenboim, רפאל
11Tenne, ראובן
3Tesler, אדם
8Tesler, יהושע
4Tilson, מענדל
144Tilson, שמחה
23Tsap, ברוך ישעיה
5Tusak, פז
161Vorchheimer, אברהם אשר
7Wajsbort, יהושע
24Wallace, צמח
3Warlow Shil, אברהם
3Warlow Shill, יהודה
9Warlowshill, בנימין
3Weinstein, יצחק תום
2Welis, אהרן
124Welis, לוי
14Wenig, אריאל
4Werdiger, רפאל
6Werdiger (D), שניאור זלמן
1032Winner, משה
35Wolf, בערעל
45Wolf, יצחק צבי
5Wolf, נחום זלמן
18Wonder, יהודה
15Yasheyav, יוסף
4Yitschaki, שלמה
15Yitschaki, שמואל
14Yudasen, שלום
15Yudassen, זוסיא
Numerical Order
7351Gordon, יעקב דוד
4867Lipskier, שמואל
4763Amzalak, חיים
4235Lesches, יוסף יצחק
4099Lieder, מנחם מענדל
3815Abenaim, שלמה
3795Tayar, אליהו
3511Abenaim, מרדכי פתחיה
3368Engel, שמואל
3253Doron, מנחם מענדל
3246Lipskier, יהושע שניאור זלמן
2964Gutnick, ישראל
2527Szmerling, לוי
2475Lipskier, ישראל ארי' לייב
2282Greenbaum, שמואל יוסף
2164Edelman, יואל
2096Odze, ישעיה יעקב
2068Lesches, שניאור זלמן
2006Engel, לוי יצחק
1607Cyrulnik, שלום דובער
1604Adelist, שמואל
1567Greenbaum, אלחנן
1538Kantor, משה
1535Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
1455Meyer, יהושע
1324Edelman, יוסף
1293Shapiro, יוסף
1288Groner, יוחנן
1270Blesofsky, שניאור זלמן
1115Greenbaum, מנחם מענדל
1070Abenaim, מנחם מענדל
1061Amzalak, 'שמואל גדלי
1032Winner, משה
1029Blesofsky, בן ציון
1009Goldberg, אלחנן
945Lieberov, מענדל
719Serebryanski, שלום
627Gross, מנחם מענדל
590Goldhirsh, שמשון
562Flescher, בנימין
553Rosenbaum, יוסף צבי
539Glasman, משה
467Edelman, חיים
443Milner, שמעון
442Shapiro, זלמן
439Gutnick, (שניאור חיים(ד
432Stern, מנחם מענדל
428Cyrulnik, מענדל
419Kurinsky, מרדכי
413Blesofsky, מנחם מענדל
410Gold, דורון אבישי
408Doron, ברוך בנימין
396Frenkel, יעקב ישראל
361Schachter, אברהם
348Rosenthal, יהודה בער
340Cooper, יואב
329Edelman, דוד אליהו
323Goodrich, יוסי
315Cohen, מנחם מענדל
311Gordon, אברהם משה
307Glassman, משה מרדכי
306Stern, לוי יצחק
304Pinczower, חיים
298Krapivin, זכריה
288Cyprys, זאב צבי
285Gutnick, (שניאור חיים (ז
275Lang, בנימין
268Goldberg, (מנחם(ש
259Serebryanski, מענדל
254Serebryanski, שמואל
254Serebryanski, (זלמן(ב
250Tenenboim, אברהם זאב
243Goldberg, (מענדל(א
243Gordon, ישראל
240Edelman, ישראל
235Kornhauser, מענדל
235Kornhauser, נתן
233Kurinsky, שמואל דוד
221Johnson, מענדל
221Kornhauser, ישראל
202Horowitz, שי
200Karnowsky, יעקב
196Flescher, שמואל
192Hoch, ארי
188Adelist, דוד
182Kohn, מנחם מענדל
181Odze, יצחק אייזיק
177Cohen, שניאור זלמן
176Blesofsky, יוסף יצחק
170Heidingsfeld, שמואל
168Engel, ליימא חיים
165Schachter, אייזיק
161Kahn, אליהו
161Vorchheimer, אברהם אשר
157Sufrin, דובי
153Sufrin, נחום
150Gutnick, (שניאור חיים (א
150Kornhauser, אליהו
145Rosenthal, צבי דוד
144Tilson, שמחה
143Cyprys, יוסף יצחק
132Schneier, חיים אליעזר
126Davida, ישראל
124Welis, לוי
123Jacks, שלום דובער
123Jacobson, יוסף
122Stern, דובער
120Rostkier, דוב
119Gordon, שלום דובער
118Gordon, שמואל
116Hoch, שניאור חיים
112De Vries, שניאור זלמן
112Gold, איתן
111Greenbaum, חיים שניאור זלמן
107Cyprys, יואל
107Tayar, מענדל
103New, יעקב
101Cyrulnik, ישראל
96Goldberg, יוסף
95Grn, מנחם מענדל
95Jacobs, ארי
85Amzalak, ארי-ה
85Goldberg, אברהם
82Serebryanski, שמעון
81Jacobson, זלמן
80Greenbaum, מאיר
74Gershman, עזרא
74Serebryanski, (שניאור(מ
72Berger, רפאל
72Goldberg, אליעזר
71Lesches, אלחנן
67New, אברהם
66Burger, רפאל
61Goldhirsh, אליהו איסר
60Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
57Kohn, יצחק
56Jacobson, מנחם מענדל
56Kramer, ארי
56New, אשר
55Abenaim, ראובן
55Johnson, יוסף חיים
55Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
55Rosenbaum, ארי-ה לייב
51Nakar, מנחם
51Shmerling, דניא-ל
49Gutnick, אהרן
49Serebryanski, חנוך
45Glasman, שלום דובער
45Maman, ליעם
45Wolf, יצחק צבי
44Hoota, מתתיהו
41Osep, אהרן
40Tenenboim, בצלאל
40Tenenboim, רפאל
38Belfer, אשר
38Belfer, יצחק
38Goldman, נתנאל
37Cohen, מיכאל
36Edelman, מנחם מענדל
35Wolf, בערעל
34Ruschniek, יהודה
33Goodrich, אשר חיים
32Lipskier, יעקב יהודה
31Merber, חיים מאירThis page was last updated on: Wednesday, י"א אלול ה'תשעו - September 14, 2016 (8:13pm)