משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
8Abenaim, אפרים
855Abenaim, מנחם מענדל
1748Abenaim, מרדכי פתחיה
39Abenaim, ראובן
2986Abenaim, שלמה
6Adelist, דובי
206Adelist, דוד
21Adelist, משה
68Adelist, צבי
1408Adelist, שמואל
6Adelman, אהרן
34Ainsorth, מנחם מנדל
6Ainsworth, אבי
9Ainsworth, מתתיהו
10Allen, דובי
11Althaus, יעקב
1Althaus, שמואל
7Amzalak, ארי-ה
1794Amzalak, חיים
1580Amzalak, 'שמואל גדלי
24Aron, מענדל
15Aron, צוריאל
3Azriel, יפתח
3Balbin, שמואל
20Banakh, יהושע
5Barber, מענדל
25Bekker, יוסף
36Belfer, אשר
12Belfer, מרדכי
4Belfer, (נתן יצחק (י
15Benzur, לוי
91Bergman, יונתן
8Berkovits, עקיבא
21Berkowitz, צבי
20Binder, מענדל
4Bird, Orel
564Blesofsky, בן ציון
275Blesofsky, יוסף יצחק
353Blesofsky, מנחם מענדל
1644Blesofsky, שניאור זלמן
20Bloom, יוסף
6Briskin, חיים
16Briskin, יעקב
8Broh, אלחנן
23Brown, אראל
20Brown, מאיר
9Burger, אורן
120Burger, רפאל
6Chaiken, מענדל
4Chelom, משה
6Cohen, טל
46Cohen, מיכאל
378Cohen, מנחם מענדל
4Cohen, עזרא
662Cohen, שניאור זלמן
533Cooper, יואב
24Cooper, יצחק דוד
349Cyprys, זאב צבי
101Cyprys, יואל
144Cyprys, יוסף יצחק
190Cyrulnik, ישראל
495Cyrulnik, מענדל
2387Cyrulnik, שלום דובער
22Daveney, אלימלך
63Davida, ישראל
13Deren, מנחם
8Derren, אייזיק
417Doron, ברוך בנימין
2611Doron, מנחם מענדל
40Eckstein, אברהם
315Edelman, דוד אליהו
317Edelman, חיים
1842Edelman, יואל
712Edelman, יוסף
160Edelman, ישראל
40Edelman, מנחם מענדל
6Ekman, יצחק
20Elmekeas, יוסף חיים
25Engel, יואל
620Engel, לוי יצחק
28Engel, (לוי(מ
424Engel, ליימא חיים
4Engel, עוזיאל
1499Engel, שמואל
8Fixler, ישי
116Flescher, בנימין
5Flescher, שלמה
13Franck, יעקב
18Freedman, אליהו
38Frenkel, יאיר
451Frenkel, יעקב ישראל
8Ganiev, עדן
84Gershman, גלעד
14Gershman, יוסף
6Gershman, לוי
210Gershman, עזרא
19Gestetner, נתן
17Glasman, אבא
24Glasman, משה
3Glasman, שלום דובער
298Glassman, משה מרדכי
6Glassman, שמואל אברהם
137Gold, איתן
441Gold, דורון אבישי
22Goldberg, אברהם
750Goldberg, אלחנן
30Goldberg, אליעזר
6Goldberg, בנימין
89Goldberg, (יוסף (א
4Goldberg, ישראל
74Goldberg, (מנחם(ש
30Goldberger, אליאב
6Goldfarb, ראובן
244Goldhirsh, שמשון
4Goodrich, יוסי
118Gordon, אברהם משה
2Gordon, בן ציון
15Gordon, זאב
2979Gordon, יעקב דוד
2Gordon, ישראל
243Gordon, ישראל
15Gordon, ישראל ארי-ה לייב
176Gordon, שלום דובער
118Gordon, שמואל
1Gotleib, דובי
107Gradman, משה אהרן
501Greenbaum, אלחנן
99Greenbaum, חיים שניאור זלמן
30Greenbaum, מאיר
961Greenbaum, מנחם מענדל
357Greenbaum, שמואל יוסף
134Grn, מנחם מענדל
1013Groner, יוחנן
9Groner, ישעיה
990Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
23Groner, שניאור זלמן
346Gross, מנחם מענדל
27Gutnick, אהרן
6Gutnick, אליהו
2316Gutnick, ישראל
6Gutnick, ישראל
36Gutnick, (ישראל (מ
21Gutnick, מנחם מענדל
23Gutnick, (שניאור חיים (א
120Gutnick, (שניאור חיים (ז
30Hauseman, גבריאל
60Herbst, נח
24Herszberg, ארי-ה
1Herzberg, (אלי-(הו
8Herzberg, יואל
2117Hoch, ארי
133Hoch, שניאור חיים
33Hoota, מתתיהו
17Hoota, רפאל
5Horowitz, עדן
167Horowitz, שי
6Hounders, אשר
1Hurwitz, עדן
5Israel Chaziz, יוסף אלעד
342Jacks, שלום דובער
6Jacobs, אליהו
22Jacobs, ארי
64Jacobson, יוסף
18Jacobson, מנחם מענדל
119Johnson, יוסף חיים
454Johnson, מענדל
1Johnson, שניאור זלמן
30Joseph, אברהם
17Joseph, אשר
13Joseph, בנימין
137Kahn, אליהו
233Kahn, אפרים
33Kahn, נחום זלמן
950Kantor, משה
48Karnowsky, יעקב
12Karnowsky, מענדל
6Karnowsky, ראובן
7Kass, יונה
23Kass, רפאל
6Kaufman, אריאל
23Kerbel, 'אחי
6Kirshenbaum, אריה
61Kluwgant, אברהם דוד
116Kohn, יצחק
266Kohn, מנחם מענדל
4Korik, מענדל
219Kornhauser, אליהו
1Kornhauser, ארי
202Kornhauser, ישראל
98Kornhauser, מענדל
72Kornhauser, נתן
6Kramer, שמעי
5Kuran, משה
93Kurinsky, מרדכי
238Kurinsky, שמואל דוד
77LamrBenShabat, יהושע
11Lang, בנימין
8Lebovits, ברוך
12Lebowitz, יהושע
136Lesches, אלחנן
5735Lesches, יוסף יצחק
1446Lesches, שניאור זלמן
32Lever, יחזקאל
4Levin, שמואל
13Levine, שמואל יצחק
8Levy, אור יעקב
8Levy, יוסף חיים
6Liberow, חיים
46Lieberow, ישראל
607Lieder, מנחם מענדל
44Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
67Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
6Lipskier, אלחנן
3149Lipskier, יהושע שניאור זלמן
21Lipskier, יעקב יהודה
1622Lipskier, ישראל ארי' לייב
2917Lipskier, שמואל
6Loebenstein, אלחנן
12Loewenthal, ברוך
22Loewenthal, מענדל
15Lowinger, דוב
4Luftig, נח
13Maman, ליעם
72Marcus, חיים
13Mazoz, מענדל
28Merber, חיים מאיר
21Merber, יהודה יצחק
618Meyer, יהושע
343Milner, שמעון
12Mirochnik, איתן
12Mirochnik, אלון
19Mochkin, אליהו
18Moroziw, שלום משה
27Morozow, זלמן
20Moss, יונה
19Mosss, יהודה
61Nagel, אלחנן
6Naiman, נתן
9Nakar, שלום בער
127Nathanson, יוסף
67Nathanson, מאיר
6Nerenberg, יששכר
77New, אברהם
65New, אשר
5New, דן
3New, יעקב
14New, מנחם מענדל
46Nossbaum, דניאל
28Nossbaum, עקיבא
2Nurenberg, יששכר
228Odze, יצחק אייזיק
2534Odze, ישעיה יעקב
2Odze, שמואל
10Ohion, אלירן
51Oliver, שניאור זלמן
23Osep, אהרן
22Osep, גבריאל
41Paconowski, מרדכי אלימלך
34Paconowski, פנחס
2Paconowski, שמשון
33Paluch, גבריאל
6Pinczower, ראובן
69Pinson, יהושע
4Procel, ישראל
6Rabin, אהרן
17Raskin, 'אפרים ארי
4Raskin, יואל
8Raskin, יוסף
9Raskin, יעקב
27Raskin, ישראל
6Raskin, (לוי (י
8Raskin, עוזיאל
24Raymon, משה
11Reicher, זאב
8Reicher, יוסף
2Reicher, שלום
30Reuben, צבי
21Rimler, ישראל
2Rimler, צבי
24Rosen, איתן
5Rosenbaum, ארי-ה לייב
663Rosenbaum, יוסף צבי
331Rosenthal, יהודה בער
172Rosenthal, צבי דוד
8Rostkiar, בנימין
16Rubinstein, זוהר
103Ruschinek, לוי
3Ruschniek, אברהם יהודה
15Ruschniek, אשר
70Ruschniek, יהודה
16Ruschniek, שלום
543Schachter, אברהם
226Schachter, אייזיק
67Schneier, אברהם
77Schneier, דובי
4Schneier, חיים אליעזר
36Schreiber, שלום
12Segal, אל-י
6Segal, ארי
11Segal, בנימין
1Segal, דורון
8Segal, שת
12Seligman, ארי
17Serebryanski, (זלמן(ב
61Serebryanski, חנוך
24Serebryanski, מענדל
426Serebryanski, שלום
120Serebryanski, שמואל
594Serebryanski, שמעון
260Serebryanski, (שניאור(מ
259Shapiro, זלמן
1280Shapiro, יוסף
64Shaul, נועם
77Shmerling, דניא-ל
933Shusterman, שניאור זלמן
6Silver, אסף
4Slater, שמואל
4Slonim, נפתלי
9Smith, יעקב
6Sor, אור
159Stern, דובער
47Stern, לוי יצחק
757Stern, מנחם מענדל
12Stern, שמואל
165Sufrin, דובי
150Sufrin, נחום
305Szmerling, מענדל
6Tamir, רפאל
22Tatarka, ארי
368Tayar, אליהו
187Tayar, מענדל
6Telsla, יהושע
6Tenenboim, אברהם
385Tenenboim, אברהם זאב
35Tenenboim, בצלאל
32Tenenboim, משה גדליה
10Tenne, ראובן
10Tilson, מענדל
83Tilson, שמחה
14Tsap, ברוך ישעיה
20Tusak, פז
41Van der Plat, בנימין
6Vogel, יהושע
155Vorchheimer, אברהם אשר
16Wajsbort, יהושע
24Wallace, צמח
25Warlow Shil, אברהם
17Warlowshill, בנימין
7Weinstein, דניאל
4Weinstein, יצחק תום
2Welis, אהרן
46Welis, לוי
21Werdiger, רפאל
15Wernig, שלום
603Winner, משה
24Wolf, אבא
98Wolf, בערל
28Wolf, יצחק צבי
64Wonder, יהודה
9Yashaev, יוסף
5Yehudah, ירין
97Yitschaki, שלמה
68Yitschaki, שמואל
14Yudasen, שלום
8Yudassen, זוסיא
10Zaks, אריאל
42Zaks, יהושע
20Zeimer, מנחם
2Zeimer, ראובן
Numerical Order
5735Lesches, יוסף יצחק
3149Lipskier, יהושע שניאור זלמן
2986Abenaim, שלמה
2979Gordon, יעקב דוד
2917Lipskier, שמואל
2611Doron, מנחם מענדל
2534Odze, ישעיה יעקב
2387Cyrulnik, שלום דובער
2316Gutnick, ישראל
2117Hoch, ארי
1842Edelman, יואל
1794Amzalak, חיים
1748Abenaim, מרדכי פתחיה
1644Blesofsky, שניאור זלמן
1622Lipskier, ישראל ארי' לייב
1580Amzalak, 'שמואל גדלי
1499Engel, שמואל
1446Lesches, שניאור זלמן
1408Adelist, שמואל
1280Shapiro, יוסף
1013Groner, יוחנן
990Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
961Greenbaum, מנחם מענדל
950Kantor, משה
933Shusterman, שניאור זלמן
855Abenaim, מנחם מענדל
757Stern, מנחם מענדל
750Goldberg, אלחנן
712Edelman, יוסף
663Rosenbaum, יוסף צבי
662Cohen, שניאור זלמן
620Engel, לוי יצחק
618Meyer, יהושע
607Lieder, מנחם מענדל
603Winner, משה
594Serebryanski, שמעון
564Blesofsky, בן ציון
543Schachter, אברהם
533Cooper, יואב
501Greenbaum, אלחנן
495Cyrulnik, מענדל
454Johnson, מענדל
451Frenkel, יעקב ישראל
441Gold, דורון אבישי
426Serebryanski, שלום
424Engel, ליימא חיים
417Doron, ברוך בנימין
385Tenenboim, אברהם זאב
378Cohen, מנחם מענדל
368Tayar, אליהו
357Greenbaum, שמואל יוסף
353Blesofsky, מנחם מענדל
349Cyprys, זאב צבי
346Gross, מנחם מענדל
343Milner, שמעון
342Jacks, שלום דובער
331Rosenthal, יהודה בער
317Edelman, חיים
315Edelman, דוד אליהו
305Szmerling, מענדל
298Glassman, משה מרדכי
275Blesofsky, יוסף יצחק
266Kohn, מנחם מענדל
260Serebryanski, (שניאור(מ
259Shapiro, זלמן
244Goldhirsh, שמשון
243Gordon, ישראל
238Kurinsky, שמואל דוד
233Kahn, אפרים
228Odze, יצחק אייזיק
226Schachter, אייזיק
219Kornhauser, אליהו
210Gershman, עזרא
206Adelist, דוד
202Kornhauser, ישראל
190Cyrulnik, ישראל
187Tayar, מענדל
176Gordon, שלום דובער
172Rosenthal, צבי דוד
167Horowitz, שי
165Sufrin, דובי
160Edelman, ישראל
159Stern, דובער
155Vorchheimer, אברהם אשר
150Sufrin, נחום
144Cyprys, יוסף יצחק
137Gold, איתן
137Kahn, אליהו
136Lesches, אלחנן
134Grn, מנחם מענדל
133Hoch, שניאור חיים
127Nathanson, יוסף
120Burger, רפאל
120Gutnick, (שניאור חיים (ז
120Serebryanski, שמואל
119Johnson, יוסף חיים
118Gordon, אברהם משה
118Gordon, שמואל
116Flescher, בנימין
116Kohn, יצחק
107Gradman, משה אהרן
103Ruschinek, לוי
101Cyprys, יואל
99Greenbaum, חיים שניאור זלמן
98Kornhauser, מענדל
98Wolf, בערל
97Yitschaki, שלמה
93Kurinsky, מרדכי
91Bergman, יונתן
89Goldberg, (יוסף (א
84Gershman, גלעד
83Tilson, שמחה
77LamrBenShabat, יהושע
77New, אברהם
77Schneier, דובי
77Shmerling, דניא-ל
74Goldberg, (מנחם(ש
72Kornhauser, נתן
72Marcus, חיים
70Ruschniek, יהודה
69Pinson, יהושע
68Adelist, צבי
68Yitschaki, שמואל
67Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
67Nathanson, מאיר
67Schneier, אברהם
65New, אשר
64Jacobson, יוסף
64Shaul, נועם
64Wonder, יהודה
63Davida, ישראל
61Kluwgant, אברהם דוד
61Nagel, אלחנן
61Serebryanski, חנוך
60Herbst, נח
51Oliver, שניאור זלמן
48Karnowsky, יעקב
47Stern, לוי יצחק
46Cohen, מיכאל
46Lieberow, ישראל
46Nossbaum, דניאל
46Welis, לוי
44Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
42Zaks, יהושע
41Paconowski, מרדכי אלימלך
41Van der Plat, בנימין
40Eckstein, אברהם
40Edelman, מנחם מענדל
39Abenaim, ראובן
38Frenkel, יאיר
36Belfer, אשר
36Gutnick, (ישראל (מ
36Schreiber, שלום
35Tenenboim, בצלאל
34Ainsorth, מנחם מנדל
34Paconowski, פנחס
33Hoota, מתתיהו
33Kahn, נחום זלמן
33Paluch, גבריאל
32Lever, יחזקאל
32Tenenboim, משה גדליהThis page was last updated on: Friday, א' סיון ה'תשעז - May 26, 2017 (1:02pm)