משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
3Abenaim, אפרים
640Abenaim, מנחם מענדל
2583Abenaim, מרדכי פתחיה
54Abenaim, ראובן
2865Abenaim, שלמה
172Adelist, דוד
4Adelist, יהודה
4Adelist, משה
4Adelist, צבי
857Adelist, שמואל
4Adelman, אהרן
2Aharon, צוריאל
29Ainsorth, מנחם מנדל
4Ainsworth, מתתיהו
6Allen, דובי
85Amzalak, ארי-ה
3605Amzalak, חיים
684Amzalak, 'שמואל גדלי
17Aron, מענדל
4Ash, יצחק
12Baker, יצחק
6Balbin, אליהו
2Balter, יהושע
27Bart, יוסף
16Bekker, יוסף
38Belfer, אשר
37Belfer, יצחק
10Belfer, מרדכי
2Belfer, נתן
3Belfer, נתן יצחק
16Benau, דין חיים
24Benzur, לוי
10Berger, רפאל
4Berkovits, לוי
16Berkowitz, עקיבא
4Bird, אריאל
627Blesofsky, בן ציון
118Blesofsky, יוסף יצחק
413Blesofsky, מנחם מענדל
822Blesofsky, שניאור זלמן
8Bloom, יוסף
6Bolter, אריא-ל
4Broh, אלחנן
21Brown, אראל
6Brown, מאיר
66Burger, רפאל
23Chriqui, שניאור
6Cohen, טל
37Cohen, מיכאל
315Cohen, מנחם מענדל
137Cohen, שניאור זלמן
318Cooper, יואב
2Cowen, עזרא
282Cyprys, זאב צבי
12Cyprys, יואל
74Cyprys, יוסף יצחק
62Cyrulnik, ישראל
312Cyrulnik, מענדל
1283Cyrulnik, שלום דובער
6Daveney, אלמלך
124Davida, ישראל
58De Vries, שניאור זלמן
4Deren, מנחם
75Doron, ברוך בנימין
2722Doron, מנחם מענדל
30Eckstein, אברהם
271Edelman, דוד אליהו
467Edelman, חיים
1472Edelman, יואל
1189Edelman, יוסף
216Edelman, ישראל
33Edelman, מנחם מענדל
4Ekman, יצחק
18Engel, יואל
1673Engel, לוי יצחק
14Engel, (לוי(מ
132Engel, ליימא חיים
1836Engel, שמואל
30Faraday, אליהו יעקב
3Farkas, ארי
14Fixler, ישי
449Flesher, בנימין
4Flesher, ראובן
16Flesher, שלמה
196Flesher, שמואל
8Freedman, אליהו
21Frenkel, יאיר
396Frenkel, יעקב ישראל
22Gershman, גלעד
6Gershman, יוסף
74Gershman, עזרא
18Gestetner, מענדל
4Glasman, אבא
539Glasman, משה
45Glasman, שלום דובער
5Glassman, זאב
304Glassman, משה מרדכי
91Gold, איתן
380Gold, דורון אבישי
45Goldberg, אברהם
670Goldberg, אלחנן
72Goldberg, אליעזר
4Goldberg, בנימין
55Goldberg, יוסף
32Goldberg, (מנחם(ש
12Goldfarb, יהודה
5Goldfarb, ראובן
50Goldhirsh, אליהו איסר
516Goldhirsh, שמשון
26Goldman, נתנאל
1Goldman, ששון
6Goldstien, שלום
323Goodrich, יוסי
311Gordon, אברהם משה
8Gordon, בנימין
6532Gordon, יעקב דוד
243Gordon, ישראל
16Gordon, ישראל ארי-ה לייב
27Gordon, משה צבי
74Gordon, שלום דובער
118Gordon, שמואל
13Gotlieb, גבריאל
1454Greenbaum, אלחנן
23Greenbaum, חיים שניאור זלמן
2Greenbaum, יצחק
50Greenbaum, מאיר
709Greenbaum, מנחם מענדל
2196Greenbaum, שמואל יוסף
95Grn, מנחם מענדל
851Groner, יוחנן
3Groner, יצחק
12Groner, ישעיה
1403Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
6Groner, שניאור זלמן
481Gross, מנחם מענדל
2Grossberg, ישראל
49Gutnick, אהרן
8Gutnick, אליהו
13Gutnick, יונה
2835Gutnick, ישראל
9Gutnick, מנחם מענדל
150Gutnick, (שניאור חיים (א
285Gutnick, (שניאור חיים (ז
8Gutnick, (שניאור חיים (מ
323Gutnick, (שניאור חיים(ד
3Gutnick (D), מנחם מענדל
11Hauseman, גבריאל
170Heidingsfeld, שמואל
10Herszberg, ארי-ה
8Herzberg, (אלי-(הו
2Herzberg, ארי
9Herzberg, יואל
2Herzberg, עקיבא
192Hoch, ארי
111Hoch, שניאור חיים
8Hoenders, אשר
44Hoota, מתתיהו
8Hoota, רפאל
130Horowitz, שי
4Israel, אשרי
12Israel, שלב
8Israel Chaziz, אל-י
111Jacks, שלום דובער
5Jacobs, אליהו
95Jacobs, ארי
15Jacobson, זלמן
13Jacobson, יוסף
4Jacobson, ישראל
40Jacobson, מנחם מענדל
55Johnson, יוסף חיים
212Johnson, מענדל
17Joseph, אברהם
12Joseph, אשר
1Joseph, זאב
12Joseph, מנחם מענדל שלמה
20Jurkowitz, יעקב
161Kahn, אליהו
8Kahn, אפרים
23Kahn, נחום זלמן
1355Kantor, משה פנחס
150Karnovski, יעקב
10Karnowski, מענדל
14Karnowsky, ראובן
1Kass, גדי
47Kohn, יצחק
177Kohn, מנחם מענדל
68Kornhauser, אליהו
75Kornhauser, ישראל
117Kornhauser, מענדל
63Kornhauser, נתן
56Kramer, ארי
10Kramer, שמעי
298Krapivin, זכריה
13Krapivin, ראובן
5Kurinski, מנחם מענדל
94Kurinsky, שמואל דוד
275Lang, בנימין
9Lebowitz, ברוך
68Lesches, אלחנן
3625Lesches, יוסף יצחק
1853Lesches, שניאור זלמן
2Levine, שמואל יצחק
1Levy, אור יעקב
1Levy, יוסף חיים
425Lieberov, מענדל
4Lieberow, ישראל
4099Lieder, מנחם מענדל
39Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
51Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
8Lipskier, אלחנן
2774Lipskier, יהושע שניאור זלמן
13Lipskier, יעקב יהודה
2047Lipskier, ישראל ארי' לייב
4044Lipskier, שמואל
16Loebenstein, אלחנן
6Loewenthal, ברוך
16Loewenthal, מענדל
20Lowinger, דוב
3Luftig, נתן
45Maman, ליעם
20Marcus, לוי
6Mazoz, מענדל
31Merber, חיים מאיר
1455Meyer, יהושע
3Micmacher, אשר
9Micmacher, יואל
443Milner, שמעון
6Mirochnik, איתן
2Moroziw, שלום משה
4Morozow, זלמן
10Moshel, ישי
8Nagel, אלחנן
6Naiman, נתן
51Nakar, מנחם
9Nakar, שלום בער
12Nathanson, יוסף
16Nerenberg, יששכר
34New, אברהם
54New, אשר
103New, יעקב
8New, משה
12Nossbaum, דניאל
5Nossbaum, עקיבא
57Odze, יצחק אייזיק
1429Odze, ישעיה יעקב
20Ofen, צבי
41Osep, אהרן
5Paconowski, מרדכי אלימלך
9Paluch, גבריאל
304Pinczower, חיים
5Pinczower, ראובן
8Pinson, יהושע
13Rabin, אהרן
8Raskin, אפרים ארי-ה
6Raskin, יוסף
5Raskin, יעקב
6Raskin, ישראל
14Raskin, (לוי (י
8Raskin, עוזיאל
4Raymon, אהרן
4Reicher, שניאור
6Reuben, צבי
14Reuben, שמואל
6Rimler, ישראל
13Rosen, איתן
23Rosenbaum, ארי-ה לייב
516Rosenbaum, יוסף צבי
191Rosenthal, יהודה בער
72Rosenthal, צבי דוד
16Rostkiar, בנימין
2Rostkiar, יצחק
120Rostkier, דוב
10Rubin, שמואל
4Rubinstein, זוהר
17Ruschinek, לוי
34Ruschniek, יהודה
4Sacho, יהושע
2Samuel, שמואל
8Schachna, דובי
281Schachter, אברהם
71Schachter, אייזיק
15Schneier, אברהם
3Schneier, דובי
38Schneier, חיים אליעזר
23Schreiber, שלום
6Segal, ארי
3Segal, דורון
6Segal, שת
8Seligman, ארי
254Serebryanski, (זלמן(ב
49Serebryanski, חנוך
259Serebryanski, מענדל
678Serebryanski, שלום
247Serebryanski, שמואל
82Serebryanski, שמעון
62Serebryanski, (שניאור(מ
442Shapiro, זלמן
1201Shapiro, יוסף
2Shifman, יהושע
51Shmerling, דניא-ל
3Slater, יעקב
4Slater, שמואל
118Stern, דובער
306Stern, לוי יצחק
382Stern, מנחם מענדל
24Stern, שמואל
157Sufrin, דובי
143Sufrin, נחום
2350Szmerling, לוי
16Tamir, רפאל
3376Tayar, אליהו
85Tayar, מענדל
221Tenenboim, אברהם זאב
28Tenenboim, בצלאל
3Tenenboim, משה גדליה
40Tenenboim, רפאל
11Tenne, ראובן
3Tesler, אדם
8Tesler, יהושע
15Tsap, ברוך ישעיה
5Tusak, פז
161Vorchheimer, אברהם אשר
7Wajsbort, יהושע
24Wallace, צמח
3Warlow Shil, אברהם
3Warlow Shill, יהודה
9Warlowshill, בנימין
3Weinstein, יצחק תום
2Welis, אהרן
124Welis, לוי
14Wenig, אריאל
4Werdiger, רפאל
6Werdiger (D), שניאור זלמן
1032Winner, משה
35Wolf, בערעל
45Wolf, יצחק צבי
5Wolf, נחום זלמן
18Wonder, יהודה
15Yasheyav, יוסף
4Yitschaki, שלמה
15Yitschaki, שמואל
14Yudasen, שלום
15Yudassen, זוסיא
2Zeimer, יעקב
Numerical Order
6532Gordon, יעקב דוד
4099Lieder, מנחם מענדל
4044Lipskier, שמואל
3625Lesches, יוסף יצחק
3605Amzalak, חיים
3376Tayar, אליהו
2865Abenaim, שלמה
2835Gutnick, ישראל
2774Lipskier, יהושע שניאור זלמן
2722Doron, מנחם מענדל
2583Abenaim, מרדכי פתחיה
2350Szmerling, לוי
2196Greenbaum, שמואל יוסף
2047Lipskier, ישראל ארי' לייב
1853Lesches, שניאור זלמן
1836Engel, שמואל
1673Engel, לוי יצחק
1472Edelman, יואל
1455Meyer, יהושע
1454Greenbaum, אלחנן
1429Odze, ישעיה יעקב
1403Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
1355Kantor, משה פנחס
1283Cyrulnik, שלום דובער
1201Shapiro, יוסף
1189Edelman, יוסף
1032Winner, משה
857Adelist, שמואל
851Groner, יוחנן
822Blesofsky, שניאור זלמן
709Greenbaum, מנחם מענדל
684Amzalak, 'שמואל גדלי
678Serebryanski, שלום
670Goldberg, אלחנן
640Abenaim, מנחם מענדל
627Blesofsky, בן ציון
539Glasman, משה
516Goldhirsh, שמשון
516Rosenbaum, יוסף צבי
481Gross, מנחם מענדל
467Edelman, חיים
449Flesher, בנימין
443Milner, שמעון
442Shapiro, זלמן
425Lieberov, מענדל
413Blesofsky, מנחם מענדל
396Frenkel, יעקב ישראל
382Stern, מנחם מענדל
380Gold, דורון אבישי
323Goodrich, יוסי
323Gutnick, (שניאור חיים(ד
318Cooper, יואב
315Cohen, מנחם מענדל
312Cyrulnik, מענדל
311Gordon, אברהם משה
306Stern, לוי יצחק
304Glassman, משה מרדכי
304Pinczower, חיים
298Krapivin, זכריה
285Gutnick, (שניאור חיים (ז
282Cyprys, זאב צבי
281Schachter, אברהם
275Lang, בנימין
271Edelman, דוד אליהו
259Serebryanski, מענדל
254Serebryanski, (זלמן(ב
247Serebryanski, שמואל
243Gordon, ישראל
221Tenenboim, אברהם זאב
216Edelman, ישראל
212Johnson, מענדל
196Flesher, שמואל
192Hoch, ארי
191Rosenthal, יהודה בער
177Kohn, מנחם מענדל
172Adelist, דוד
170Heidingsfeld, שמואל
161Kahn, אליהו
161Vorchheimer, אברהם אשר
157Sufrin, דובי
150Gutnick, (שניאור חיים (א
150Karnovski, יעקב
143Sufrin, נחום
137Cohen, שניאור זלמן
132Engel, ליימא חיים
130Horowitz, שי
124Davida, ישראל
124Welis, לוי
120Rostkier, דוב
118Blesofsky, יוסף יצחק
118Gordon, שמואל
118Stern, דובער
117Kornhauser, מענדל
111Hoch, שניאור חיים
111Jacks, שלום דובער
103New, יעקב
95Grn, מנחם מענדל
95Jacobs, ארי
94Kurinsky, שמואל דוד
91Gold, איתן
85Amzalak, ארי-ה
85Tayar, מענדל
82Serebryanski, שמעון
75Doron, ברוך בנימין
75Kornhauser, ישראל
74Cyprys, יוסף יצחק
74Gershman, עזרא
74Gordon, שלום דובער
72Goldberg, אליעזר
72Rosenthal, צבי דוד
71Schachter, אייזיק
68Kornhauser, אליהו
68Lesches, אלחנן
66Burger, רפאל
63Kornhauser, נתן
62Cyrulnik, ישראל
62Serebryanski, (שניאור(מ
58De Vries, שניאור זלמן
57Odze, יצחק אייזיק
56Kramer, ארי
55Goldberg, יוסף
55Johnson, יוסף חיים
54Abenaim, ראובן
54New, אשר
51Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
51Nakar, מנחם
51Shmerling, דניא-ל
50Goldhirsh, אליהו איסר
50Greenbaum, מאיר
49Gutnick, אהרן
49Serebryanski, חנוך
47Kohn, יצחק
45Glasman, שלום דובער
45Goldberg, אברהם
45Maman, ליעם
45Wolf, יצחק צבי
44Hoota, מתתיהו
41Osep, אהרן
40Jacobson, מנחם מענדל
40Tenenboim, רפאל
39Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
38Belfer, אשר
38Schneier, חיים אליעזר
37Belfer, יצחק
37Cohen, מיכאל
35Wolf, בערעל
34New, אברהם
34Ruschniek, יהודה
33Edelman, מנחם מענדל
32Goldberg, (מנחם(ש
31Merber, חיים מאירThis page was last updated on: Wednesday, ו' אב ה'תשעו - August 10, 2016 (8:13pm)