משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
65Abenaim, אפרים
1322Abenaim, מנחם מענדל
4115Abenaim, מרדכי פתחיה
1680Abenaim, ראובן
714Abenaim, שלמה
14Adelist, אברהם
1Adelist, דובי
1995Adelist, דוד
8Adelist, יהודה
10Adelist, מענדל
77Adelist, צבי
2607Adelist, שמואל
8Adelman, בנימין
29Ainsorth, מנחם מענדל
8Ainsworth, אבי
4Ainsworth, משה
44Ainsworth, מתתיהו
14Allen, דובי
38Althaus, יעקב
61Althaus, פינחס
10Amzalak, ארי-ה
1307Amzalak, חיים
1314Amzalak, 'שמואל גדלי
158Aron, אביגדור
4Aron, יונתן
12Aron, ישראל פייוועל
79Aron, מענדל
20Aron, סעדי-ה
11Aron, צוריאל
6Ash, יצחק
8Azriel, יפחח
12Balbin, שמואל אליהו
143Baskin, רפאל הכהן
93Bekker, יוסף
1492Belfer, אשר
11Belfer, מרדכי
108Belfer, (נתן (א
4Benzur, אשר
15Benzur, לוי
32Berkovits, עקיבא
3Berkowitz, צבי
20Binder, מנחם מענדל
32Bird, אור
6Bird, נהוראי
643Blesofsky, בן ציון
1520Blesofsky, יוסף יצחק
243Blesofsky, מנחם מענדל
1841Blesofsky, שניאור זלמן
118Block, אפרים
947Bloom, יוסף
46Bloom, מנחם מענדל
46Bloom, שניאור זלמן
69Briskin, חיים
211Brown, אריאל
235Brown, מאיר
40Brown, מנחם שרגא
11Burger, אורן
43Chaiken, מענדל
1Chol, גבריאל
1Cohen, א---ל---י
8Cohen, אבידל דוב
8Cohen, טל
13Cohen, יוסף
1343Cohen, מיכאל
890Cohen, מנחם מענדל
7Cohen, עזרא
645Cohen, שניאור זלמן
1610Cooper, יואב
110Cooper, יצחק דוד
5Cowen, ארי-ה לייב
21Creighton, יונתן
758Cyprys, זאב צבי
5Cyprys, יואל
845Cyprys, יוסף יצחק
533Cyrulnik, ישראל
330Cyrulnik, מענדל
20Cyrulnik, ראובן
3370Cyrulnik, שלום דובער
14Danino, איתם
5Davendy, אלימלך
15De Vries, מיכאל
252Deren, מנחם
166Derren, אייזיק
8Dolnikov, ישראל
118Doron, יואל
2380Doron, מנחם מענדל
16Eckstein, אברהם
2Eckstein, מיכאל
1Eckstein, משה
2033Edelman, דוד אליהו
591Edelman, חיים
2946Edelman, יואל
484Edelman, יוסף
930Edelman, ישראל
122Edelman, מנחם מענדל
38Edelman, שלום
6Eichler (usa), צבי
13Eisenberg, יצחק
10Eisenberg, משה
6Ekman, יחיאל יצחק
38Engel, (לוי(מ
361Engel, ליימא חיים
4Engel, עוזיאל
803Engel, שמואל
18Engel, שניאור זלמן
2Faigenbaum, כלב
12Farkas, ארי
12Feiginbaum, זושא
648Finkin, עקיבא
32Fixler, ישי
64Flescher, בנימין
12Flescher, שלמה
4Franco, אלי-ה
8Frenkel, אריאל
1Frenkel, יאיר
11Frenkel, יעקב ישראל
150Friedman, אליהו
2Ganiev, עדן
16Garfield, איתן
8Gavrielli, עקיבא
8Gershman, בנימין
1205Gershman, גלעד
12Gershman, יוסף
157Gershman, עזרא
34Gestetner, מענדל
26Gestetner, נתן
22Glasman, אבא
31Glasman, זאב
10Glasman, לוי
4Glasman, משה
7Glasner, בנימין
23Glassman, שלום דובער
14Gold, איתן
386Goldberg, אברהם
381Goldberg, אלחנן
6Goldberg, בנימין
2Goldberg, יהושע
365Goldberg, (יוסף (א
11Goldberg, ישראל
4Goldberg, לוי
401Goldberg, (מנחם(ש
268Goldberg, (מענדל(א
5Goldfarb, יהודה
17Goldfarb, ראובן
16Goldhirsh, שמשון
44Goldman, נרי-ה
186Goldman, ששון
141Goldstein, אליהו לייב
28Goldstien, שלום
352Gopin, יוסף
204Gordon, אברהם משה
32Gordon, בן ציון
107Gordon, זאב
3333Gordon, יעקב דוד
38Gordon, ישראל
54Gordon, ישראל ארי-ה לייב
31Gordon, משה צבי
1539Gordon, שלום דובער
4Gorelik, אליהו
44Gorelik, מענדל
3Gorelik, (נחום (י
3Gorelik-(USA), (מענדל (י
4Gotleib, גדעון
4Gotlieb, גבריאל
6Green, שמואל יוסף
1825Greenbaum, אלחנן
96Greenbaum, חיים שניאור זלמן
48Greenbaum, יצחק
225Greenbaum, מאיר
929Greenbaum, מנחם מענדל
189Greenbaum, שמואל יוסף
812Groner, יוחנן
290Groner, (יצחק דוד(מ
78Groner, ישעיה
613Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
210Groner, שניאור זלמן
426Gross, מנחם מענדל
4Grossberg, זכרי-ה
6Grossberg, יהודה
19Grossberg, ישראל
104Grossman, אלימלך הלוי
1Gurevich (Q), דוד
52Gutnick, אהרן
17Gutnick, אליהו
32Gutnick, (חיים (א
152Gutnick, ישראל
81Gutnick, (ישראל (מ
6Gutnick, (מנחם מענדל (ד
855Gutnick, (שניאור חיים (ז
5Haller, יוסף
8Haller, יצחק
2Hammer, משה
6Harkham, אברהם ישעיה
9Hauseman, בנימין
6Hauseman, גבריאל
95Heidingsfeld, לוי
10Heidingsfeld, מנחם מענדל
79Herbst, נח
10Herzberg, (אלי-(הו
6Hillel, הירש
1670Hoch, ארי
97Hoch, דובער
53Hoch, משה
315Hoch, שניאור חיים
6Hoenders, אשר
115Hoota, רפאל
9Hoota, שניאור
61Horowitz, עדן
39Horowitz, שי
8Israel, שלב
6Jacobs, אליהו
18Jacobs, ארי
10Jacobson, דובער
126Jacobson, זלמן
870Jacobson, יוסף
31Jacobson, ישראל
425Jacobson, מנחם מענדל
13Jacobson, שמואל
9Jofee, אורי
143Jofee, גבריאל
433Johnson, יוסף חיים
1067Johnson, מנחם מענדל
18Joseph, אברהם
19Joseph, בנימין
34Josephson, ירמיהו חיים
8Josephson, משה
153Kahn, אליהו
408Kahn, נחום זלמן
72Kantor, משה
27Karnowsky, יעקב
12Karnowsky, מענדל
26Karnowsky, ראובן
12Kass, יונה
89Kass, רפאל
32Kassman, זכרי-ה
38Kassman, יהושע
1Kassman, לוי
4Kazatzky, דניאל
351Kerbel, 'אחי
133Kirshenbaum, אריה
4Kishenbaum, מענדל
4Klein, בנימין
103Klein, גבריאל
274Kohn, יצחק
39Kohn, מאיר
969Kohn, מנחם מענדל
1Komar, ארי
4Korf, אברהם
302Korik, מענדל
1378Kornhauser, אליהו
4Kornhauser, יצחק
65Kornhauser, ישראל
49Kornhauser, מענדל
986Kornhauser, נתן
5Kraemer, ארי
15Krapivin, זכריה
64Kurinski, שניאור זלמן
562Kurinsky, מרדכי
2Kurinsky, שמואל דוד
4Langer, עמיחי
4Lebovits, ברוך
4Lebowitz, דוד
37Lesches, אלחנן
4Lesches, זאב
11212Lesches, יוסף יצחק
4061Lesches, שניאור זלמן
34Levine, שמואל יצחק
8Liberow, חיים
15Liberow, (ישראל(מ
315Lieberow, ישראל
431Lieberow, מענדל
1580Lieder, מנחם מענדל
93Lipskier, אלחנן
2999Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1169Lipskier, (יוסף יצחק(מ
115Lipskier, יעקב יהודה
701Lipskier, ישראל ארי' לייב
10Lipskier, משה
8187Lipskier, שמואל
270Lipskier, (שניאור זלמן(מ
17Loebenstein, אלחנן
4Loebenstien, לוי
37Loewenthal, ברוך
35Loewenthal, מענדל
62Luftig, נח
11Maaman, ליעם
6Maclachlan, יהושע
6Mazoz, מענדל
129Merber, חיים מאיר
9Merber, יהודה
12Meyer, אברהם
123Meyer, יהושע
21Mickmacher, יואל
12Micmacher, בנימן
15Mirochkin, אלון
6Mirochnik, איתן
4Mishulovin, אליעזר
5Morozow, זלמן
10Morozow, שלום משה
8Moshel, אשר
18Moss, דניאל
1Moss, מרדכי
26Muller, יוסף
4Munz, לוי
10Myers, יהודה
541Nagel, אלחנן
393Nakar, מנחם
329Nakar, שלום בער
342Nathanson, יוםף יצחק
106Nathanson, מאיר
6Navi, מנחם
4Nerenberg, אליקים
23Nerenberg, בן ציון
36Nerenberg, חיים
12Nerenberg, יששכר
837New, אברהם
163New, אשר
18New, דן
52New, יעקב
33Nitzan, גל
290Nitzan, יובל
33Nossbaum, דניאל
4Nossbaum, יהושע
12Nossbaum, עקיבא
1913Odze, יצחק אייזיק
3510Odze, ישעיה יעקב
264Odze, שמואל
47Ohion, אלירן
2473Oliver, שניאור זלמן
20Osep, לוי
64Ossip, גבריאל
3Oyberman, ישראל
126Paconowski, מרדכי אלימלך
3Paconowski, פנחס
11Paluch, גבריאל
5Piemonow, אליהו
342Pinczower, ראובן
48Pinson, יהושע
6Pinson, שניאור חיים
3Poelezos, בנימין
7Quintr, אשר
15Rabin, אהרן
123Raskin, יוסף יצחק
7Raskin, יעקב
12Raskin, ישראל
26Raskin, (לוי (י
34Raskin, עוזיאל
8Raymon, אהרן
109Reicher, זאב
143Reicher, יוסף
33Reicher, ישראל
39Reicher, שניאור
154Reuben, צבי
8Reuben, שמואל
21Rimler, צבי
80Rosen, איתן
69Rosenbaum, ארי-ה לייב
522Rosenbaum, יוסף צבי
31Rosenbaum, מיכאל
18Rosenbaum, שניאור זלמן
32Rosenberg, כפיר
18Rosenthal, יהודה בער
132Rosenthal, צבי דוד
6Rostkier, בנימין
20Rostkier, דוב
41Rostkier, יהושע זכריה
14Rothchild, רפאל
4Rubenstein, סלה
24Rubinstein, זוהר
195Ruschinek, לוי
35Ruschniek, אברהם יהודה
53Ruschniek, אשר
78Ruschniek, יהודה
41Ruschniek, שלום
10Sacho, יהושע
30Samuel, שמואל
8Sar Shalom, אור
3Schachna, דובי
200Schachter, אברהם
38Schachter, זאב
736Schachter, נתן יצחק
226Schneier, אברהם
4Schneier, דניא-ל
103Schneier, מענדל
9Schreiber, שלום
12Segal, אלישע
8Segal, ארי יונתן
20Segal, בנימין
8Segal, שת
65Serebryanski, חנוך
32Serebryanski, מענדל
113Serebryanski, שמואל
2138Serebryanski, שמעון
1526Serebryanski, (שניאור(מ
76Shapiro, זלמן
138Shapiro, יוסף
14Shapiro, שמואל
4Shmelkin, אפרים
454Shmerling, דניא-ל
4Siegel, אשר
109Silver, אסף לוי
50Slater, מנחם יעקב
8Slater, שמואל
15Smith, יעקב
15Smith, נתן יהודה
21Steinberg, ארז
1536Stern, דובער
3Stern, לוי יצחק
5164Stern, מנחם מענדל
2691Stern, שמואל
76Stiefel, ישראל
859Sufrin, דובי
12Sufrin, יוסף יצחק
703Sufrin, נחום
11Szental, יהושע
6Szental, מיכאל
8Szental, שאול
68Sziewicz, משה
10Sziewicz, צבי אליהו
33Sziewitz, נועם
95Szmerling, מענדל
8Tamir, רפאל
6518Tayar, אליהו
15Tayar, זאב
94Tayar, יוסף יצחק
1486Tayar, מענדל
1562Tenenboim, אברהם זאב
21Tenenboim, אברהם שלמה
115Tenenboim, בצלאל
137Tenenboim, משה גדליה
40Tenne, ראובן
64Tennenbaum, אלחנן
17Tesler, יהושע
350Tilson, שמחה
126Tsap, ברוך ישעיה
6Turner, מרדכי
14Tuval, יצחק
47Van der Plaat, בנימין
6Vogel, טוביה
9Vorchheimer, בער
9Wajsbort, יהושע
5Warlow Shil, יהודה לייב
101Warlow shill, אברהם
15Warlowshill, בנימין
4Weinstein, דניאל
23Weiss, נתן
24Welis, יעקב
60Welis, לוי
8Werdiger, רפאל
4White, שמואל
290Winner, משה
1129Winner, שמואל
579Wolf, אבא
317Wolf, בערל
20Wolf, יצחק צבי
68Wolf, מנחם
5Wolf, נח
15Wonder, 'יהודה ארי
16Wonder, מענדל
8Yashaev, יוסף
21Yehudah, ירין
246Yitschaki, שלמה
6Yudasen, שלום
16Yudassen, סענדער
10Yurkowicz, יעקב
47Zaks, אריאל
8Zaks, יהושע
6Zeimer, אלון
9Zeimer, יעקב
15Zeimer, מנחם
Numerical Order
11212Lesches, יוסף יצחק
8187Lipskier, שמואל
6518Tayar, אליהו
5164Stern, מנחם מענדל
4115Abenaim, מרדכי פתחיה
4061Lesches, שניאור זלמן
3510Odze, ישעיה יעקב
3370Cyrulnik, שלום דובער
3333Gordon, יעקב דוד
2999Lipskier, יהושע שניאור זלמן
2946Edelman, יואל
2691Stern, שמואל
2607Adelist, שמואל
2473Oliver, שניאור זלמן
2380Doron, מנחם מענדל
2138Serebryanski, שמעון
2033Edelman, דוד אליהו
1995Adelist, דוד
1913Odze, יצחק אייזיק
1841Blesofsky, שניאור זלמן
1825Greenbaum, אלחנן
1680Abenaim, ראובן
1670Hoch, ארי
1610Cooper, יואב
1580Lieder, מנחם מענדל
1562Tenenboim, אברהם זאב
1539Gordon, שלום דובער
1536Stern, דובער
1526Serebryanski, (שניאור(מ
1520Blesofsky, יוסף יצחק
1492Belfer, אשר
1486Tayar, מענדל
1378Kornhauser, אליהו
1343Cohen, מיכאל
1322Abenaim, מנחם מענדל
1314Amzalak, 'שמואל גדלי
1307Amzalak, חיים
1205Gershman, גלעד
1169Lipskier, (יוסף יצחק(מ
1129Winner, שמואל
1067Johnson, מנחם מענדל
986Kornhauser, נתן
969Kohn, מנחם מענדל
947Bloom, יוסף
930Edelman, ישראל
929Greenbaum, מנחם מענדל
890Cohen, מנחם מענדל
870Jacobson, יוסף
859Sufrin, דובי
855Gutnick, (שניאור חיים (ז
845Cyprys, יוסף יצחק
837New, אברהם
812Groner, יוחנן
803Engel, שמואל
758Cyprys, זאב צבי
736Schachter, נתן יצחק
714Abenaim, שלמה
703Sufrin, נחום
701Lipskier, ישראל ארי' לייב
648Finkin, עקיבא
645Cohen, שניאור זלמן
643Blesofsky, בן ציון
613Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
591Edelman, חיים
579Wolf, אבא
562Kurinsky, מרדכי
541Nagel, אלחנן
533Cyrulnik, ישראל
522Rosenbaum, יוסף צבי
484Edelman, יוסף
454Shmerling, דניא-ל
433Johnson, יוסף חיים
431Lieberow, מענדל
426Gross, מנחם מענדל
425Jacobson, מנחם מענדל
408Kahn, נחום זלמן
401Goldberg, (מנחם(ש
393Nakar, מנחם
386Goldberg, אברהם
381Goldberg, אלחנן
365Goldberg, (יוסף (א
361Engel, ליימא חיים
352Gopin, יוסף
351Kerbel, 'אחי
350Tilson, שמחה
342Nathanson, יוםף יצחק
342Pinczower, ראובן
330Cyrulnik, מענדל
329Nakar, שלום בער
317Wolf, בערל
315Hoch, שניאור חיים
315Lieberow, ישראל
302Korik, מענדל
290Groner, (יצחק דוד(מ
290Nitzan, יובל
290Winner, משה
274Kohn, יצחק
270Lipskier, (שניאור זלמן(מ
268Goldberg, (מענדל(א
264Odze, שמואל
252Deren, מנחם
246Yitschaki, שלמה
243Blesofsky, מנחם מענדל
235Brown, מאיר
226Schneier, אברהם
225Greenbaum, מאיר
211Brown, אריאל
210Groner, שניאור זלמן
204Gordon, אברהם משה
200Schachter, אברהם
195Ruschinek, לוי
189Greenbaum, שמואל יוסף
186Goldman, ששון
166Derren, אייזיק
163New, אשר
158Aron, אביגדור
157Gershman, עזרא
154Reuben, צבי
153Kahn, אליהו
152Gutnick, ישראל
150Friedman, אליהו
143Baskin, רפאל הכהן
143Jofee, גבריאל
143Reicher, יוסף
141Goldstein, אליהו לייב
138Shapiro, יוסף
137Tenenboim, משה גדליה
133Kirshenbaum, אריה
132Rosenthal, צבי דוד
129Merber, חיים מאיר
126Jacobson, זלמן
126Paconowski, מרדכי אלימלך
126Tsap, ברוך ישעיה
123Meyer, יהושע
123Raskin, יוסף יצחק
122Edelman, מנחם מענדל
118Block, אפרים
118Doron, יואל
115Hoota, רפאל
115Lipskier, יעקב יהודה
115Tenenboim, בצלאל
113Serebryanski, שמואל
110Cooper, יצחק דוד
109Reicher, זאב
109Silver, אסף לוי
108Belfer, (נתן (א
107Gordon, זאב
106Nathanson, מאיר
104Grossman, אלימלך הלוי
103Klein, גבריאל
103Schneier, מענדל
101Warlow shill, אברהם
97Hoch, דובער
96Greenbaum, חיים שניאור זלמן
95Heidingsfeld, לוי
95Szmerling, מענדל
94Tayar, יוסף יצחק
93Bekker, יוסף
93Lipskier, אלחנן
89Kass, רפאל
81Gutnick, (ישראל (מ
80Rosen, איתן
79Aron, מענדל
79Herbst, נח
78Groner, ישעיה
78Ruschniek, יהודה
77Adelist, צבי
76Shapiro, זלמן
76Stiefel, ישראל
72Kantor, משה
69Briskin, חיים
69Rosenbaum, ארי-ה לייב
68Sziewicz, משה
68Wolf, מנחם
65Abenaim, אפרים
65Kornhauser, ישראל
65Serebryanski, חנוך
64Flescher, בנימין
64Kurinski, שניאור זלמן
64Ossip, גבריאל
64Tennenbaum, אלחנן
62Luftig, נח
61Althaus, פינחס
61Horowitz, עדן
60Welis, לוי
54Gordon, ישראל ארי-ה לייב
53Hoch, משה
53Ruschniek, אשר
52Gutnick, אהרן
52New, יעקב
50Slater, מנחם יעקב
49Kornhauser, מענדל
48Greenbaum, יצחק
48Pinson, יהושע
47Ohion, אלירן
47Van der Plaat, בנימין
47Zaks, אריאל
46Bloom, מנחם מענדל
46Bloom, שניאור זלמן
44Ainsworth, מתתיהו
44Goldman, נרי-ה
44Gorelik, מענדל
43Chaiken, מענדל
41Rostkier, יהושע זכריה
41Ruschniek, שלום
40Brown, מנחם שרגא
40Tenne, ראובן
39Horowitz, שי
39Kohn, מאיר
39Reicher, שניאור
38Althaus, יעקב
38Edelman, שלום
38Engel, (לוי(מ
38Gordon, ישראל
38Kassman, יהושע
38Schachter, זאב
37Lesches, אלחנן
37Loewenthal, ברוך
36Nerenberg, חיים
35Loewenthal, מענדל
35Ruschniek, אברהם יהודה
34Gestetner, מענדל
34Josephson, ירמיהו חיים
34Levine, שמואל יצחק
34Raskin, עוזיאל
33Nitzan, גל
33Nossbaum, דניאל
33Reicher, ישראל
33Sziewitz, נועם
32Berkovits, עקיבא
32Bird, אור
32Fixler, ישי
32Gordon, בן ציון
32Gutnick, (חיים (א
32Kassman, זכרי-ה
32Rosenberg, כפיר
32Serebryanski, מענדל
31Glasman, זאב
31Gordon, משה צבי
31Jacobson, ישראל
31Rosenbaum, מיכאלThis page was last updated on: Monday, י"ח אב ה'תשעט - August 19, 2019 (3:10pm)