משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
3Abenaim, אפרים
545Abenaim, מנחם מענדל
1362Abenaim, מרדכי פתחיה
7Abenaim, ראובן
1378Abenaim, שלמה
141Adelist, דוד
4Adelist, יהודה
4Adelist, משה
4Adelist, צבי
577Adelist, שמואל
4Adelman, אהרן
2Aharon, צוריאל
4Ainsworth, מתתיהו
6Allen, דובי
85Amzalak, ארי-ה
2006Amzalak, חיים
575Amzalak, 'שמואל גדלי
4Aron, מענדל
4Ash, יצחק
12Baker, יצחק
2Balter, יהושע
27Bart, יוסף
4Bekker, יוסף
38Belfer, אשר
10Belfer, מרדכי
2Belfer, נתן
3Belfer, נתן יצחק
16Benau, דין חיים
24Benzur, לוי
10Berger, רפאל
4Berkovits, לוי
16Berkowitz, עקיבא
4Bird, אריאל
318Blesofsky, בן ציון
85Blesofsky, יוסף יצחק
353Blesofsky, מנחם מענדל
299Blesofsky, שניאור זלמן
8Bloom, יוסף
6Bolter, אריא-ל
4Broh, אלחנן
6Brown, מאיר
22Burger, רפאל
23Chriqui, שניאור
3Cohen, טל
29Cohen, מיכאל
315Cohen, מנחם מענדל
67Cohen, שניאור זלמן
187Cooper, יואב
2Cowen, עזרא
282Cyprys, זאב צבי
12Cyprys, יואל
53Cyprys, יוסף יצחק
44Cyrulnik, ישראל
193Cyrulnik, מענדל
545Cyrulnik, שלום דובער
6Daveney, אלמלך
121Davida, ישראל
58De Vries, שניאור זלמן
4Deren, מנחם
75Doron, ברוך בנימין
1197Doron, מנחם מענדל
30Eckstein, אברהם
63Edelman, דוד אליהו
422Edelman, חיים
962Edelman, יואל
957Edelman, יוסף
164Edelman, ישראל
6Edelman, מנחם מענדל
4Ekman, יצחק
18Engel, יואל
1302Engel, לוי יצחק
4Engel, (לוי(מ
64Engel, ליימא חיים
1179Engel, שמואל
18Faraday, אליהו יעקב
3Farkas, ארי
14Fixler, ישי
296Flesher, בנימין
196Flesher, שמואל
8Freedman, אליהו
21Frenkel, יאיר
300Frenkel, יעקב ישראל
22Gershman, גלעד
6Gershman, יוסף
57Gershman, עזרא
18Gestetner, מענדל
4Glasman, אבא
539Glasman, משה
45Glasman, שלום דובער
5Glassman, זאב
45Glassman, משה מרדכי
6Gold, איתן
130Gold, דורון אבישי
14Goldberg, אברהם
434Goldberg, אלחנן
72Goldberg, אליעזר
4Goldberg, בנימין
55Goldberg, יוסף
13Goldberg, מנחם
1Goldberg, (מנחם (א
12Goldfarb, יהודה
5Goldfarb, ראובן
50Goldhirsh, אליהו איסר
115Goldhirsh, שמשון
26Goldman, נתנאל
6Goldstien, שלום
323Goodrich, יוסי
311Gordon, אברהם משה
8Gordon, בנימין
4989Gordon, יעקב דוד
243Gordon, ישראל
16Gordon, ישראל ארי-ה לייב
27Gordon, משה צבי
74Gordon, שלום דובער
118Gordon, שמואל
13Gotlieb, גבריאל
1297Greenbaum, אלחנן
15Greenbaum, חיים שניאור זלמן
28Greenbaum, מאיר
603Greenbaum, מנחם מענדל
957Greenbaum, שמואל יוסף
95Grn, מנחם מענדל
592Groner, יוחנן
12Groner, ישעיה
778Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
6Groner, שניאור זלמן
333Gross, מנחם מענדל
2Grossberg, ישראל
49Gutnick, אהרן
8Gutnick, אליהו
13Gutnick, יונה
2153Gutnick, ישראל
9Gutnick, מנחם מענדל
150Gutnick, (שניאור חיים (א
285Gutnick, (שניאור חיים (ז
8Gutnick, (שניאור חיים (מ
275Gutnick, (שניאור חיים(ד
3Gutnick (D), מנחם מענדל
11Hauseman, גבריאל
170Heidingsfeld, שמואל
10Herszberg, ארי-ה
8Herzberg, (אלי-(הו
2Herzberg, ארי
9Herzberg, יואל
2Herzberg, עקיבא
62Hoch, ארי
111Hoch, שניאור חיים
8Hoenders, אשר
44Hoota, מתתיהו
8Hoota, רפאל
103Horowitz, שי
4Israel, אשרי
12Israel, שלב
8Israel Chaziz, אל-י
17Jacks, שלום דובער
5Jacobs, אליהו
95Jacobs, ארי
15Jacobson, זלמן
13Jacobson, יוסף
4Jacobson, ישראל
25Jacobson, מנחם מענדל
34Johnson, יוסף חיים
131Johnson, מענדל
12Joseph, מנחם מענדל שלמה
20Jurkowitz, יעקב
161Kahn, אליהו
23Kahn, נחום זלמן
766Kantor, משה פנחס
150Karnovski, יעקב
10Karnowski, מענדל
14Karnowsky, ראובן
1Kass, גדי
31Kohn, יצחק
158Kohn, מנחם מענדל
63Kornhauser, נתן
33Kramer, ארי
10Kramer, שמעי
298Krapivin, זכריה
13Krapivin, ראובן
5Kurinski, מנחם מענדל
94Kurinsky, שמואל דוד
275Lang, בנימין
9Lebowitz, ברוך
68Lesches, אלחנן
2585Lesches, יוסף יצחק
763Lesches, שניאור זלמן
425Lieberov, מענדל
4Lieberow, ישראל
3863Lieder, מנחם מענדל
4Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
6Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
8Lipskier, אלחנן
1728Lipskier, יהושע שניאור זלמן
13Lipskier, יעקב יהודה
1728Lipskier, ישראל ארי' לייב
3604Lipskier, שמואל
16Loebenstein, אלחנן
11Loewenthal, מענדל
20Lowinger, דוב
3Luftig, נתן
45Maman, ליעם
20Marcus, לוי
6Mazoz, מענדל
31Merber, חיים מאיר
1213Meyer, יהושע
3Micmacher, אשר
9Micmacher, יואל
323Milner, שמעון
6Mirochnik, איתן
2Moroziw, שלום משה
4Morozow, זלמן
10Moshel, ישי
8Nagel, אלחנן
6Naiman, נתן
12Nakar, מנחם
12Nathanson, יוסף
29New, אברהם
26New, אשר
103New, יעקב
8New, משה
12Nossbaum, דניאל
5Nossbaum, עקיבא
6Odze, יצחק אייזיק
347Odze, ישעיה יעקב
18Ofen, צבי
24Osep, אהרן
5Paconowski, מרדכי אלימלך
6Paluch, גבריאל
304Pinczower, חיים
5Pinczower, ראובן
8Pinson, יהושע
13Rabin, אהרן
6Raskin, יוסף
5Raskin, יעקב
6Raskin, ישראל
14Raskin, (לוי (י
8Raskin, עוזיאל
4Raymon, אהרן
4Reicher, שניאור
6Reuben, צבי
14Reuben, שמואל
6Rimler, ישראל
13Rosen, איתן
360Rosenbaum, יוסף צבי
57Rosenthal, יהודה בער
72Rosenthal, צבי דוד
16Rostkiar, בנימין
2Rostkiar, יצחק
120Rostkier, דוב
10Rubin, שמואל
4Rubinstein, זוהר
17Ruschinek, לוי
34Ruschniek, יהודה
3Sacho, יהושע
2Samuel, שמואל
8Schachna, דובי
5Schachter, אייזיק
3Schneier, דובי
22Schneier, חיים אליעזר
2Schreiber, שלום
6Segal, ארי
3Segal, דורון
6Segal, שת
3Seligman, ארי
254Serebryanski, (זלמן(ב
42Serebryanski, חנוך
259Serebryanski, מענדל
478Serebryanski, שלום
247Serebryanski, שמואל
410Shapiro, זלמן
849Shapiro, יוסף
2Shifman, יהושע
8Shmerling, דניא-ל
3Slater, יעקב
4Slater, שמואל
89Stern, דובער
306Stern, לוי יצחק
363Stern, מנחם מענדל
24Stern, שמואל
115Sufrin, דובי
17Sufrin, נחום
1772Szmerling, לוי
16Tamir, רפאל
3376Tayar, אליהו
24Tayar, מענדל
67Tenenboim, אברהם זאב
12Tenenboim, בצלאל
40Tenenboim, רפאל
3Tesler, אדם
8Tesler, יהושע
15Tsap, ברוך ישעיה
5Tusak, פז
41Vorchheimer, אברהם אשר
4Wajsbort, יהושע
24Wallace, צמח
3Warlow Shil, אברהם
3Warlow Shill, יהודה
2Warlowshill, בנימין
3Weinstein, יצחק תום
2Welis, אהרן
103Welis, לוי
14Wenig, אריאל
4Werdiger, רפאל
6Werdiger (D), שניאור זלמן
944Winner, משה
35Wolf, בערעל
12Wolf, יצחק צבי
18Wonder, יהודה
15Yasheyav, יוסף
4Yitschaki, שלמה
15Yitschaki, שמואל
4Yudasen, שלום
7Yudassen, זוסיא
2Zeimer, יעקב
Numerical Order
4989Gordon, יעקב דוד
3863Lieder, מנחם מענדל
3604Lipskier, שמואל
3376Tayar, אליהו
2585Lesches, יוסף יצחק
2153Gutnick, ישראל
2006Amzalak, חיים
1772Szmerling, לוי
1728Lipskier, ישראל ארי' לייב
1728Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1378Abenaim, שלמה
1362Abenaim, מרדכי פתחיה
1302Engel, לוי יצחק
1297Greenbaum, אלחנן
1213Meyer, יהושע
1197Doron, מנחם מענדל
1179Engel, שמואל
962Edelman, יואל
957Edelman, יוסף
957Greenbaum, שמואל יוסף
944Winner, משה
849Shapiro, יוסף
778Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
766Kantor, משה פנחס
763Lesches, שניאור זלמן
603Greenbaum, מנחם מענדל
592Groner, יוחנן
577Adelist, שמואל
575Amzalak, 'שמואל גדלי
545Abenaim, מנחם מענדל
545Cyrulnik, שלום דובער
539Glasman, משה
478Serebryanski, שלום
434Goldberg, אלחנן
425Lieberov, מענדל
422Edelman, חיים
410Shapiro, זלמן
363Stern, מנחם מענדל
360Rosenbaum, יוסף צבי
353Blesofsky, מנחם מענדל
347Odze, ישעיה יעקב
333Gross, מנחם מענדל
323Goodrich, יוסי
323Milner, שמעון
318Blesofsky, בן ציון
315Cohen, מנחם מענדל
311Gordon, אברהם משה
306Stern, לוי יצחק
304Pinczower, חיים
300Frenkel, יעקב ישראל
299Blesofsky, שניאור זלמן
298Krapivin, זכריה
296Flesher, בנימין
285Gutnick, (שניאור חיים (ז
282Cyprys, זאב צבי
275Gutnick, (שניאור חיים(ד
275Lang, בנימין
259Serebryanski, מענדל
254Serebryanski, (זלמן(ב
247Serebryanski, שמואל
243Gordon, ישראל
196Flesher, שמואל
193Cyrulnik, מענדל
187Cooper, יואב
170Heidingsfeld, שמואל
164Edelman, ישראל
161Kahn, אליהו
158Kohn, מנחם מענדל
150Gutnick, (שניאור חיים (א
150Karnovski, יעקב
141Adelist, דוד
131Johnson, מענדל
130Gold, דורון אבישי
121Davida, ישראל
120Rostkier, דוב
118Gordon, שמואל
115Goldhirsh, שמשון
115Sufrin, דובי
111Hoch, שניאור חיים
103Horowitz, שי
103New, יעקב
103Welis, לוי
95Grn, מנחם מענדל
95Jacobs, ארי
94Kurinsky, שמואל דוד
89Stern, דובער
85Amzalak, ארי-ה
85Blesofsky, יוסף יצחק
75Doron, ברוך בנימין
74Gordon, שלום דובער
72Goldberg, אליעזר
72Rosenthal, צבי דוד
68Lesches, אלחנן
67Cohen, שניאור זלמן
67Tenenboim, אברהם זאב
64Engel, ליימא חיים
63Edelman, דוד אליהו
63Kornhauser, נתן
62Hoch, ארי
58De Vries, שניאור זלמן
57Gershman, עזרא
57Rosenthal, יהודה בער
55Goldberg, יוסף
53Cyprys, יוסף יצחק
50Goldhirsh, אליהו איסר
49Gutnick, אהרן
45Glasman, שלום דובער
45Glassman, משה מרדכי
45Maman, ליעם
44Cyrulnik, ישראל
44Hoota, מתתיהו
42Serebryanski, חנוך
41Vorchheimer, אברהם אשר
40Tenenboim, רפאל
38Belfer, אשר
35Wolf, בערעל
34Johnson, יוסף חיים
34Ruschniek, יהודה
33Kramer, ארי
31Kohn, יצחק
31Merber, חיים מאירThis page was last updated on: Wednesday, ט' סיון ה'תשעו - June 15, 2016 (8:08pm)