משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
8Abenaim, אפרים
993Abenaim, מנחם מענדל
1915Abenaim, מרדכי פתחיה
64Abenaim, ראובן
3394Abenaim, שלמה
9Adelist, דובי
206Adelist, דוד
21Adelist, משה
70Adelist, צבי
2166Adelist, שמואל
6Adelman, אהרן
43Ainsorth, מנחם מנדל
6Ainsworth, אבי
9Ainsworth, מתתיהו
10Allen, דובי
11Althaus, יעקב
1Althaus, שמואל
7Amzalak, ארי-ה
1794Amzalak, חיים
1841Amzalak, 'שמואל גדלי
60Aron, מענדל
5Aron, סעדי-ה
15Aron, צוריאל
3Azriel, יפתח
2Azriel, עז
6Balbin, שמואל אליהו
20Banakh, יהושע
5Barber, מענדל
24Baskin, רפאל הכהן
25Bekker, יוסף
36Belfer, אשר
12Belfer, מרדכי
2Belfer, נתן
4Belfer, (נתן יצחק (י
15Benzur, לוי
91Bergman, יונתן
11Berkovits, עקיבא
28Berkowitz, צבי
20Binder, מענדל
4Bird, Orel
564Blesofsky, בן ציון
279Blesofsky, יוסף יצחק
353Blesofsky, מנחם מענדל
1759Blesofsky, שניאור זלמן
56Bloom, יוסף
4Bloom, מענדל
4Bloom, שניאור זלמן
48Briskin, חיים
18Briskin, יעקב
8Broh, אלחנן
31Brown, אראל
79Brown, מאיר
9Burger, אורן
120Burger, רפאל
6Chaiken, מענדל
4Chelom, משה
6Cohen, טל
46Cohen, מיכאל
378Cohen, מנחם מענדל
4Cohen, עזרא
713Cohen, שניאור זלמן
562Cooper, יואב
24Cooper, יצחק דוד
404Cyprys, זאב צבי
101Cyprys, יואל
146Cyprys, יוסף יצחק
190Cyrulnik, ישראל
580Cyrulnik, מענדל
2835Cyrulnik, שלום דובער
22Daveney, אלימלך
63Davida, ישראל
26Deren, מנחם
21Derren, אייזיק
417Doron, ברוך בנימין
2829Doron, מנחם מענדל
40Eckstein, אברהם
710Edelman, דוד אליהו
554Edelman, חיים
2535Edelman, יואל
762Edelman, יוסף
172Edelman, ישראל
44Edelman, מנחם מענדל
6Ekman, יצחק
20Elmekeas, יוסף חיים
25Engel, יואל
1537Engel, לוי יצחק
28Engel, (לוי(מ
460Engel, ליימא חיים
4Engel, עוזיאל
1640Engel, שמואל
8Fixler, ישי
116Flescher, בנימין
5Flescher, שלמה
13Franck, יעקב
45Fraser, יהודה
39Freedman, אליהו
38Frenkel, יאיר
451Frenkel, יעקב ישראל
8Ganiev, עדן
2Gavrielli, עקיבא
84Gershman, גלעד
24Gershman, יוסף
6Gershman, לוי
215Gershman, עזרא
41Gestetner, נתן
26Glasman, אבא
24Glasman, משה
3Glasman, שלום דובער
1Glasner, בנימין
298Glassman, משה מרדכי
6Glassman, שמואל אברהם
160Gold, איתן
441Gold, דורון אבישי
43Goldberg, אברהם
1024Goldberg, אלחנן
51Goldberg, אליעזר
6Goldberg, בנימין
89Goldberg, (יוסף (א
4Goldberg, ישראל
92Goldberg, (מנחם(ש
30Goldberger, אליאב
6Goldfarb, ראובן
244Goldhirsh, שמשון
2Goldman, נרי-ה
15Goldman, ששון
25Goldstein, אליהו לייב
22Goldstien, שלום
4Goodrich, יוסי
118Gordon, אברהם משה
2Gordon, בן ציון
15Gordon, זאב
4104Gordon, יעקב דוד
2Gordon, ישראל
243Gordon, ישראל
15Gordon, ישראל ארי-ה לייב
176Gordon, שלום דובער
118Gordon, שמואל
21Gorelik CO, מענדל
1Gotleib, דובי
107Gradman, משה אהרן
944Greenbaum, אלחנן
108Greenbaum, חיים שניאור זלמן
89Greenbaum, מאיר
1530Greenbaum, מנחם מענדל
357Greenbaum, שמואל יוסף
134Grn, מנחם מענדל
1046Groner, יוחנן
14Groner, (יצחק (מ
9Groner, ישעיה
990Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
101Groner, שמואל
23Groner, שניאור זלמן
420Gross, מנחם מענדל
27Gutnick, אהרן
6Gutnick, אליהו
2316Gutnick, ישראל
6Gutnick, ישראל
129Gutnick, (ישראל (מ
21Gutnick, מנחם מענדל
23Gutnick, (שניאור חיים (א
120Gutnick, (שניאור חיים (ז
30Hauseman, גבריאל
60Herbst, נח
24Herszberg, ארי-ה
1Herzberg, (אלי-(הו
8Herzberg, יואל
2262Hoch, ארי
133Hoch, שניאור חיים
33Hoota, מתתיהו
17Hoota, רפאל
5Horowitz, עדן
167Horowitz, שי
6Hounders, אשר
1Hurwitz, עדן
5Israel Chaziz, יוסף אלעד
374Jacks, שלום דובער
6Jacobs, אליהו
22Jacobs, ארי
64Jacobson, יוסף
18Jacobson, מנחם מענדל
119Johnson, יוסף חיים
469Johnson, מענדל
1Johnson, שניאור זלמן
56Joseph, אברהם
23Joseph, אשר
19Joseph, בנימין
6Joseph, זאב
135Jurkowitz, נפתלי
137Kahn, אליהו
296Kahn, אפרים
138Kahn, נחום זלמן
950Kantor, משה
48Karnowsky, יעקב
12Karnowsky, מענדל
6Karnowsky, ראובן
7Kass, יונה
23Kass, רפאל
6Kaufman, אריאל
53Kerbel, 'אחי
6Kirshenbaum, אריה
61Kluwgant, אברהם דוד
116Kohn, יצחק
275Kohn, מנחם מענדל
4Korik, מענדל
219Kornhauser, אליהו
1Kornhauser, ארי
202Kornhauser, ישראל
98Kornhauser, מענדל
72Kornhauser, נתן
6Kramer, שמעי
5Kuran, משה
93Kurinsky, מרדכי
238Kurinsky, שמואל דוד
77LamrBenShabat, יהושע
11Lang, בנימין
8Lebovits, ברוך
12Lebowitz, יהושע
136Lesches, אלחנן
8639Lesches, יוסף יצחק
1744Lesches, שניאור זלמן
32Lever, יחזקאל
4Levin, שמואל
27Levine, שמואל יצחק
8Levy, אור יעקב
8Levy, יוסף חיים
17Lewis, לוי
6Liberow, חיים
46Lieberow, ישראל
641Lieder, מנחם מענדל
49Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
80Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
18Lipskier, אלחנן
3510Lipskier, יהושע שניאור זלמן
21Lipskier, יעקב יהודה
2158Lipskier, ישראל ארי' לייב
2930Lipskier, שמואל
6Loebenstein, אלחנן
27Loewenthal, ברוך
70Loewenthal, מענדל
15Lowinger, דוב
1Lowinger, לוי
4Luftig, נח
13Maman, ליעם
72Marcus, חיים
13Mazoz, מענדל
28Merber, חיים מאיר
21Merber, יהודה יצחק
618Meyer, יהושע
343Milner, שמעון
12Mirochnik, איתן
12Mirochnik, אלון
19Mochkin, אליהו
18Moroziw, שלום משה
27Morozow, זלמן
20Moss, יונה
19Mosss, יהודה
76Nagel, אלחנן
6Naiman, נתן
9Nakar, שלום בער
160Nathanson, יוסף
77Nathanson, מאיר
10Nerenberg, חיים
24Nerenberg, יששכר
89New, אברהם
66New, אשר
5New, דן
3New, יעקב
14New, מנחם מענדל
19Niasoff NSW, אברהם
46Nossbaum, דניאל
28Nossbaum, עקיבא
2Nurenberg, יששכר
228Odze, יצחק אייזיק
3306Odze, ישעיה יעקב
2Odze, שמואל
10Ohion, אלירן
73Oliver, שניאור זלמן
23Osep, אהרן
22Osep, גבריאל
41Paconowski, מרדכי אלימלך
34Paconowski, פנחס
2Paconowski, שמשון
33Paluch, גבריאל
6Pinczower, ראובן
119Pinson, יהושע
4Procel, ישראל
6Rabin, אהרן
18Raskin, 'אפרים ארי
4Raskin, יואל
8Raskin, יוסף
9Raskin, יעקב
27Raskin, ישראל
6Raskin, (לוי (י
8Raskin, עוזיאל
24Raymon, משה
11Reicher, זאב
8Reicher, יוסף
134Reicher, שלום
51Reuben, צבי
16Reuben, שמואל
21Rimler, ישראל
2Rimler, צבי
24Rosen, איתן
5Rosenbaum, ארי-ה לייב
733Rosenbaum, יוסף צבי
338Rosenthal, יהודה בער
172Rosenthal, צבי דוד
23Rostkiar, בנימין
13Rostkiar, יהושע זכריה
16Rubinstein, זוהר
221Ruschinek, לוי
3Ruschniek, אברהם יהודה
16Ruschniek, אשר
90Ruschniek, יהודה
16Ruschniek, שלום
5Sar Shalom, אור
558Schachter, אברהם
226Schachter, אייזיק
86Schneier, אברהם
77Schneier, דובי
4Schneier, חיים אליעזר
51Schreiber, שלום
12Segal, אל-י
13Segal, ארי
18Segal, בנימין
20Segal, דורון
16Segal, שת
12Seligman, ארי
17Serebryanski, (זלמן(ב
61Serebryanski, חנוך
24Serebryanski, מענדל
426Serebryanski, שלום
120Serebryanski, שמואל
707Serebryanski, שמעון
343Serebryanski, (שניאור(מ
259Shapiro, זלמן
1389Shapiro, יוסף
64Shaul, נועם
112Shmerling, דניא-ל
933Shusterman, שניאור זלמן
15Silver, אסף
4Slater, שמואל
1019Slg, לוי יצחק
4Slonim, נפתלי
45Smith, יעקב
10Smith, נתן
6Sor, אור
173Stern, דובער
47Stern, לוי יצחק
1457Stern, מנחם מענדל
12Stern, שמואל
191Sufrin, דובי
237Sufrin, נחום
14Sziewicz, משה
305Szmerling, מענדל
6Tamir, רפאל
22Tatarka, ארי
409Tayar, אליהו
187Tayar, מענדל
6Telsla, יהושע
10Tenenboim, אברהם
517Tenenboim, אברהם זאב
36Tenenboim, בצלאל
42Tenenboim, משה גדליה
16Tenne, ראובן
10Tennenbaum, אלחנן
10Tilson, מענדל
83Tilson, שמחה
4Tovel, רפאל
57Tsap, ברוך ישעיה
20Tusak, פז
41Van der Plat, בנימין
6Vogel, יהושע
155Vorchheimer, אברהם אשר
16Wajsbort, יהושע
24Wallace, צמח
25Warlow Shil, אברהם
17Warlowshill, בנימין
7Weinstein, דניאל
4Weinstein, יצחק תום
4Welis, אהרן
9Welis, יעקב
46Welis, לוי
21Werdiger, רפאל
15Wernig, שלום
689Winner, משה
24Wolf, אבא
98Wolf, בערל
28Wolf, יצחק צבי
15Wolf, נחום זלמן
64Wonder, יהודה
9Yashaev, יוסף
10Yehudah, ירין
97Yitschaki, שלמה
68Yitschaki, שמואל
26Yudasen, שלום
17Yudassen, זוסיא
10Zaks, אריאל
42Zaks, יהושע
20Zeimer, מנחם
2Zeimer, ראובן
Numerical Order
8639Lesches, יוסף יצחק
4104Gordon, יעקב דוד
3510Lipskier, יהושע שניאור זלמן
3394Abenaim, שלמה
3306Odze, ישעיה יעקב
2930Lipskier, שמואל
2835Cyrulnik, שלום דובער
2829Doron, מנחם מענדל
2535Edelman, יואל
2316Gutnick, ישראל
2262Hoch, ארי
2166Adelist, שמואל
2158Lipskier, ישראל ארי' לייב
1915Abenaim, מרדכי פתחיה
1841Amzalak, 'שמואל גדלי
1794Amzalak, חיים
1759Blesofsky, שניאור זלמן
1744Lesches, שניאור זלמן
1640Engel, שמואל
1537Engel, לוי יצחק
1530Greenbaum, מנחם מענדל
1457Stern, מנחם מענדל
1389Shapiro, יוסף
1046Groner, יוחנן
1024Goldberg, אלחנן
1019Slg, לוי יצחק
993Abenaim, מנחם מענדל
990Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
950Kantor, משה
944Greenbaum, אלחנן
933Shusterman, שניאור זלמן
762Edelman, יוסף
733Rosenbaum, יוסף צבי
713Cohen, שניאור זלמן
710Edelman, דוד אליהו
707Serebryanski, שמעון
689Winner, משה
641Lieder, מנחם מענדל
618Meyer, יהושע
580Cyrulnik, מענדל
564Blesofsky, בן ציון
562Cooper, יואב
558Schachter, אברהם
554Edelman, חיים
517Tenenboim, אברהם זאב
469Johnson, מענדל
460Engel, ליימא חיים
451Frenkel, יעקב ישראל
441Gold, דורון אבישי
426Serebryanski, שלום
420Gross, מנחם מענדל
417Doron, ברוך בנימין
409Tayar, אליהו
404Cyprys, זאב צבי
378Cohen, מנחם מענדל
374Jacks, שלום דובער
357Greenbaum, שמואל יוסף
353Blesofsky, מנחם מענדל
343Milner, שמעון
343Serebryanski, (שניאור(מ
338Rosenthal, יהודה בער
305Szmerling, מענדל
298Glassman, משה מרדכי
296Kahn, אפרים
279Blesofsky, יוסף יצחק
275Kohn, מנחם מענדל
259Shapiro, זלמן
244Goldhirsh, שמשון
243Gordon, ישראל
238Kurinsky, שמואל דוד
237Sufrin, נחום
228Odze, יצחק אייזיק
226Schachter, אייזיק
221Ruschinek, לוי
219Kornhauser, אליהו
215Gershman, עזרא
206Adelist, דוד
202Kornhauser, ישראל
191Sufrin, דובי
190Cyrulnik, ישראל
187Tayar, מענדל
176Gordon, שלום דובער
173Stern, דובער
172Edelman, ישראל
172Rosenthal, צבי דוד
167Horowitz, שי
160Gold, איתן
160Nathanson, יוסף
155Vorchheimer, אברהם אשר
146Cyprys, יוסף יצחק
138Kahn, נחום זלמן
137Kahn, אליהו
136Lesches, אלחנן
135Jurkowitz, נפתלי
134Grn, מנחם מענדל
134Reicher, שלום
133Hoch, שניאור חיים
129Gutnick, (ישראל (מ
120Burger, רפאל
120Gutnick, (שניאור חיים (ז
120Serebryanski, שמואל
119Johnson, יוסף חיים
119Pinson, יהושע
118Gordon, אברהם משה
118Gordon, שמואל
116Flescher, בנימין
116Kohn, יצחק
112Shmerling, דניא-ל
108Greenbaum, חיים שניאור זלמן
107Gradman, משה אהרן
101Cyprys, יואל
101Groner, שמואל
98Kornhauser, מענדל
98Wolf, בערל
97Yitschaki, שלמה
93Kurinsky, מרדכי
92Goldberg, (מנחם(ש
91Bergman, יונתן
90Ruschniek, יהודה
89Goldberg, (יוסף (א
89Greenbaum, מאיר
89New, אברהם
86Schneier, אברהם
84Gershman, גלעד
83Tilson, שמחה
80Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
79Brown, מאיר
77LamrBenShabat, יהושע
77Nathanson, מאיר
77Schneier, דובי
76Nagel, אלחנן
73Oliver, שניאור זלמן
72Kornhauser, נתן
72Marcus, חיים
70Adelist, צבי
70Loewenthal, מענדל
68Yitschaki, שמואל
66New, אשר
64Abenaim, ראובן
64Jacobson, יוסף
64Shaul, נועם
64Wonder, יהודה
63Davida, ישראל
61Kluwgant, אברהם דוד
61Serebryanski, חנוך
60Aron, מענדל
60Herbst, נח
57Tsap, ברוך ישעיה
56Bloom, יוסף
56Joseph, אברהם
53Kerbel, 'אחי
51Goldberg, אליעזר
51Reuben, צבי
51Schreiber, שלום
49Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
48Briskin, חיים
48Karnowsky, יעקב
47Stern, לוי יצחק
46Cohen, מיכאל
46Lieberow, ישראל
46Nossbaum, דניאל
46Welis, לוי
45Fraser, יהודה
45Smith, יעקב
44Edelman, מנחם מענדל
43Ainsorth, מנחם מנדל
43Goldberg, אברהם
42Tenenboim, משה גדליה
42Zaks, יהושע
41Gestetner, נתן
41Paconowski, מרדכי אלימלך
41Van der Plat, בנימין
40Eckstein, אברהם
39Freedman, אליהו
38Frenkel, יאיר
36Belfer, אשר
36Tenenboim, בצלאל
34Paconowski, פנחס
33Hoota, מתתיהו
33Paluch, גבריאל
32Lever, יחזקאל
31Brown, אראלThis page was last updated on: Wednesday, י' אב ה'תשעז - August 2, 2017 (10:17am)