משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
27Abenaim, אפרים
1225Abenaim, מנחם מענדל
1842Abenaim, מרדכי פתחיה
502Abenaim, ראובן
1394Abenaim, שלמה
7Adelist, אברהם
12Adelist, דובי
425Adelist, דוד
23Adelist, משה
38Adelist, צבי
3530Adelist, שמואל
13Adelman, אהרן
8Aharon, צוריאל
42Ainsorth, מנחם מענדל
6Ainsworth, אבי
14Ainsworth, מתתיהו
10Allen, דובי
14Althaus, יעקב
29Amzalak, אהרן אליעזר
1270Amzalak, חיים
1528Amzalak, 'שמואל גדלי
77Aron, מענדל
52Aron, סעדי-ה
8Azriel, יפחח
12Azriel, עז
33Balbin, שמואל אליהו
23Baskin, רפאל הכהן
50Bekker, יוסף
40Belfer, אשר
31Belfer, מרדכי
48Belfer, (נתן (א
7Benzur, יחזקאל
24Bergman, יונתן
6Berkovits, עקיבא
23Bindetzky, יוסף חיים
10Bird, אור
2Bird, נהוראי
770Blesofsky, בן ציון
655Blesofsky, יוסף יצחק
95Blesofsky, מנחם מענדל
2172Blesofsky, שניאור זלמן
304Block, אפרים
205Bloom, יוסף
8Bloom, מענדל
125Bloom, שניאור זלמן
82Briskin, חיים
10Briskin, רפאל
85Brown, אריאל
217Brown, מאיר
4Brown, מנחם שרגא
9Burger, אורן
18Burger, רפאל
11Chaiken, מענדל
8Cohen, טל
1203Cohen, מיכאל
378Cohen, מנחם מענדל
6Cohen, עזרא
530Cohen, שניאור זלמן
1337Cooper, יואב
35Cooper, יצחק דוד
938Cyprys, זאב צבי
131Cyprys, יואל
187Cyprys, יוסף יצחק
163Cyrulnik, ישראל
582Cyrulnik, מענדל
3432Cyrulnik, שלום דובער
4Danino, עקיבא
5De Vries, מיכאל
40Deren, מנחם
8Derren, אייזיק
23Doron, ברוך בנימין
3113Doron, מנחם מענדל
20Eckstein, אברהם
3853Edelman, דוד אליהו
883Edelman, חיים
6392Edelman, יואל
707Edelman, יוסף
299Edelman, ישראל
56Edelman, מנחם מענדל
3Edelman, שלום
30Eisenberg, יצחק
14Eisenberg, משה
8Ekman, יחיאל יצחק
20Engel, יואל
3885Engel, לוי יצחק
160Engel, (לוי(מ
578Engel, ליימא חיים
6Engel, עוזיאל
563Engel, שמואל
4Engel, שניאור זלמן
162Feldman, אברהם הכהן
1Feldman, מישע
4Finkin, עקיבא
53Fixler, ישי
241Flescher, בנימין
50Flescher, שלמה
8Franck, יעקב
36Fraser, יהודה
9Frenkel, אריאל
14Frenkel, יאיר
59Frenkel, יעקב ישראל
46Friedman, אליהו
11Ganiev, עדן
3Gansburg, שמשון
4Gershman, בנימין
251Gershman, גלעד
8Gershman, יוסף
13Gershman, לוי
43Gestetner, נתן
23Glasman, אבא
14Glasman, לוי
36Glasman, משה
6Gluzman, דוד לייב
40Gold, איתן
59Gold, דורון אבישי
822Goldberg, אברהם
1005Goldberg, אלחנן
12Goldberg, בנימין
1Goldberg, יהושע
23Goldberg, (יוסף (א
561Goldberg, (מנחם(ש
95Goldberg, (מענדל(א
6Goldfarb, ראובן
263Goldhirsh, שמשון
16Goldman, נרי-ה
30Goldman, נתנאל
97Goldman, ששון
62Goldstein, אליהו לייב
106Goldstien, שלום
368Gopin, יוסף
162Gordon, אברהם משה
49Gordon, בן ציון
20Gordon, זאב
4746Gordon, יעקב דוד
13Gordon, ישראל
6Gordon, ישראל ארי-ה לייב
1Gordon, צבי
1050Gordon, שלום דובער
6Gorelik, מענדל
7Gotleib, גדעון
38Gotlieb, גבריאל
5233Greenbaum, אלחנן
141Greenbaum, חיים שניאור זלמן
51Greenbaum, יצחק
119Greenbaum, מאיר
3162Greenbaum, מנחם מענדל
95Greenbaum, שמואל יוסף
620Groner, יוחנן
27Groner, (יצחק דוד(מ
8Groner, ישעיה
633Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
248Groner, שמואל
44Groner, שניאור זלמן
1491Gross, מנחם מענדל
14Grossberg, ישראל
18Grossman, אלימלך
11Gurevich (Fr), מנחם מענדל
40Gurevitch, שניאור זלמן
30Gutnick, אהרן
28Gutnick, אליהו
1Gutnick, (חיים (א
6Gutnick, ישראל
44Gutnick, (ישראל (מ
17Gutnick, (מנחם מענדל (ד
449Gutnick, (שניאור חיים (ז
438Gutnick, (שניאור חיים(ד
7Haller, יצחק
8Hauseman, בנימין
20Hauseman, גבריאל
43Heidingsfeld, מנחם מענדל
12Herbst, נח
6Herszberg, יואל
6Herzberg, עקיבא
1607Hoch, ארי
20Hoch, דובער
26Hoch, משה
5Hoch, שניאור חיים
16Hoenders, אשר
15Hoota, מתתיהו
287Hoota, רפאל
18Hoota, שניאור
9Horowitz, עדן
2Jacks, שלום דובער
14Jacobs, אליהו
4Jacobs, אלכסנדר
21Jacobs, ארי
51Jacobson, זלמן
1237Jacobson, יוסף
37Jacobson, ישראל
218Jacobson, מנחם מענדל
22Jacobson, שמואל
11Jofee, גבריאל
260Johnson, יוסף חיים
659Johnson, מנחם מענדל
8Johnson, שניאור זלמן
41Joseph, אברהם
19Joseph, בנימין
4Joseph, משה
7Josephson, ירמיהו חיים
7Josephson, משה
284Jurkowitz, נפתלי
33Kahn, אליהו
167Kahn, אפרים
542Kahn, נחום זלמן
307Kantor, משה
18Karnowsky, יעקב
9Karnowsky, מענדל
21Karnowsky, ראובן
28Kass, יונה
92Kerbel, 'אחי
14Kirshenbaum, אריה
39Klein, גבריאל
17Kluwgant, אברהם דוד
160Kohn, יצחק
9Kohn, מאיר
521Kohn, מנחם מענדל
26Korik, מענדל
267Kornhauser, אליהו
38Kornhauser, מענדל
803Kornhauser, נתן
7Kraemer, אברהם
6Kraemer, שמעי
15Kuran, משה
6Kurinski, שניאור זלמן
21Kurinsky, שמואל דוד
11Lebovits, ברוך
4Lebowitz, דוד
94Lesches, אלחנן
11575Lesches, יוסף יצחק
1775Lesches, שניאור זלמן
478Lever, יחזקאל
6Levin, שמואל
23Levine, שמואל יצחק
3Lewis, לוי
15Liberow, חיים
8Liberow, (ישראל(מ
301Lieberow, ישראל
3689Lieder, מנחם מענדל
166Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
84Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
79Lipskier, אלחנן
4302Lipskier, יהושע שניאור זלמן
110Lipskier, יעקב יהודה
2344Lipskier, ישראל ארי' לייב
4504Lipskier, שמואל
6Loebenstein, אלחנן
30Loewenthal, ברוך
28Loewenthal, מענדל
17Luftig, נח
9Maclachlan, יהושע
20Marcus, חיים
85Merber, חיים מאיר
11Meyer, אברהם
179Meyer, יהושע
28Meyer, יעקב
74Meyer, משה
9Mickmacher, יואל
1Micmacher, אשר
4Micmacher, בנימן
29Milner, שמעון
16Mirochnik, איתן
120Morozow, אלחנן
58Morozow, זלמן
14Morozow, שלום משה
63Moshel, אהרן זאב
6Moss, יונה
19Mosss, יהודה
20Muller, יוסף
193Nagel, אלחנן
15Naiman, נתן
61Nakar, מנחם
284Nakar, שלום בער
174Nathanson, יוםף יצחק
22Nathanson, מאיר
21Nerenberg, חיים
16Nerenberg, יששכר
456New, אברהם
125New, אשר
26New, דן
167Niasoff, לוי
43Nitzan, גל
11Nitzan, יובל
26Nossbaum, דניאל
8Nossbaum, עקיבא
1035Odze, יצחק אייזיק
3656Odze, ישעיה יעקב
231Odze, שמואל
8Oliver, שניאור זלמן
21Osep, גבריאל
6Osep, לוי
4Oyberman, ישראל
43Paconowski, שמשון
11Paluch, גבריאל
252Pinczower, ראובן
16Pinson, יהושע
2Poelezos, בנימין
16Rabin, אהרן
6Raskin, יואל
27Raskin, יוסף יצחק
6Raskin, יעקב
33Raskin, לוי
23Raskin, עוזיאל
40Raskin, שניאור זלמן
11Raymon, אהרן
129Reicher, זאב
1184Reicher, שלום
99Reicher, שניאור
313Reuben, צבי
6Reuben, שמואל
10Reyder, ישראל
58Rimler, ישראל
10Rimler, צבי
29Rosen, איתן
40Rosenbaum, ארי-ה לייב
10Rosenbaum, דניאל
914Rosenbaum, יוסף צבי
12Rosenbaum, מיכאל
11Rosenbaum, שניאור זלמן
4Rosenberg, מיכאל
109Rosenthal, צבי דוד
12Rostkier, בנימין
14Rostkier, יהושע זכריה
1Roth, נפתלי
28Rubinstein, זוהר
260Ruschinek, לוי
7Ruschniek, אברהם יהודה
17Ruschniek, אשר
89Ruschniek, יהודה
4Sabbah, שניאור
21Sacho, יהושע
9Samuel, שמואל
4Sar Shalom, אור
7Schachna, דובי
488Schachter, אברהם
311Schachter, אייזיק
9Schachter, זאב
135Schneier, אברהם
19Schneier, דובי
25Schneier, מענדל
98Schreiber, שלום
16Segal, אלישע
13Segal, ארי יונתן
19Segal, בנימין
51Segal, דורון
6Segal, שת
57Seligman, ארי
100Serebryanski, חנוך
28Serebryanski, מענדל
88Serebryanski, שמואל
2023Serebryanski, שמעון
1437Serebryanski, (שניאור(מ
254Shapiro, זלמן
854Shapiro, יוסף
197Shmerling, דניא-ל
95Silver, אסף
6Slater, שמואל
6Slavin, יצחק
54Slonim, נפתלי
4Slonim, רפאל
5Smith, יעקב
9Smith, נתן
12Steinberg, ארז
431Stern, דובער
1623Stern, מנחם מענדל
709Stern, שמואל
81Stiefel, ישראל
509Sufrin, דובי
496Sufrin, נחום
6Szental, מיכאל
25Sziewicz, משה
1050Szmerling, לוי
116Szmerling, מענדל
8Tamir, רפאל
5Tayar, אברהם זאב
4073Tayar, אליהו
14Tayar, יוסף יצחק
365Tayar, מענדל
5Telsla, יהושע
9Tenenboim, אברהם
1124Tenenboim, אברהם זאב
102Tenenboim, בצלאל
111Tenenboim, משה גדליה
85Tenne, ראובן
105Tennenbaum, אלחנן
11Tesler, אדם
180Tilson, שמחה
100Tsap, ברוך ישעיה
3Turner, מרדכי
8Vallins, עקיבא
11Vogel, טוביה
6Vorchheimer, בער
6Wajsbort, יהושע
31Warlow Shil, אברהם
4Weinstein, אשר
6Weinstein, דניאל
64Weinstein, יצחק תום
2Weiss, נתן
12Welis, חיים
16Welis, יעקב
5Welis, לוי
8Werdiger, רפאל
15Werdiger (D), שניאור זלמן
61Wernick, שלום בער
204Winner, משה
3453Winner, שמואל
318Wolf, בערל
21Wolf, יצחק צבי
1Wolf, נח
118Wolf, נחום זלמן
24Wonder, מענדל
13Yehudah, ירין
165Yitschaki, שלמה
49Yitschaki, שמואל
11Yudasen, שלום
25Yudassen, זושא
11Yudassen, סענדער
10Zeimer, אלון
8Zeimer, יעקב
Numerical Order
11575Lesches, יוסף יצחק
6392Edelman, יואל
5233Greenbaum, אלחנן
4746Gordon, יעקב דוד
4504Lipskier, שמואל
4302Lipskier, יהושע שניאור זלמן
4073Tayar, אליהו
3885Engel, לוי יצחק
3853Edelman, דוד אליהו
3689Lieder, מנחם מענדל
3656Odze, ישעיה יעקב
3530Adelist, שמואל
3453Winner, שמואל
3432Cyrulnik, שלום דובער
3162Greenbaum, מנחם מענדל
3113Doron, מנחם מענדל
2344Lipskier, ישראל ארי' לייב
2172Blesofsky, שניאור זלמן
2023Serebryanski, שמעון
1842Abenaim, מרדכי פתחיה
1775Lesches, שניאור זלמן
1623Stern, מנחם מענדל
1607Hoch, ארי
1528Amzalak, 'שמואל גדלי
1491Gross, מנחם מענדל
1437Serebryanski, (שניאור(מ
1394Abenaim, שלמה
1337Cooper, יואב
1270Amzalak, חיים
1237Jacobson, יוסף
1225Abenaim, מנחם מענדל
1203Cohen, מיכאל
1184Reicher, שלום
1124Tenenboim, אברהם זאב
1050Gordon, שלום דובער
1050Szmerling, לוי
1035Odze, יצחק אייזיק
1005Goldberg, אלחנן
938Cyprys, זאב צבי
914Rosenbaum, יוסף צבי
883Edelman, חיים
854Shapiro, יוסף
822Goldberg, אברהם
803Kornhauser, נתן
770Blesofsky, בן ציון
709Stern, שמואל
707Edelman, יוסף
659Johnson, מנחם מענדל
655Blesofsky, יוסף יצחק
633Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
620Groner, יוחנן
582Cyrulnik, מענדל
578Engel, ליימא חיים
563Engel, שמואל
561Goldberg, (מנחם(ש
542Kahn, נחום זלמן
530Cohen, שניאור זלמן
521Kohn, מנחם מענדל
509Sufrin, דובי
502Abenaim, ראובן
496Sufrin, נחום
488Schachter, אברהם
478Lever, יחזקאל
456New, אברהם
449Gutnick, (שניאור חיים (ז
438Gutnick, (שניאור חיים(ד
431Stern, דובער
425Adelist, דוד
378Cohen, מנחם מענדל
368Gopin, יוסף
365Tayar, מענדל
318Wolf, בערל
313Reuben, צבי
311Schachter, אייזיק
307Kantor, משה
304Block, אפרים
301Lieberow, ישראל
299Edelman, ישראל
287Hoota, רפאל
284Jurkowitz, נפתלי
284Nakar, שלום בער
267Kornhauser, אליהו
263Goldhirsh, שמשון
260Johnson, יוסף חיים
260Ruschinek, לוי
254Shapiro, זלמן
252Pinczower, ראובן
251Gershman, גלעד
248Groner, שמואל
241Flescher, בנימין
231Odze, שמואל
218Jacobson, מנחם מענדל
217Brown, מאיר
205Bloom, יוסף
204Winner, משה
197Shmerling, דניא-ל
193Nagel, אלחנן
187Cyprys, יוסף יצחק
180Tilson, שמחה
179Meyer, יהושע
174Nathanson, יוםף יצחק
167Kahn, אפרים
167Niasoff, לוי
166Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
165Yitschaki, שלמה
163Cyrulnik, ישראל
162Feldman, אברהם הכהן
162Gordon, אברהם משה
160Engel, (לוי(מ
160Kohn, יצחק
141Greenbaum, חיים שניאור זלמן
135Schneier, אברהם
131Cyprys, יואל
129Reicher, זאב
125Bloom, שניאור זלמן
125New, אשר
120Morozow, אלחנן
119Greenbaum, מאיר
118Wolf, נחום זלמן
116Szmerling, מענדל
111Tenenboim, משה גדליה
110Lipskier, יעקב יהודה
109Rosenthal, צבי דוד
106Goldstien, שלום
105Tennenbaum, אלחנן
102Tenenboim, בצלאל
100Serebryanski, חנוך
100Tsap, ברוך ישעיה
99Reicher, שניאור
98Schreiber, שלום
97Goldman, ששון
95Blesofsky, מנחם מענדל
95Goldberg, (מענדל(א
95Greenbaum, שמואל יוסף
95Silver, אסף
94Lesches, אלחנן
92Kerbel, 'אחי
89Ruschniek, יהודה
88Serebryanski, שמואל
85Brown, אריאל
85Merber, חיים מאיר
85Tenne, ראובן
84Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
82Briskin, חיים
81Stiefel, ישראל
79Lipskier, אלחנן
77Aron, מענדל
74Meyer, משה
64Weinstein, יצחק תום
63Moshel, אהרן זאב
62Goldstein, אליהו לייב
61Nakar, מנחם
61Wernick, שלום בער
59Frenkel, יעקב ישראל
59Gold, דורון אבישי
58Morozow, זלמן
58Rimler, ישראל
57Seligman, ארי
56Edelman, מנחם מענדל
54Slonim, נפתלי
53Fixler, ישי
52Aron, סעדי-ה
51Greenbaum, יצחק
51Jacobson, זלמן
51Segal, דורון
50Bekker, יוסף
50Flescher, שלמה
49Gordon, בן ציון
49Yitschaki, שמואל
48Belfer, (נתן (א
46Friedman, אליהו
44Groner, שניאור זלמן
44Gutnick, (ישראל (מ
43Gestetner, נתן
43Heidingsfeld, מנחם מענדל
43Nitzan, גל
43Paconowski, שמשון
42Ainsorth, מנחם מענדל
41Joseph, אברהם
40Belfer, אשר
40Deren, מנחם
40Gold, איתן
40Gurevitch, שניאור זלמן
40Raskin, שניאור זלמן
40Rosenbaum, ארי-ה לייב
39Klein, גבריאל
38Adelist, צבי
38Gotlieb, גבריאל
38Kornhauser, מענדל
37Jacobson, ישראל
36Fraser, יהודה
36Glasman, משה
35Cooper, יצחק דוד
33Balbin, שמואל אליהו
33Kahn, אליהו
33Raskin, לוי
31Belfer, מרדכי
31Warlow Shil, אברהםThis page was last updated on: Tuesday, י' אלול ה'תשעח - August 21, 2018 (3:08pm)