משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים תניא
Grand Totals

This page includes the combined total of all פרקים תניא that the student learned throughout all the years of his Mishnayos Ba'al Peh participation.
Alphabetical Listing
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג5779
תניא לב5779
10Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ו5779
תניא ח5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
2Abenaim, ראובן
תניא לב5779
תניא מז5779
4Abenaim, שלמה
תניא א-ג5779
תניא לב5779
1Adelist, דוד
תניא ד5779
16Adelist, מרדכי
אגרת התשובה יב5758
שער היחוד ה5758
תניא א-יב5759
תניא לב5758
תניא מז5758
12Adelist, שמואל
תניא א-יב5779
14Amzalak, חיים
תניא א-ט5779
תניא יא5779
תניא יז5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
1Aron, יוסף
תניא א5765
3Belfer, אשר
תניא א5779
תניא לב5779
תניא מז5779
8Blecher, דוד
תניא א-ח5761
4Blecher, לוי
תניא א-ג5759
תניא מז5759
17Blecher, מנחם
תניא א-יז5759
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג5779
תניא לב5779
4Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג-ה5779
תניא לב5779
4Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א-ג5779
תניא לב5767
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
1Block, אפרים
תניא א5779
3Block, אפרים
תניא א-ג5765
1Bloom, יוסף
תניא לב5779
3Cohen, מיכאל
תניא א-ג5779
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א5779
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב5779
5Cooper, יואב
תניא א-ד5779
תניא לב5779
1Cyprys, זאב צבי
תניא א5779
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב5779
12Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-יא5779
תניא לב5779
1Doron, ברוך בנימין
תניא א5767
1Doron, יואל
תניא לב5779
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו5779
תניא לב5779
תניא מז5779
3Dyce, אברהם משה
תניא א5767
תניא לב5767
תניא מז5767
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יב5779
3Edelman, חיים
תניא א-ג5779
24Edelman, יואל
תניא א-כב5779
תניא לב5779
תניא מז5779
3Edelman, יוסף
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
3Edelman, ישראל
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
1Engel, לוי יצחק
תניא א5766
1Engel, (מנחם מענדל (ש
תניא א5766
1Engel, שלום דובער
תניא א5767
7Engel, שמואל
תניא א-ז5779
4Gershman, גלעד
תניא א-ג5779
תניא מז5779
1Goldberg, אברהם
תניא לב5779
3Goldberg, אלחנן
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
2Goldberg, (יוסף (א
תניא א5779
תניא ג5779
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא לב5779
4Goldberg, (מענדל(א
תניא א-ד5779
1Gopin, איסר אהרן
תניא א5767
1Gopin, דוד
תניא א5766
7Gopin, יוסף
אגרת התשובה א5779
אגרת התשובה יב5779
תניא א-ג5779
תניא לב5779
תניא מז5779
2Gordon, אברהם משה
תניא א5766
תניא לב5779
16Gordon, יעקב דוד
תניא א-יד5779
תניא לב5779
תניא מז5779
1Gordon, ישרא-ל
תניא א5766
3Gordon, מנחם מענדל
תניא א5765
תניא ל5765
תניא מז5761
1Gordon, מנחם מענדל
תניא א5767
2Gordon, שלום דובער
תניא א5779
תניא לב5779
1Gordon, שמואל
תניא א5766
1Graj, שמואל
תניא א5760
1Greenbaum, אלחנן
תניא לב5779
6Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ו5779
2Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א-ב5779
1Groner, חנני-ה
תניא א5765
2Groner, יוחנן
תניא ג5779
תניא לב5779
1Groner, לוי מנחם מענדל
תניא א5757
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג5779
תניא לב5779
2Groner, שניאור זלמן
תניא ג5779
תניא מז5779
1Grosbaum, 'שמעי
תניא א5765
1Gross, לוי
תניא א5765
2Gross, מנחם מענדל
תניא א5779
תניא לב5779
1Gutnick, אהרן
תניא כח5779
4Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא א-ג5779
תניא לב5779
2Haller, שלום בער
תניא א5767
תניא לב5767
2Hanovitch, אליהו
תניא ג5759
תניא מז5759
1Hecht, מנחם מענדל
תניא א5757
1Heidingsfeld, זלמן
תניא כא5765
1Heidingsfeld, לוי
תניא א5759
2Heidingsfeld, שמואל
אגרת התשובה א5767
תניא א5765
7Hoch, ארי
תניא א-ו5779
תניא לב5779
1Hoch, שניאור חיים
תניא א5779
1Jacobson, יוסף
תניא א5779
2Johnson, מנחם מענדל
תניא ד5779
תניא לב5779
1Kahn, אליהו
תניא א5779
1Kahn, אפרים
תניא א5767
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב5779
4Kaminetsky, אברהם
שער היחוד א5765
תניא א-ג5766
1Kaminetsky, ראובן
תניא א5762
35Kaminetzky, אליהו
אגרת התשובה א5758
אגרת התשובה יב5758
תניא א-לב5760
תניא מז5758
1Kaminetzky, משה
תניא א5759
1Kantor, משה
תניא ג5779
6Klein, שלום בער
תניא א-ה5759
תניא לב5758
3Kluwgant, איסר
תניא א5765
תניא כ-כא5765
2Kluwgant, בנימין
תניא א5767
תניא לב5767
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב5779
1Korik, מענדל
תניא לב5779
1Kornhauser, אליהו
תניא א5779
3Kornhauser, נתן
תניא א-ג5779
10Lebenholc, ישרא-ל ברוך
תניא א-ח5762
תניא לב5758
תניא מז5757
31Lesches, יוסף יצחק
תניא א-כט5779
תניא לב5779
תניא מז5779
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג5779
תניא לב5779
12Levin, מנחם מענדל
תניא א-יב5758
11Levin, שמואל
תניא א-י5766
תניא כא5765
3Liberow, לוי יצחק
תניא א5765
תניא כו5765
תניא לב5766
2Lieberow, ישראל
תניא א-ב5779
5Lieberow, מענדל
תניא א-ה5779
12Lieder, מנחם מענדל
תניא א-יב5779
9Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ו5779
תניא יא5779
תניא לב5779
תניא מז5779
4Lipskier, יוסף יצחק
תניא א-ד5766
1Lipskier, (יוסף יצחק(מ
תניא א5779
6Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ה5779
תניא לב5779
25Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א5779
אגרת התשובה ב5779
אגרת התשובה ג5779
אגרת התשובה ד5779
אגרת התשובה ה5779
אגרת התשובה ו5779
אגרת התשובה ז5779
אגרת התשובה ח5779
אגרת התשובה ט5779
אגרת התשובה י5779
אגרת התשובה יא5779
אגרת התשובה יב5779
תניא א-יב5779
תניא לב5779
2Loebenstein, לוי
תניא כא5765
תניא כו5765
1Meyer, יהושע
תניא לב5779
1Mochkin, חיים
תניא מז5761
12Morozov, מרדכי
תניא א-יב5766
4Morozow, מנחם
תניא א5766
תניא ג-ה5767
1Nagel, אלחנן
תניא לב5779
1Nakar, מנחם
תניא לב5779
1Nathanson, יוםף יצחק
תניא לב5779
2New, אברהם
תניא ג5779
תניא לב5779
2Nitzan, יובל
תניא ד5779
תניא לב5779
7O, י א
תניא יא5767
תניא יג-טו5767
תניא יז5767
תניא כה5767
תניא לד5767
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א5779
תניא מז5779
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
1Odze, שמואל
תניא מז5779
5Oliver, שניאור זלמן
אגרת הקודש יא5779
אגרת התשובה יב5779
תניא א-ב5779
תניא מז5779
1Pinczower, חיים
תניא א5765
2Pinczower, ראובן
תניא ג5779
תניא לב5779
1Raitman, מענדל
תניא א5767
1Raskin, Ari
תניא מז5765
1Raskin, יוסף יצחק
תניא ד5779
1Raskin, יצחק
אגרת התשובה יב5758
2Raskin, לוי
תניא לב5766
תניא מא5767
1Reuben, צבי
תניא לב5779
1Rimler, צבי הירש
תניא א5765
1Rosen, איתן
תניא לב5779
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג5779
תניא לב5779
2Rosenfeld, אברהם הכהן
תניא א-ב5766
1Ruschinek, לוי
תניא לב5779
8Sabbah, מנחם
תניא א-ה5762
תניא ז-ט5762
1Schachter, אברהם
תניא א5779
1Schachter, נתן יצחק
תניא א5779
1Segman, מנשה
תניא א5765
4Serebryanski, יוסף שמואל
תניא א-ד5762
5Serebryanski, שמעון
תניא א-ד5779
תניא לב5779
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב5779
1Shapiro, זלמן
תניא א5779
1Shapiro, יוסף
תניא א5779
1Shapiro, מנחם מענדל
תניא א5767
1Shapiro, ראובן זעליג
תניא א5767
17Shusterman, לוי יצחק
תניא א-יד5763
תניא יז5762
תניא לב5758
תניא מז5760
36Shusterman, 'שמעי
תניא א-לה5767
תניא מז5767
5Shusterman, שניאור זלמן
תניא א-ג5766
תניא ו5766
תניא לב5765
1Stern, דובער
תניא א5779
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב5779
2Stern, שמואל
תניא א-ב5779
1Sufrin, דובי
תניא לב5779
1Sufrin, מנחם
תניא א5767
5Szmerling, דוד לייב
אגרת התשובה יב5759
תניא א5759
תניא יז5759
תניא לב5759
תניא מז5759
4Szmerling, מנחם מענדל
תניא א-ד5766
1Szmerling, מענדל
תניא א5779
1Szmerling, שמעון
תניא לב5766
5Szmerling, שניאור זלמן
תניא א5766
תניא ג-ד5767
תניא ט5767
תניא מז5766
14Tayar, אליהו
אגרת התשובה א5779
תניא א-יב5779
תניא לב5779
1Tayar, מענדל
תניא א5779
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א5779
2Tilson, שמחה
תניא ב5779
תניא לב5779
2Welis, אברהם
תניא א-ב5767
6Winner, משה
תניא א-ו5765
7Winner, שמואל
תניא א-ו5779
תניא לב5779
1Wolf, אבא
תניא א5779
2Wolf, בערל
תניא ג5779
תניא לב5779
7Wolf, יוסף
תניא א-ד5767
תניא ח5766
תניא י-יא5767
1Wolf, מנחם
תניא מז5779
1Wolf, מנשה
תניא א5760
12Wolf, שאול
תניא א-יא5765
תניא כא5765
1Yehoshua, אורן
תניא א5766
1Zirkind, שמואל יוסף
תניא א5766
Numerical Order
36Shusterman, 'שמעי
תניא א-לה5767
תניא מז5767
35Kaminetzky, אליהו
אגרת התשובה א5758
אגרת התשובה יב5758
תניא א-לב5760
תניא מז5758
31Lesches, יוסף יצחק
תניא א-כט5779
תניא לב5779
תניא מז5779
25Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א5779
אגרת התשובה ב5779
אגרת התשובה ג5779
אגרת התשובה ד5779
אגרת התשובה ה5779
אגרת התשובה ו5779
אגרת התשובה ז5779
אגרת התשובה ח5779
אגרת התשובה ט5779
אגרת התשובה י5779
אגרת התשובה יא5779
אגרת התשובה יב5779
תניא א-יב5779
תניא לב5779
24Edelman, יואל
תניא א-כב5779
תניא לב5779
תניא מז5779
17Blecher, מנחם
תניא א-יז5759
17Shusterman, לוי יצחק
תניא א-יד5763
תניא יז5762
תניא לב5758
תניא מז5760
16Adelist, מרדכי
אגרת התשובה יב5758
שער היחוד ה5758
תניא א-יב5759
תניא לב5758
תניא מז5758
16Gordon, יעקב דוד
תניא א-יד5779
תניא לב5779
תניא מז5779
14Amzalak, חיים
תניא א-ט5779
תניא יא5779
תניא יז5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
14Tayar, אליהו
אגרת התשובה א5779
תניא א-יב5779
תניא לב5779
12Adelist, שמואל
תניא א-יב5779
12Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-יא5779
תניא לב5779
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יב5779
12Levin, מנחם מענדל
תניא א-יב5758
12Lieder, מנחם מענדל
תניא א-יב5779
12Morozov, מרדכי
תניא א-יב5766
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב5779
12Wolf, שאול
תניא א-יא5765
תניא כא5765
11Levin, שמואל
תניא א-י5766
תניא כא5765
10Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ו5779
תניא ח5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
10Lebenholc, ישרא-ל ברוך
תניא א-ח5762
תניא לב5758
תניא מז5757
9Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ו5779
תניא יא5779
תניא לב5779
תניא מז5779
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
8Blecher, דוד
תניא א-ח5761
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו5779
תניא לב5779
תניא מז5779
8Sabbah, מנחם
תניא א-ה5762
תניא ז-ט5762
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד5779
תניא לב5779
תניא מה5779
תניא מז5779
7Engel, שמואל
תניא א-ז5779
7Gopin, יוסף
אגרת התשובה א5779
אגרת התשובה יב5779
תניא א-ג5779
תניא לב5779
תניא מז5779
7Hoch, ארי
תניא א-ו5779
תניא לב5779
7O, י א
תניא יא5767
תניא יג-טו5767
תניא יז5767
תניא כה5767
תניא לד5767
7Winner, שמואל
תניא א-ו5779
תניא לב5779
7Wolf, יוסף
תניא א-ד5767
תניא ח5766
תניא י-יא5767
6Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ו5779
6Klein, שלום בער
תניא א-ה5759
תניא לב5758
6Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ה5779
תניא לב5779
6Winner, משה
תניא א-ו5765
5Cooper, יואב
תניא א-ד5779
תניא לב5779
5Lieberow, מענדל
תניא א-ה5779
5Oliver, שניאור זלמן
אגרת הקודש יא5779
אגרת התשובה יב5779
תניא א-ב5779
תניא מז5779
5Serebryanski, שמעון
תניא א-ד5779
תניא לב5779
5Shusterman, שניאור זלמן
תניא א-ג5766
תניא ו5766
תניא לב5765
5Szmerling, דוד לייב
אגרת התשובה יב5759
תניא א5759
תניא יז5759
תניא לב5759
תניא מז5759
5Szmerling, שניאור זלמן
תניא א5766
תניא ג-ד5767
תניא ט5767
תניא מז5766
4Abenaim, שלמה
תניא א-ג5779
תניא לב5779
4Blecher, לוי
תניא א-ג5759
תניא מז5759
4Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג-ה5779
תניא לב5779
4Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א-ג5779
תניא לב5767
4Gershman, גלעד
תניא א-ג5779
תניא מז5779
4Goldberg, (מענדל(א
תניא א-ד5779
4Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא א-ג5779
תניא לב5779
4Kaminetsky, אברהם
שער היחוד א5765
תניא א-ג5766
4Lipskier, יוסף יצחק
תניא א-ד5766
4Morozow, מנחם
תניא א5766
תניא ג-ה5767
4Serebryanski, יוסף שמואל
תניא א-ד5762
4Szmerling, מנחם מענדל
תניא א-ד5766
3Belfer, אשר
תניא א5779
תניא לב5779
תניא מז5779
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
3Block, אפרים
תניא א-ג5765
3Cohen, מיכאל
תניא א-ג5779
3Dyce, אברהם משה
תניא א5767
תניא לב5767
תניא מז5767
3Edelman, חיים
תניא א-ג5779
3Edelman, יוסף
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
3Edelman, ישראל
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
3Goldberg, אלחנן
תניא א5779
תניא ג5779
תניא לב5779
3Gordon, מנחם מענדל
תניא א5765
תניא ל5765
תניא מז5761
3Kluwgant, איסר
תניא א5765
תניא כ-כא5765
3Kornhauser, נתן
תניא א-ג5779
3Liberow, לוי יצחק
תניא א5765
תניא כו5765
תניא לב5766
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג5779
תניא לב5779
2Abenaim, ראובן
תניא לב5779
תניא מז5779
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג5779
תניא לב5779
2Goldberg, (יוסף (א
תניא א5779
תניא ג5779
2Gordon, אברהם משה
תניא א5766
תניא לב5779
2Gordon, שלום דובער
תניא א5779
תניא לב5779
2Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א-ב5779
2Groner, יוחנן
תניא ג5779
תניא לב5779
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג5779
תניא לב5779
2Groner, שניאור זלמן
תניא ג5779
תניא מז5779
2Gross, מנחם מענדל
תניא א5779
תניא לב5779
2Haller, שלום בער
תניא א5767
תניא לב5767
2Hanovitch, אליהו
תניא ג5759
תניא מז5759
2Heidingsfeld, שמואל
אגרת התשובה א5767
תניא א5765
2Johnson, מנחם מענדל
תניא ד5779
תניא לב5779
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב5779
2Kluwgant, בנימין
תניא א5767
תניא לב5767
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג5779
תניא לב5779
2Lieberow, ישראל
תניא א-ב5779
2Loebenstein, לוי
תניא כא5765
תניא כו5765
2New, אברהם
תניא ג5779
תניא לב5779
2Nitzan, יובל
תניא ד5779
תניא לב5779
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א5779
תניא מז5779
2Pinczower, ראובן
תניא ג5779
תניא לב5779
2Raskin, לוי
תניא לב5766
תניא מא5767
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג5779
תניא לב5779
2Rosenfeld, אברהם הכהן
תניא א-ב5766
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב5779
2Stern, שמואל
תניא א-ב5779
2Tilson, שמחה
תניא ב5779
תניא לב5779
2Welis, אברהם
תניא א-ב5767
2Wolf, בערל
תניא ג5779
תניא לב5779
1Adelist, דוד
תניא ד5779
1Aron, יוסף
תניא א5765
1Block, אפרים
תניא א5779
1Bloom, יוסף
תניא לב5779
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א5779
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב5779
1Cyprys, זאב צבי
תניא א5779
1Cyprys, יוסף יצחק
תניא לב5779
1Doron, ברוך בנימין
תניא א5767
1Doron, יואל
תניא לב5779
1Engel, לוי יצחק
תניא א5766
1Engel, (מנחם מענדל (ש
תניא א5766
1Engel, שלום דובער
תניא א5767
1Goldberg, אברהם
תניא לב5779
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא לב5779
1Gopin, איסר אהרן
תניא א5767
1Gopin, דוד
תניא א5766
1Gordon, ישרא-ל
תניא א5766
1Gordon, מנחם מענדל
תניא א5767
1Gordon, שמואל
תניא א5766
1Graj, שמואל
תניא א5760
1Greenbaum, אלחנן
תניא לב5779
1Groner, חנני-ה
תניא א5765
1Groner, לוי מנחם מענדל
תניא א5757
1Grosbaum, 'שמעי
תניא א5765
1Gross, לוי
תניא א5765
1Gutnick, אהרן
תניא כח5779
1Hecht, מנחם מענדל
תניא א5757
1Heidingsfeld, זלמן
תניא כא5765
1Heidingsfeld, לוי
תניא א5759
1Hoch, שניאור חיים
תניא א5779
1Jacobson, יוסף
תניא א5779
1Kahn, אליהו
תניא א5779
1Kahn, אפרים
תניא א5767
1Kaminetsky, ראובן
תניא א5762
1Kaminetzky, משה
תניא א5759
1Kantor, משה
תניא ג5779
1Kohn, מנחם מענדל
תניא לב5779
1Korik, מענדל
תניא לב5779
1Kornhauser, אליהו
תניא א5779
1Lipskier, (יוסף יצחק(מ
תניא א5779
1Meyer, יהושע
תניא לב5779
1Mochkin, חיים
תניא מז5761
1Nagel, אלחנן
תניא לב5779
1Nakar, מנחם
תניא לב5779
1Nathanson, יוםף יצחק
תניא לב5779
1Odze, שמואל
תניא מז5779
1Pinczower, חיים
תניא א5765
1Raitman, מענדל
תניא א5767
1Raskin, Ari
תניא מז5765
1Raskin, יוסף יצחק
תניא ד5779
1Raskin, יצחק
אגרת התשובה יב5758
1Reuben, צבי
תניא לב5779
1Rimler, צבי הירש
תניא א5765
1Rosen, איתן
תניא לב5779
1Ruschinek, לוי
תניא לב5779
1Schachter, אברהם
תניא א5779
1Schachter, נתן יצחק
תניא א5779
1Segman, מנשה
תניא א5765
1Shapiro, זלמן
תניא א5779
1Shapiro, יוסף
תניא א5779
1Shapiro, מנחם מענדל
תניא א5767
1Shapiro, ראובן זעליג
תניא א5767
1Stern, דובער
תניא א5779
1Sufrin, דובי
תניא לב5779
1Sufrin, מנחם
תניא א5767
1Szmerling, מענדל
תניא א5779
1Szmerling, שמעון
תניא לב5766
1Tayar, מענדל
תניא א5779
1Tenenboim, אברהם זאב
תניא א5779
1Wolf, אבא
תניא א5779
1Wolf, מנחם
תניא מז5779
1Wolf, מנשה
תניא א5760
1Yehoshua, אורן
תניא א5766
1Zirkind, שמואל יוסף
תניא א5766