משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים תניא
Grand Totals

This page includes the combined total of all פרקים תניא that the student learned throughout all the years of his Mishnayos Ba'al Peh participation.
Alphabetical Listing
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג5778
תניא לב5778
7Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ה5778
תניא לב5778
תניא מז5778
1Abenaim, ראובן
תניא לב5778
7Abenaim, שלמה
תניא א-ו5778
תניא לב5778
16Adelist, מרדכי
אגרת התשובה יב5758
שער היחוד ה5758
תניא א-יב5759
תניא לב5758
תניא מז5758
12Adelist, שמואל
תניא א-יב5778
12Amzalak, חיים
תניא א-ח5778
תניא יא5778
תניא יז5778
תניא לב5778
תניא מז5778
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד5778
תניא לב5778
תניא מה5778
תניא מז5778
1Aron, יוסף
תניא א5765
8Blecher, דוד
תניא א-ח5761
4Blecher, לוי
תניא א-ג5759
תניא מז5759
17Blecher, מנחם
תניא א-יז5759
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג5778
תניא לב5778
1Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג5778
2Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א5767
תניא לב5767
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א5778
תניא ג5778
תניא לב5778
3Block, אפרים
תניא א-ג5778
3Block, אפרים
תניא א-ג5765
1Cohen, מיכאל
תניא א5778
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א5778
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב5778
3Cooper, יואב
תניא א-ב5778
תניא לב5778
1Cyprys, זאב צבי
תניא א5778
1Cyrulnik, מענדל
תניא לב5778
11Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-י5778
תניא לב5778
1Doron, ברוך בנימין
תניא א5767
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו5778
תניא לב5778
תניא מז5778
3Dyce, אברהם משה
תניא א5767
תניא לב5767
תניא מז5767
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יב5778
2Edelman, חיים
תניא א5778
תניא ג5778
24Edelman, יואל
תניא א-כב5778
תניא לב5778
תניא מז5778
3Edelman, יוסף
תניא א5778
תניא ג5778
תניא לב5778
1Edelman, ישראל
תניא לב5778
12Engel, לוי יצחק
אגרת התשובה ב5778
אגרת התשובה יב5778
שער היחוד ה5778
תניא א-ז5778
תניא לב5778
תניא מז5778
1Engel, (מנחם מענדל (ש
תניא א5766
1Engel, שלום דובער
תניא א5767
6Engel, שמואל
תניא א-ו5778
2Feldman, אברהם הכהן
תניא לב5778
תניא מז5778
3Goldberg, אברהם
תניא א-ג5778
4Goldberg, אלחנן
תניא א-ג5778
תניא לב5778
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא א5778
1Goldberg, (מענדל(א
תניא א5778
1Gopin, איסר אהרן
תניא א5767
1Gopin, דוד
תניא א5766
7Gopin, יוסף
אגרת התשובה ב5778
אגרת התשובה ח5778
תניא א-ג5778
תניא לב5778
תניא מז5778
1Gordon, אברהם משה
תניא א5766
27Gordon, יעקב דוד
תניא א-כה5778
תניא לב5778
תניא מז5778
1Gordon, ישרא-ל
תניא א5766
3Gordon, מנחם מענדל
תניא א5765
תניא ל5765
תניא מז5761
1Gordon, מנחם מענדל
תניא א5767
1Gordon, שלום דובער
תניא א5778
1Gordon, שמואל
תניא א5766
1Graj, שמואל
תניא א5760
2Greenbaum, אלחנן
תניא א5778
תניא לב5778
7Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ז5778
1Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א5778
1Groner, חנני-ה
תניא א5765
2Groner, יוחנן
תניא ג5778
תניא לב5778
1Groner, לוי מנחם מענדל
תניא א5757
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג5778
תניא לב5778
1Groner, שמואל
תניא א5778
1Grosbaum, 'שמעי
תניא א5765
1Gross, לוי
תניא א5765
2Gross, מנחם מענדל
תניא א5778
תניא לב5778
2Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא ג5778
תניא לב5778
2Haller, שלום בער
תניא א5767
תניא לב5767
2Hanovitch, אליהו
תניא ג5759
תניא מז5759
1Hecht, מנחם מענדל
תניא א5757
1Heidingsfeld, זלמן
תניא כא5765
1Heidingsfeld, לוי
תניא א5759
2Heidingsfeld, שמואל
אגרת התשובה א5767
תניא א5765
4Hoch, ארי
תניא א-ג5778
תניא לב5778
1Jacobson, יוסף
תניא א5778
1Jurkowitz, נפתלי
תניא א5778
1Kahn, אפרים
תניא א5767
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב5778
4Kaminetsky, אברהם
שער היחוד א5765
תניא א-ג5766
1Kaminetsky, ראובן
תניא א5762
35Kaminetzky, אליהו
אגרת התשובה א5758
אגרת התשובה יב5758
תניא א-לב5760
תניא מז5758
1Kaminetzky, משה
תניא א5759
3Kantor, משה
תניא א5778
תניא ג5778
תניא לב5778
6Klein, שלום בער
תניא א-ה5759
תניא לב5758
3Kluwgant, איסר
תניא א5765
תניא כ-כא5765
2Kluwgant, בנימין
תניא א5767
תניא לב5767
2Kornhauser, נתן
תניא א-ב5778
10Lebenholc, ישרא-ל ברוך
תניא א-ח5762
תניא לב5758
תניא מז5757
14Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב5778
תניא לב5778
תניא מז5778
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג5778
תניא לב5778
2Lever, יחזקאל
אגרת התשובה א5778
שער היחוד א5778
12Levin, מנחם מענדל
תניא א-יב5758
11Levin, שמואל
תניא א-י5766
תניא כא5765
3Liberow, לוי יצחק
תניא א5765
תניא כו5765
תניא לב5766
1Lieberow, ישראל
תניא א5778
18Lieder, מנחם מענדל
תניא א-יב5778
תניא יד-יז5778
תניא לב5778
תניא מז5778
9Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ו5778
תניא יא5778
תניא לב5778
תניא מז5778
4Lipskier, יוסף יצחק
תניא א-ד5766
9Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ז5778
תניא לב5778
תניא מז5778
14Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א5778
תניא א-יב5778
תניא לב5778
2Loebenstein, לוי
תניא כא5765
תניא כו5765
1Meyer, יהושע
תניא לב5778
1Mochkin, חיים
תניא מז5761
12Morozov, מרדכי
תניא א-יב5766
4Morozow, מנחם
תניא א5766
תניא ג-ה5767
1New, אברהם
תניא לב5778
7O, י א
תניא יא5767
תניא יג-טו5767
תניא יז5767
תניא כה5767
תניא לד5767
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א5778
תניא מז5778
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו5778
תניא לב5778
תניא מה5778
תניא מז5778
1Odze, שמואל
תניא מז5778
1Pinczower, חיים
תניא א5765
2Pinczower, ראובן
תניא ג5778
תניא לב5778
1Raitman, מענדל
תניא א5767
1Raskin, Ari
תניא מז5765
1Raskin, יצחק
אגרת התשובה יב5758
2Raskin, לוי
תניא לב5766
תניא מא5767
1Reicher, שלום
תניא א5778
1Reuben, צבי
תניא לב5778
1Rimler, צבי הירש
תניא א5765
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג5778
תניא לב5778
2Rosenfeld, אברהם הכהן
תניא א-ב5766
1Ruschinek, לוי
תניא לב5778
8Sabbah, מנחם
תניא א-ה5762
תניא ז-ט5762
2Schachter, אברהם
תניא א-ב5778
1Schachter, אייזיק
תניא א5778
1Segman, מנשה
תניא א5765
4Serebryanski, יוסף שמואל
תניא א-ד5762
4Serebryanski, שמעון
תניא א-ג5778
תניא לב5778
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב5778
1Shapiro, זלמן
תניא א5778
3Shapiro, יוסף
תניא א-ג5778
1Shapiro, מנחם מענדל
תניא א5767
1Shapiro, ראובן זעליג
תניא א5767
17Shusterman, לוי יצחק
תניא א-יד5763
תניא יז5762
תניא לב5758
תניא מז5760
36Shusterman, 'שמעי
תניא א-לה5767
תניא מז5767
5Shusterman, שניאור זלמן
תניא א-ג5766
תניא ו5766
תניא לב5765
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב5778
1Stern, שמואל
תניא א5778
1Sufrin, דובי
תניא ב5778
1Sufrin, מנחם
תניא א5767
5Szmerling, דוד לייב
אגרת התשובה יב5759
תניא א5759
תניא יז5759
תניא לב5759
תניא מז5759
4Szmerling, לוי
תניא א-ג5778
תניא לב5778
4Szmerling, מנחם מענדל
תניא א-ד5766
1Szmerling, מענדל
תניא א5778
1Szmerling, שמעון
תניא לב5766
5Szmerling, שניאור זלמן
תניא א5766
תניא ג-ד5767
תניא ט5767
תניא מז5766
12Tayar, אליהו
תניא א-יב5778
1Tilson, שמחה
תניא לב5778
2Welis, אברהם
תניא א-ב5767
6Winner, משה
תניא א-ו5765
8Winner, שמואל
תניא א-ח5778
1Wolf, בערל
תניא לב5778
7Wolf, יוסף
תניא א-ד5767
תניא ח5766
תניא י-יא5767
1Wolf, מנשה
תניא א5760
1Wolf, נחום זלמן
תניא א5778
12Wolf, שאול
תניא א-יא5765
תניא כא5765
1Yehoshua, אורן
תניא א5766
1Zirkind, שמואל יוסף
תניא א5766
Numerical Order
36Shusterman, 'שמעי
תניא א-לה5767
תניא מז5767
35Kaminetzky, אליהו
אגרת התשובה א5758
אגרת התשובה יב5758
תניא א-לב5760
תניא מז5758
27Gordon, יעקב דוד
תניא א-כה5778
תניא לב5778
תניא מז5778
24Edelman, יואל
תניא א-כב5778
תניא לב5778
תניא מז5778
18Lieder, מנחם מענדל
תניא א-יב5778
תניא יד-יז5778
תניא לב5778
תניא מז5778
17Blecher, מנחם
תניא א-יז5759
17Shusterman, לוי יצחק
תניא א-יד5763
תניא יז5762
תניא לב5758
תניא מז5760
16Adelist, מרדכי
אגרת התשובה יב5758
שער היחוד ה5758
תניא א-יב5759
תניא לב5758
תניא מז5758
14Lesches, יוסף יצחק
תניא א-יב5778
תניא לב5778
תניא מז5778
14Lipskier, שמואל
אגרת התשובה א5778
תניא א-יב5778
תניא לב5778
12Adelist, שמואל
תניא א-יב5778
12Amzalak, חיים
תניא א-ח5778
תניא יא5778
תניא יז5778
תניא לב5778
תניא מז5778
12Edelman, דוד אליהו
תניא א-יב5778
12Engel, לוי יצחק
אגרת התשובה ב5778
אגרת התשובה יב5778
שער היחוד ה5778
תניא א-ז5778
תניא לב5778
תניא מז5778
12Levin, מנחם מענדל
תניא א-יב5758
12Morozov, מרדכי
תניא א-יב5766
12Stern, מנחם מענדל
תניא א-יב5778
12Tayar, אליהו
תניא א-יב5778
12Wolf, שאול
תניא א-יא5765
תניא כא5765
11Cyrulnik, שלום דובער
תניא א-י5778
תניא לב5778
11Levin, שמואל
תניא א-י5766
תניא כא5765
10Lebenholc, ישרא-ל ברוך
תניא א-ח5762
תניא לב5758
תניא מז5757
9Lipskier, יהושע שניאור זלמן
תניא א-ו5778
תניא יא5778
תניא לב5778
תניא מז5778
9Lipskier, ישראל ארי' לייב
תניא א-ז5778
תניא לב5778
תניא מז5778
9Odze, ישעיה יעקב
תניא א-ו5778
תניא לב5778
תניא מה5778
תניא מז5778
8Blecher, דוד
תניא א-ח5761
8Doron, מנחם מענדל
תניא א-ו5778
תניא לב5778
תניא מז5778
8Sabbah, מנחם
תניא א-ה5762
תניא ז-ט5762
8Winner, שמואל
תניא א-ח5778
7Abenaim, מרדכי פתחיה
תניא א-ה5778
תניא לב5778
תניא מז5778
7Abenaim, שלמה
תניא א-ו5778
תניא לב5778
7Amzalak, 'שמואל גדלי
תניא א-ד5778
תניא לב5778
תניא מה5778
תניא מז5778
7Gopin, יוסף
אגרת התשובה ב5778
אגרת התשובה ח5778
תניא א-ג5778
תניא לב5778
תניא מז5778
7Greenbaum, מנחם מענדל
תניא א-ז5778
7O, י א
תניא יא5767
תניא יג-טו5767
תניא יז5767
תניא כה5767
תניא לד5767
7Wolf, יוסף
תניא א-ד5767
תניא ח5766
תניא י-יא5767
6Engel, שמואל
תניא א-ו5778
6Klein, שלום בער
תניא א-ה5759
תניא לב5758
6Winner, משה
תניא א-ו5765
5Shusterman, שניאור זלמן
תניא א-ג5766
תניא ו5766
תניא לב5765
5Szmerling, דוד לייב
אגרת התשובה יב5759
תניא א5759
תניא יז5759
תניא לב5759
תניא מז5759
5Szmerling, שניאור זלמן
תניא א5766
תניא ג-ד5767
תניא ט5767
תניא מז5766
4Blecher, לוי
תניא א-ג5759
תניא מז5759
4Goldberg, אלחנן
תניא א-ג5778
תניא לב5778
4Hoch, ארי
תניא א-ג5778
תניא לב5778
4Kaminetsky, אברהם
שער היחוד א5765
תניא א-ג5766
4Lipskier, יוסף יצחק
תניא א-ד5766
4Morozow, מנחם
תניא א5766
תניא ג-ה5767
4Serebryanski, יוסף שמואל
תניא א-ד5762
4Serebryanski, שמעון
תניא א-ג5778
תניא לב5778
4Szmerling, לוי
תניא א-ג5778
תניא לב5778
4Szmerling, מנחם מענדל
תניא א-ד5766
3Blesofsky, שניאור זלמן
תניא א5778
תניא ג5778
תניא לב5778
3Block, אפרים
תניא א-ג5778
3Block, אפרים
תניא א-ג5765
3Cooper, יואב
תניא א-ב5778
תניא לב5778
3Dyce, אברהם משה
תניא א5767
תניא לב5767
תניא מז5767
3Edelman, יוסף
תניא א5778
תניא ג5778
תניא לב5778
3Goldberg, אברהם
תניא א-ג5778
3Gordon, מנחם מענדל
תניא א5765
תניא ל5765
תניא מז5761
3Kantor, משה
תניא א5778
תניא ג5778
תניא לב5778
3Kluwgant, איסר
תניא א5765
תניא כ-כא5765
3Liberow, לוי יצחק
תניא א5765
תניא כו5765
תניא לב5766
3Shapiro, יוסף
תניא א-ג5778
2Abenaim, מנחם מענדל
תניא ג5778
תניא לב5778
2Blesofsky, בן ציון
תניא ג5778
תניא לב5778
2Blesofsky, מנחם מענדל
תניא א5767
תניא לב5767
2Edelman, חיים
תניא א5778
תניא ג5778
2Feldman, אברהם הכהן
תניא לב5778
תניא מז5778
2Greenbaum, אלחנן
תניא א5778
תניא לב5778
2Groner, יוחנן
תניא ג5778
תניא לב5778
2Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
תניא ג5778
תניא לב5778
2Gross, מנחם מענדל
תניא א5778
תניא לב5778
2Gutnick, (שניאור חיים (ז
תניא ג5778
תניא לב5778
2Haller, שלום בער
תניא א5767
תניא לב5767
2Hanovitch, אליהו
תניא ג5759
תניא מז5759
2Heidingsfeld, שמואל
אגרת התשובה א5767
תניא א5765
2Kahn, נחום זלמן
תניא א-ב5778
2Kluwgant, בנימין
תניא א5767
תניא לב5767
2Kornhauser, נתן
תניא א-ב5778
2Lesches, שניאור זלמן
תניא ג5778
תניא לב5778
2Lever, יחזקאל
אגרת התשובה א5778
שער היחוד א5778
2Loebenstein, לוי
תניא כא5765
תניא כו5765
2Odze, יצחק אייזיק
תניא א5778
תניא מז5778
2Pinczower, ראובן
תניא ג5778
תניא לב5778
2Raskin, לוי
תניא לב5766
תניא מא5767
2Rosenbaum, יוסף צבי
תניא ג5778
תניא לב5778
2Rosenfeld, אברהם הכהן
תניא א-ב5766
2Schachter, אברהם
תניא א-ב5778
2Serebryanski, (שניאור(מ
תניא א-ב5778
2Welis, אברהם
תניא א-ב5767
1Abenaim, ראובן
תניא לב5778
1Aron, יוסף
תניא א5765
1Blesofsky, יוסף יצחק
תניא ג5778
1Cohen, מיכאל
תניא א5778
1Cohen, מנחם מענדל
תניא א5778
1Cohen, שניאור זלמן
תניא לב5778
1Cyprys, זאב צבי
תניא א5778
1Cyrulnik, מענדל
תניא לב5778
1Doron, ברוך בנימין
תניא א5767
1Edelman, ישראל
תניא לב5778
1Engel, (מנחם מענדל (ש
תניא א5766
1Engel, שלום דובער
תניא א5767
1Goldberg, (מנחם(ש
תניא א5778
1Goldberg, (מענדל(א
תניא א5778
1Gopin, איסר אהרן
תניא א5767
1Gopin, דוד
תניא א5766
1Gordon, אברהם משה
תניא א5766
1Gordon, ישרא-ל
תניא א5766
1Gordon, מנחם מענדל
תניא א5767
1Gordon, שלום דובער
תניא א5778
1Gordon, שמואל
תניא א5766
1Graj, שמואל
תניא א5760
1Greenbaum, שמואל יוסף
תניא א5778
1Groner, חנני-ה
תניא א5765
1Groner, לוי מנחם מענדל
תניא א5757
1Groner, שמואל
תניא א5778
1Grosbaum, 'שמעי
תניא א5765
1Gross, לוי
תניא א5765
1Hecht, מנחם מענדל
תניא א5757
1Heidingsfeld, זלמן
תניא כא5765
1Heidingsfeld, לוי
תניא א5759
1Jacobson, יוסף
תניא א5778
1Jurkowitz, נפתלי
תניא א5778
1Kahn, אפרים
תניא א5767
1Kaminetsky, ראובן
תניא א5762
1Kaminetzky, משה
תניא א5759
1Lieberow, ישראל
תניא א5778
1Meyer, יהושע
תניא לב5778
1Mochkin, חיים
תניא מז5761
1New, אברהם
תניא לב5778
1Odze, שמואל
תניא מז5778
1Pinczower, חיים
תניא א5765
1Raitman, מענדל
תניא א5767
1Raskin, Ari
תניא מז5765
1Raskin, יצחק
אגרת התשובה יב5758
1Reicher, שלום
תניא א5778
1Reuben, צבי
תניא לב5778
1Rimler, צבי הירש
תניא א5765
1Ruschinek, לוי
תניא לב5778
1Schachter, אייזיק
תניא א5778
1Segman, מנשה
תניא א5765
1Shapiro, זלמן
תניא א5778
1Shapiro, מנחם מענדל
תניא א5767
1Shapiro, ראובן זעליג
תניא א5767
1Stern, שמואל
תניא א5778
1Sufrin, דובי
תניא ב5778
1Sufrin, מנחם
תניא א5767
1Szmerling, מענדל
תניא א5778
1Szmerling, שמעון
תניא לב5766
1Tilson, שמחה
תניא לב5778
1Wolf, בערל
תניא לב5778
1Wolf, מנשה
תניא א5760
1Wolf, נחום זלמן
תניא א5778
1Yehoshua, אורן
תניא א5766
1Zirkind, שמואל יוסף
תניא א5766