משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Short Summary
Grand Totals

57555756575757585759576057615762576357645765576657675779 
5 356165616048301919311956מסכתות משניות
90 269491519428381363255195270231158460פרקים משניות
8441302,9885,1055,4604,3224,1113,6662,8182,6613,4472,6482,0544,705משניות
  350749526432517788490457פרקים תניא
30,08970,83539,88660,01473,68050,43446,32444,03138,71641,28894,60555,72956,93494,991Lines (excluding bonuses)
36,59370,83567,773144,031162,567107,79294,69877,78169,87062,684131,89286,68688,935296,945Lines (including bonuses)
57555756575757585759576057615762576357645765576657675779