משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
Grand Totals

This page includes the combined total of all י"ב פסוקים that the student learned throughout all the years of his Mishnayos Ba'al Peh participation.
Alphabetical Listing
5778Abenaim, מנחם מענדל
5778Abenaim, מרדכי פתחיה
5778Abenaim, ראובן
5758Adelist, אהרון מענדל
5758Adelist, אליעזר
5763Adelist, מנחם
5757Adelist, מרדכי
5766Adelist, פתחי-ה
5778Adelist, צבי
5760Ajzensmidt, ברוך שלום
5757Ajzensmidt, מנחם מענדל
5755Ajzenszmidt, יוסף
5765Amzalak, חיים
5765Amzalak, שמואל
5766Amzalak, שמואל גדלי-ה
5761Aron, יוסף
5764Aron, מנחם
5759Aron, עקיבא
5759Aron, שרגא
5759Ash, Mendy
5765Ash, יוסף
5760Ash, משה
5755Ash, שמעון
5759Avtzon, אליעזר
5757Avtzon, בן-ציון
5759Balbin, צבי יהודה
5778Balbin, שמואל אליהו
5758Barber, דוב בער
5761Bendet, Ari
5766Benhamou, יוסף יצחק
5765Benhamou, מענדל
5757Blecher, דוד
5757Blecher, לוי
5757Blecher, שניאור זלמן
5778Blesofsky, בן ציון
5778Blesofsky, יוסף יצחק
5765Blesofsky, מנחם מענדל
5778Blesofsky, שניאור זלמן
5759Bloch, אהרון
5760Bloch, יאיר
5765Block, אפרים
5778Bloom, יוסף
5778Bloom, שניאור זלמן
5760Braude, שמעון
5778Briskin, חיים
5755Broh, אשר
5755Broh, בצלא-ל
5761Broh, ברוך
5757Broh, שניאור
5759Broner, שמשון
5763Cher, איתן
5766Citrin, שרגא
5757Cohen, ישרא-ל
5778Cohen, מיכאל
5764Cohen, מנחם מענדל
5759Cohney, אברהם
5778Cooper, יואב
5757Cowen, חיים
5758Cylich, Yosl
5765Cylich, בנימין
5765Cylich, מנחם
5755Cylich, שמאי
5767Cyprys, זאב צבי
5778Cyprys, יוסף יצחק
5778Cyrulnik, ישראל
5778Cyrulnik, מענדל
5767Cyrulnik, שלום דובער
5763Dank, 'ישעי
5757Deutsch, ישרא-ל
5767Doron, ברוך בנימין
5778Doron, מנחם מענדל
5762Douek, Michi
5757Douek, אהרון
5767Edelman, יואל
5778Edelman, יוסף
5778Edelman, מנחם מענדל
5762Eli, Vayn
5763Engel, Dovi
5765Engel, לוי יצחק
5778Engel, (לוי(מ
5778Engel, ליימא חיים
5767Engel, (מנחם מענד'ל (יוסף
5763Engel, (מנחם מענדל (מ
5765Engel, (מנחם מענדל (ש
5763Engel, (מנחם מענדל (ש
5765Engel, שלום דובער
5757Esakoff, אשר
5757Feiglin, Eli
5758Feiglin, יעקב
5757Feiglin, יצחק
5764Figdor, בנימין
5758Frenkel, דוד
5755Frenkel, שמחה
5757Frenkel, שניאור זלמן
5757Gavrieli, Shay
5761Gelman, Mendy
5778Glasman, משה
5778Goldberg, אברהם
5766Goldberg, מנחם
5757Goldman, מרדכי
5755Goldman, שמעון
5778Goldman, ששון
5755Goldschmiedt, Ori
5778Goldstein, אליהו לייב
5763Gopin, יוסף
5764Gordon, אברהם משה
5757Gordon, בנימין ליפמאן
5755Gordon, יוחנן
5765Gordon, יעקב דוד
5760Gordon, ישרא-ל
5757Gordon, מנחם מענדל
5778Gordon, שלום דובער
5765Gordon, שמואל
5757Gorelik, שלום
5758Graj, שלום דובער
5757Graj, שמואל
5778Greenbaum, אלחנן
5778Greenbaum, יצחק
5778Greenbaum, מאיר
5767Greenbaum, שמואל יוסף
5757Greenwald, יהודה לייב
5765Groner, דובער
5764Groner, דובער
5764Groner, חיים
5761Groner, 'חנני
5755Groner, יוסף
5755Groner, לוי מנחם מענדל
5764Groner, מענדל
5767Groner, שמואל
5759Grosberg, בנימין
5758Gross, הירש צבי
5762Gross, לוי
5778Gross, מנחם מענדל
5761Gross, שלמה
5757Grossbaum, יוסף יצחק
5757Gutnick, אשר
5767Gutnick, יוחנן
5761Gutnick, ישרא-ל
5767Gutnick, ישראל
5760Gutnick, משה
5765Hammer, אברהם
5757Hanovitch, אליהו
5757Hanovitch, זלמן
5757Hasofer, בצלאל
5757Hasofer, יואל שמואל
5755Hecht, מנחם מענדל
5757Heidingsfeld, זלמן
5758Heidingsfeld, לוי
5778Heidingsfeld, מנחם מענדל
5761Heidingsfeld, שמואל
5757Heidngsfeld, שמעון
5757Henenberg, יעקב שמעון
5759Herbst, יוסף
5761Herszberg, אברהם
5767Herszberg, ארי
5778Hoch, ארי
5778Hoota, רפאל
5757Israel, Avi
5778Jacobson, זלמן
5778Jacobson, יוסף
5778Jacobson, מנחם מענדל
5755Jedwab, חיים שמואל
5758Jedwab, יוסף
5778Johnson, יוסף חיים
5778Johnson, מנחם מענדל
5766Joseph, זאב
5767Kahn, אפרים
5767Kahn, נחום זלמן
5767Kaltmann, יהושע
5760Kaminetsky, אברהם
5759Kaminetsky, דוד
5759Kaminetsky, ראובן
5755Kaminetzky, משה
5759Khoen, דוד
5758Khutoresky, מענדל
5759Kisilevitch, ישרא-ל
5759Kisilevitch, מיכא-ל
5755Klein, אברהם אשר
5778Klein, גבריאל
5763Klein, יחיא-ל
5755Klein, שלום בער
5758Kluwgant, איסר
5760Kluwgant, אשר
5759Kluwgant, בנימין
5767Kluwgant, שמעון
5778Kohn, יצחק
5778Kohn, מנחם מענדל
5759Koncepolski, נח
5778Kornhauser, אליהו
5758Krasnjanski, יוסף יצחק
5758Krasnjanski, מנחם מענדל
5758Kraus, Ronny
5760Krinsky, Mendy
5764Landau, יהודה
5763Landau, יוסף חיים
5755Lebenholc, ישרא-ל ברוך
5765Lederberger, Eli
5766Lerner, אליהו
5763Lerner, אפרים
5778Lesches, אלחנן
5759Lever, אליעזר
5757Levin, 'גדלי
5757Levin, מנחם מענדל
5760Levin, שמואל
5767Levitan, צבי
5761Lewis, לוי
5758Lewis, נפתלי
5759Liberow, אהרון
5759Liberow, לוי יצחק
5765Lieberov, 'סעדי
5778Lipskier, יהושע שניאור זלמן
5760Lipskier, יוסף יצחק
5778Lipskier, יעקב יהודה
5757Loebenstein, אליהו
5759Loebenstein, לוי
5761Loebenstein, מנחם
5757Loebenstein, משה
5758Loebenstein, שמואל
5767Marcus, חיים
5757Mochkin, Ari
5758Mochkin, Yossi
5758Mochkin, חיים
5755Mochkin, פרץ שלמה
5761Mockin, Mendy
5765Morozov, אלחנן
5761Morozov, מרדכי
5778Morozow, אלחנן
5767Morozow, אלחנן
5761Moshel, Yossi
5757Moshel, אהרון
5757Moshel, נתנא-ל
5759Moshel, עקיבא
5778Nagel, אלחנן
5778Nakar, שלום בער
5759Naparstek, Benny
5778New, אברהם
5757New, דוד
5760New, ישרא-ל
5762New, מענדל
5765Nutovics, מענדל
5778Odze, יצחק אייזיק
5765Paltiel, דובער
5760Pinczower, חיים
5763Procel, משה
5766Raitman, מענדל
5755Raitman, פנחס
5755Raitman, שמואל
5763Rapp, זלמן
5755Rapp, יצחק
5758Rapp, מנחם
5763Rapp, שמואל
5760Raskin, Ari
5760Raskin, 'אברהם ישעי
5760Raskin, יעקב יוסף
5755Raskin, יצחק
5757Raskin, ישרא-ל
5766Raskin, לוי
5759Raskin, מיכא-ל
5757Raskin, מענדל
5761Raskin, שמואל
5755Raskin, שניאור זלמן
5763Reicher, Mendy
5764Reicher, בצלאל
5778Reicher, זאב
5760Reicher, יוסף חיים
5778Reicher, שלום
5778Reicher, שניאור
5760Reisenberg, דוד
5757Rimler, אברהם
5778Rimler, ישראל
5759Rimler, מנחם מענדל
5760Rimler, צבי הירש
5765Rimler, צמח זאב
5764Rimler, שאול
5778Rosenbaum, יוסף צבי
5763Rosenbaum, ישרא-ל
5759Rosenbaum, לוי יצחק
5759Rosenbaum, מנחם מענדל
5765Rosenbaum, משה
5763Rosenbaum, שמואל
5760Rosenberg, מרדכי
5765Rosenfeld, אברהם
5766Rosenfeld, אברהם הכהן
5757Rosenfeld, חנוך
5764Rozenfeld, בועז
5757Rozenfeld, נתן
5760Rubin, ארי' דוד
5759Sabbah, ברוך
5757Sabbah, מנחם
5765Schachna, איתן
5765Schachna, יעקב
5757Schneier, Yossi
5778Schneier, אברהם
5765Serebryanski, (זלמן (מ
5767Serebryanski, (זלמן(ב
5778Serebryanski, חנוך
5766Serebryanski, יואל
5758Serebryanski, יוסף שמואל
5757Serebryanski, לוי
5778Serebryanski, מענדל
5757Serebryanski, משה
5767Serebryanski, שלום
5778Serebryanski, שמואל
5778Serebryanski, שמעון
5778Serebryanski, (שניאור(מ
5778Shapiro, יוסף
5766Shapiro, מנחם מענדל
5765Shapiro, מענדל
5765Shapiro, ראובן זעליג
5758Shepes, חגי
5778Shmerling, דניא-ל
5757Shusterman, לוי יצחק
5758Shusterman, 'שמעי
5761Shusterman, שניאור זלמן
5757Silcove, שמואל
5762Solomon, Yossi
5755Spigler, יוסף יצחק
5761Spigler, מענדל
5761Spigler, שמעון
5778Stern, דובער
5778Stern, שמואל
5765Suffrin, מנחם
5778Sufrin, דובי
5778Sufrin, נחום
5759Super, אברהם
5757Super, פנחס
5757Super, שמואל
5755Susskind, בנימין לייב
5759Susskind, שמעון
5758Sziewicz, ארי' לייב
5755Szmerling, דוד לייב
5766Szmerling, לוי
5763Szmerling, מנחם מענדל
5760Szmerling, שמעון
5765Szmerling, שניאור זלמן
5763Tatarka, Eli
5759Tatarka, אברהם
5778Tayar, מענדל
5757Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
5758Teleshevsky, יוסף
5765Teleshevsky, לוי
5759Teleshevsky, מענדל
5761Telshevsky, שלמה
5765Tenenbaum, שמואל מענדל
5778Tenenboim, אברהם זאב
5778Tenenboim, בצלאל
5778Tenenboim, משה גדליה
5778Tenne, ראובן
5778Tennenbaum, אלחנן
5757Trebish, דוב זלמן
5778Tsap, ברוך ישעיה
5764Vayn, Eli
5757Voskoboinik, אברהם
5759Wajsbort, Ari
5765Wajsbort, אליעזר
5759Wajsbort, דובער
5758Waks, אברהם שלום
5757Waks, דוב בער
5758Waks, חיים שמחה
5755Waks, 'יהודה חנני
5762Waks, לוי
5764Welis, אברהם
5757Welis, שמואל
5758Werdiger, ברוך
5763Werdiger, זלמן
5757Winner, אברהם
5767Winner, מענדל
5758Winner, משה
5758Wolf, יוסף
5758Wolf, ישרא-ל
5763Wolf, מנחם
5757Wolf, מנשה
5763Wolf, מרדכי
5767Wolf, נחום
5757Wolf, שאול
5764Yaakobov, גבריאל
5762Yaakobov, ישרא-ל
5778Yitschaki, שלמה
5778Yitschaki, שמואל
5757Yurkowicz, ברוך
5767Yurkowitz, נפתלי
5765Zirkind, מנחם מענדל
5764Zirkind, שמואל יוסף