משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
Grand Totals

This page includes the combined total of all י"ב פסוקים that the student learned throughout all the years of his Mishnayos Ba'al Peh participation.
Alphabetical Listing
5779Abenaim, אפרים
5779Abenaim, מנחם מענדל
5779Abenaim, מרדכי פתחיה
5779Abenaim, ראובן
5779Abenaim, שלמה
5758Adelist, אהרון מענדל
5758Adelist, אליעזר
5779Adelist, דוד
5763Adelist, מנחם
5757Adelist, מרדכי
5766Adelist, פתחי-ה
5779Adelist, צבי
5760Ajzensmidt, ברוך שלום
5757Ajzensmidt, מנחם מענדל
5755Ajzenszmidt, יוסף
5779Amzalak, חיים
5765Amzalak, חיים
5765Amzalak, שמואל
5779Amzalak, 'שמואל גדלי
5766Amzalak, שמואל גדלי-ה
5761Aron, יוסף
5764Aron, מנחם
5759Aron, עקיבא
5759Aron, שרגא
5759Ash, Mendy
5765Ash, יוסף
5760Ash, משה
5755Ash, שמעון
5759Avtzon, אליעזר
5757Avtzon, בן-ציון
5759Balbin, צבי יהודה
5758Barber, דוב בער
5779Baskin, רפאל הכהן
5779Belfer, אשר
5761Bendet, Ari
5766Benhamou, יוסף יצחק
5765Benhamou, מענדל
5757Blecher, דוד
5757Blecher, לוי
5757Blecher, שניאור זלמן
5779Blesofsky, בן ציון
5779Blesofsky, יוסף יצחק
5765Blesofsky, מנחם מענדל
5779Blesofsky, שניאור זלמן
5759Bloch, אהרון
5760Bloch, יאיר
5765Block, אפרים
5779Bloom, יוסף
5760Braude, שמעון
5755Broh, אשר
5755Broh, בצלא-ל
5761Broh, ברוך
5757Broh, שניאור
5759Broner, שמשון
5779Brown, מאיר
5763Cher, איתן
5766Citrin, שרגא
5757Cohen, ישרא-ל
5779Cohen, מיכאל
5764Cohen, מנחם מענדל
5759Cohney, אברהם
5779Cooper, יואב
5779Cooper, יצחק דוד
5757Cowen, חיים
5758Cylich, Yosl
5765Cylich, בנימין
5765Cylich, מנחם
5755Cylich, שמאי
5767Cyprys, זאב צבי
5779Cyprys, יוסף יצחק
5779Cyrulnik, ישראל
5779Cyrulnik, ראובן
5767Cyrulnik, שלום דובער
5763Dank, 'ישעי
5779Deren, מנחם
5779Derren, אייזיק
5757Deutsch, ישרא-ל
5767Doron, ברוך בנימין
5779Doron, מנחם מענדל
5762Douek, Michi
5757Douek, אהרון
5767Edelman, יואל
5779Edelman, ישראל
5779Edelman, מנחם מענדל
5779Edelman, שלום
5762Eli, Vayn
5763Engel, Dovi
5765Engel, לוי יצחק
5779Engel, ליימא חיים
5767Engel, (מנחם מענד'ל (יוסף
5763Engel, (מנחם מענדל (מ
5765Engel, (מנחם מענדל (ש
5763Engel, (מנחם מענדל (ש
5765Engel, שלום דובער
5779Engel, שניאור זלמן
5757Esakoff, אשר
5757Feiglin, Eli
5758Feiglin, יעקב
5757Feiglin, יצחק
5764Figdor, בנימין
5779Finkin, עקיבא
5758Frenkel, דוד
5755Frenkel, שמחה
5757Frenkel, שניאור זלמן
5779Friedman, אליהו
5757Gavrieli, Shay
5761Gelman, Mendy
5779Goldberg, אברהם
5766Goldberg, מנחם
5757Goldman, מרדכי
5755Goldman, שמעון
5779Goldman, ששון
5755Goldschmiedt, Ori
5779Goldstein, אליהו לייב
5763Gopin, יוסף
5764Gordon, אברהם משה
5757Gordon, בנימין ליפמאן
5755Gordon, יוחנן
5765Gordon, יעקב דוד
5760Gordon, ישרא-ל
5757Gordon, מנחם מענדל
5779Gordon, שלום דובער
5765Gordon, שמואל
5779Gorelik, מענדל
5757Gorelik, שלום
5758Graj, שלום דובער
5757Graj, שמואל
5779Greenbaum, אלחנן
5779Greenbaum, יצחק
5767Greenbaum, שמואל יוסף
5757Greenwald, יהודה לייב
5765Groner, דובער
5764Groner, דובער
5764Groner, חיים
5761Groner, 'חנני
5755Groner, יוסף
5779Groner, (יצחק דוד(מ
5755Groner, לוי מנחם מענדל
5764Groner, מענדל
5767Groner, שמואל
5759Grosberg, בנימין
5758Gross, הירש צבי
5762Gross, לוי
5779Gross, מנחם מענדל
5761Gross, שלמה
5757Grossbaum, יוסף יצחק
5757Gutnick, אשר
5767Gutnick, יוחנן
5761Gutnick, ישרא-ל
5767Gutnick, ישראל
5760Gutnick, משה
5765Hammer, אברהם
5757Hanovitch, אליהו
5757Hanovitch, זלמן
5757Hasofer, בצלאל
5757Hasofer, יואל שמואל
5755Hecht, מנחם מענדל
5757Heidingsfeld, זלמן
5758Heidingsfeld, לוי
5761Heidingsfeld, שמואל
5757Heidngsfeld, שמעון
5757Henenberg, יעקב שמעון
5759Herbst, יוסף
5761Herszberg, אברהם
5767Herszberg, ארי
5779Hoch, דובער
5779Hoch, משה
5779Hoota, רפאל
5757Israel, Avi
5779Jacobson, זלמן
5779Jacobson, יוסף
5779Jacobson, מנחם מענדל
5755Jedwab, חיים שמואל
5758Jedwab, יוסף
5779Jofee, גבריאל
5779Johnson, יוסף חיים
5766Joseph, זאב
5767Kahn, אפרים
5767Kahn, נחום זלמן
5767Kaltmann, יהושע
5760Kaminetsky, אברהם
5759Kaminetsky, דוד
5759Kaminetsky, ראובן
5755Kaminetzky, משה
5759Khoen, דוד
5758Khutoresky, מענדל
5779Kirshenbaum, אריה
5759Kisilevitch, ישרא-ל
5759Kisilevitch, מיכא-ל
5755Klein, אברהם אשר
5763Klein, יחיא-ל
5755Klein, שלום בער
5758Kluwgant, איסר
5760Kluwgant, אשר
5759Kluwgant, בנימין
5767Kluwgant, שמעון
5779Kohn, יצחק
5779Kohn, מנחם מענדל
5759Koncepolski, נח
5779Kornhauser, אליהו
5758Krasnjanski, יוסף יצחק
5758Krasnjanski, מנחם מענדל
5758Kraus, Ronny
5760Krinsky, Mendy
5779Kurinski, שניאור זלמן
5779Kurinsky, מרדכי
5764Landau, יהודה
5763Landau, יוסף חיים
5755Lebenholc, ישרא-ל ברוך
5765Lederberger, Eli
5766Lerner, אליהו
5763Lerner, אפרים
5779Lesches, אלחנן
5779Lesches, שניאור זלמן
5759Lever, אליעזר
5757Levin, 'גדלי
5757Levin, מנחם מענדל
5760Levin, שמואל
5767Levitan, צבי
5761Lewis, לוי
5758Lewis, נפתלי
5759Liberow, אהרון
5759Liberow, לוי יצחק
5765Lieberov, 'סעדי
5760Lipskier, יוסף יצחק
5779Lipskier, (יוסף יצחק(מ
5779Lipskier, יעקב יהודה
5779Lipskier, (שניאור זלמן(מ
5757Loebenstein, אליהו
5759Loebenstein, לוי
5761Loebenstein, מנחם
5757Loebenstein, משה
5758Loebenstein, שמואל
5767Marcus, חיים
5757Mochkin, Ari
5758Mochkin, Yossi
5758Mochkin, חיים
5755Mochkin, פרץ שלמה
5761Mockin, Mendy
5765Morozov, אלחנן
5761Morozov, מרדכי
5767Morozow, אלחנן
5761Moshel, Yossi
5757Moshel, אהרון
5757Moshel, נתנא-ל
5759Moshel, עקיבא
5779Nagel, אלחנן
5779Nakar, שלום בער
5759Naparstek, Benny
5779Nathanson, מאיר
5779New, אברהם
5779New, אשר
5757New, דוד
5760New, ישרא-ל
5762New, מענדל
5765Nutovics, מענדל
5779Odze, יצחק אייזיק
5779Odze, שמואל
5779Oliver, שניאור זלמן
5779Paconowski, מרדכי אלימלך
5765Paltiel, דובער
5760Pinczower, חיים
5763Procel, משה
5766Raitman, מענדל
5755Raitman, פנחס
5755Raitman, שמואל
5763Rapp, זלמן
5755Rapp, יצחק
5758Rapp, מנחם
5763Rapp, שמואל
5760Raskin, Ari
5760Raskin, 'אברהם ישעי
5760Raskin, יעקב יוסף
5755Raskin, יצחק
5757Raskin, ישרא-ל
5766Raskin, לוי
5759Raskin, מיכא-ל
5757Raskin, מענדל
5761Raskin, שמואל
5755Raskin, שניאור זלמן
5763Reicher, Mendy
5764Reicher, בצלאל
5779Reicher, זאב
5760Reicher, יוסף חיים
5779Reicher, שניאור
5760Reisenberg, דוד
5757Rimler, אברהם
5759Rimler, מנחם מענדל
5760Rimler, צבי הירש
5765Rimler, צמח זאב
5764Rimler, שאול
5763Rosenbaum, ישרא-ל
5759Rosenbaum, לוי יצחק
5759Rosenbaum, מנחם מענדל
5765Rosenbaum, משה
5763Rosenbaum, שמואל
5760Rosenberg, מרדכי
5765Rosenfeld, אברהם
5766Rosenfeld, אברהם הכהן
5757Rosenfeld, חנוך
5764Rozenfeld, בועז
5757Rozenfeld, נתן
5760Rubin, ארי' דוד
5779Ruschniek, אברהם יהודה
5779Ruschniek, אשר
5779Ruschniek, יהודה
5759Sabbah, ברוך
5757Sabbah, מנחם
5765Schachna, איתן
5765Schachna, יעקב
5757Schneier, Yossi
5779Schneier, אברהם
5779Schneier, מענדל
5765Serebryanski, (זלמן (מ
5767Serebryanski, (זלמן(ב
5766Serebryanski, יואל
5758Serebryanski, יוסף שמואל
5757Serebryanski, לוי
5757Serebryanski, משה
5767Serebryanski, שלום
5779Serebryanski, שמואל
5779Serebryanski, שמעון
5779Serebryanski, (שניאור(מ
5766Shapiro, מנחם מענדל
5765Shapiro, מענדל
5765Shapiro, ראובן זעליג
5758Shepes, חגי
5779Shmerling, דניא-ל
5757Shusterman, לוי יצחק
5758Shusterman, 'שמעי
5761Shusterman, שניאור זלמן
5757Silcove, שמואל
5779Silver, אסף לוי
5762Solomon, Yossi
5755Spigler, יוסף יצחק
5761Spigler, מענדל
5761Spigler, שמעון
5779Stern, דובער
5765Suffrin, מנחם
5779Sufrin, דובי
5779Sufrin, נחום
5759Super, אברהם
5757Super, פנחס
5757Super, שמואל
5755Susskind, בנימין לייב
5759Susskind, שמעון
5758Sziewicz, ארי' לייב
5779Sziewitz, נועם
5755Szmerling, דוד לייב
5766Szmerling, לוי
5763Szmerling, מנחם מענדל
5760Szmerling, שמעון
5765Szmerling, שניאור זלמן
5763Tatarka, Eli
5759Tatarka, אברהם
5779Tayar, מענדל
5757Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
5758Teleshevsky, יוסף
5765Teleshevsky, לוי
5759Teleshevsky, מענדל
5761Telshevsky, שלמה
5765Tenenbaum, שמואל מענדל
5779Tenenboim, אברהם זאב
5779Tenenboim, בצלאל
5779Tenenboim, משה גדליה
5757Trebish, דוב זלמן
5779Tsap, ברוך ישעיה
5764Vayn, Eli
5757Voskoboinik, אברהם
5759Wajsbort, Ari
5765Wajsbort, אליעזר
5759Wajsbort, דובער
5758Waks, אברהם שלום
5757Waks, דוב בער
5758Waks, חיים שמחה
5755Waks, 'יהודה חנני
5762Waks, לוי
5764Welis, אברהם
5757Welis, שמואל
5758Werdiger, ברוך
5763Werdiger, זלמן
5757Winner, אברהם
5767Winner, מענדל
5758Winner, משה
5758Wolf, יוסף
5758Wolf, ישרא-ל
5763Wolf, מנחם
5757Wolf, מנשה
5763Wolf, מרדכי
5767Wolf, נחום
5757Wolf, שאול
5764Yaakobov, גבריאל
5762Yaakobov, ישרא-ל
5779Yitschaki, שלמה
5757Yurkowicz, ברוך
5767Yurkowitz, נפתלי
5765Zirkind, מנחם מענדל
5764Zirkind, שמואל יוסף