משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות


Alphabetical Listing
1Amzalak, שמואל גדלי-ה
אבות א*0.5
1Blesofsky, מנחם מענדל
אבות א*0.5
1Broh, ברוך
ברכות ח*0.5
1Chalk, יהושע
פאה א* 
7Cylich, מנחם
ברכות ח*1.0
מגילה ב-ג*0.5
ראש השנה א-ד* 
4Cyprus, פנחס
אבות א*0.5
ראש השנה א-ג*1.0
1Dank, 'ישעי
אבות א* 
1Edelman, יואל
סוכה א* 
1Engel, שמואל
סוכה א* 
1Gluzman, שמואל
סוכה א*0.5
8Goldberg, מנחם
אבות א-ד  
אבות ה* 
ביכורים ג*0.5
סוכה א*0.5
אבות ו*1.5
4Gordon, אברהם משה
ביכורים א-ב*0.5
ברכות ח* 
חגיגה ב 1.0
1Gordon, יעקב דוד
סוכה א 1.0
4Gordon, שמואל
ביכורים ב*0.5
ברכות ח*1.0
חגיגה ב 1.0
מגילה א* 
1Greenbaum, שמואל יוסף
סוכה א* 
2Groner, חיים
ברכות א*0.5
ברכות ח 0.5
2Gross, לוי
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
1Gutnick, ישראל
סוכה א* 
6Heidingsfeld, זלמן
סוכה א-ב*0.5
ראש השנה א-ג* 
28Heidingsfeld, שמואל
מועד קטן ב* 
1Landau, מרדכי
ברכות א*1.0
5Pacanowski, אהרן
אבות א* 
ברכות א* 
ברכות ח*0.5
סוכה א-ב*0.5
2Rimler, צמח זאב
זבחים א-ב*0.5
1Rosenbaum, משה
ברכות ח* 
5Rosenfeld, אברהם הכהן
אבות א* 
ביכורים א* 
ברכות ד-ה* 
ברכות ח*0.5
4Serebryanski, יואל
ראש השנה א*1.0
3Shusterman, שניאור זלמן
אבות א* 
ברכות ד-ה*0.5
1Sufrin, מנחם
פסחים י*0.5
1Szmerling, לוי
ברכות ח 0.5
11Szmerling, מנחם מענדל
אבות א* 
ברכות ח 0.5
זבחים ה 0.5
4Wolf, מרדכי
ביכורים א* 
ברכות ז-ח*0.5
סוכה א*0.5
30Yehoshua, אורן
ברכות א-ה* 
ברכות ח* 
זבחים ה*0.5
יומא א*0.5
מגילה א*0.5
פאה א*0.5
שבת ב*0.5
שבת טו*0.5
תמיד א-ז* 
תענית א-ד* 
10Zirkind, שמואל יוסף
ברכות א*0.5
ברכות ב* 
ברכות ג-ה*0.5
ברכות ט*0.5
Numerical Order
30Yehoshua, אורן
ברכות א-ה* 
ברכות ח* 
זבחים ה*0.5
יומא א*0.5
מגילה א*0.5
פאה א*0.5
שבת ב*0.5
שבת טו*0.5
תמיד א-ז* 
תענית א-ד* 
28Heidingsfeld, שמואל
מועד קטן ב* 
11Szmerling, מנחם מענדל
אבות א* 
ברכות ח 0.5
זבחים ה 0.5
10Zirkind, שמואל יוסף
ברכות א*0.5
ברכות ב* 
ברכות ג-ה*0.5
ברכות ט*0.5
8Goldberg, מנחם
אבות א-ד  
אבות ה* 
ביכורים ג*0.5
סוכה א*0.5
אבות ו*1.5
7Cylich, מנחם
ברכות ח*1.0
מגילה ב-ג*0.5
ראש השנה א-ד* 
6Heidingsfeld, זלמן
סוכה א-ב*0.5
ראש השנה א-ג* 
5Pacanowski, אהרן
אבות א* 
ברכות א* 
ברכות ח*0.5
סוכה א-ב*0.5
5Rosenfeld, אברהם הכהן
אבות א* 
ביכורים א* 
ברכות ד-ה* 
ברכות ח*0.5
4Cyprus, פנחס
אבות א*0.5
ראש השנה א-ג*1.0
4Gordon, אברהם משה
ביכורים א-ב*0.5
ברכות ח* 
חגיגה ב 1.0
4Gordon, שמואל
ביכורים ב*0.5
ברכות ח*1.0
חגיגה ב 1.0
מגילה א* 
4Serebryanski, יואל
ראש השנה א*1.0
4Wolf, מרדכי
ביכורים א* 
ברכות ז-ח*0.5
סוכה א*0.5
3Shusterman, שניאור זלמן
אבות א* 
ברכות ד-ה*0.5
2Groner, חיים
ברכות א*0.5
ברכות ח 0.5
2Gross, לוי
ברכות ח*0.5
סוכה א*0.5
2Rimler, צמח זאב
זבחים א-ב*0.5
1Amzalak, שמואל גדלי-ה
אבות א*0.5
1Blesofsky, מנחם מענדל
אבות א*0.5
1Broh, ברוך
ברכות ח*0.5
1Chalk, יהושע
פאה א* 
1Dank, 'ישעי
אבות א* 
1Edelman, יואל
סוכה א* 
1Engel, שמואל
סוכה א* 
1Gluzman, שמואל
סוכה א*0.5
1Gordon, יעקב דוד
סוכה א 1.0
1Greenbaum, שמואל יוסף
סוכה א* 
1Gutnick, ישראל
סוכה א* 
1Landau, מרדכי
ברכות א*1.0
1Rosenbaum, משה
ברכות ח* 
1Sufrin, מנחם
פסחים י*0.5
1Szmerling, לוי
ברכות ח 0.5


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Thursday, כ' אב ה'תשסח - August 21, 2008 (2:43pm)