משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז


Alphabetical Listing
5Abesidon, ירדן
4Abramov, אלירן
34Adelist, ישרא-ל משה
223Adelist, מנחם
285Adelist, פתחי-ה
14Ajzenshmidt, שניאור זלמן
26Ajzensmidt, ברוך שלום
343Amzalak, חיים
307Amzalak, שמואל גדלי-ה
69Aron, מנחם
70Ash, יוסף
173Ash, משה
177Bacher, מנחם
60Baker, אליעזר
86Balbin, יוסף
146Bart, אברהם
83Bartov, תמיר
121Benhamou, יוסף יצחק
59Benhamou, מענדל
294Blesofsky, מנחם מענדל
255Block, אפרים
43Bloom, שמואל
86Braude, יונה
173Broh, ברוך
156Broner, משה
80Chalk, ברוך
218Chalk, יהושע
2Chalk, צבי
104Citrin, שרגא
135Cohen, בנימין
202Cohen, מנחם מענדל
636Cylich, מנחם
14Cyprus, מנחם
216Cyprus, פנחס
30Cyrulnik, שלום דובער
306Dank, 'ישעי
51Deutsch, חיים אריה
8Elmakeas, יעקב
783Engel, לוי יצחק
94Engel, (מנחם מענדל (מ
645Engel, (מנחם מענדל (ש
135Engel, שלום דובער
125Engel, שמואל
2Fetter, אהרון
3Gestetner, זאב
28Glick, ארי
335Gluzman, שמואל
912Goldberg, מנחם
46Goldman, מענדל
501Gopin, דוד
495Gopin, יוסף
724Gordon, אברהם משה
700Gordon, יעקב דוד
526Gordon, ישרא-ל
660Gordon, שמואל
52Greenbaum, שמואל יוסף
68Groner, דובער
88Groner, חיים
81Groner, מענדל
213Gross, הירש צבי
637Gross, לוי
67Gross, מנחם מענדל
64Gross, שי
349Gross, שלמה
29Gutnick, הירש
160Gutnick, ישרא-ל
75Gutnick, לוי
1Gutnick, שמואל
10Hain, יעקב
138Hammer, אברהם
12Hammer, יוסף
164Hammer, מאיר דוד
829Heidingsfeld, זלמן
1419Heidingsfeld, שמואל
4Jedwab, מנחם מענדל
145Joseph, זאב
4Joseph, מנחם
296Kaminetsky, אברהם
121Katanov, דניא-ל
118Kluwgant, אשר
67Kluwgant, בנימין
142Kluwgant, שמעון
20Koth, דוד
72Krinsky, יוסף
148Landau, יהודה
134Landau, מרדכי
10Lazarow, דוד
52Lerner, אליהו
13Lever, שלום
1185Levin, שמואל
132Lewis, לוי
326Liberow, לוי יצחק
118Lieberov, 'סעדי
821Lipskier, יוסף יצחק
69Lipskier, ישראל ארי' לייב
3Loebenstein, לוי
15Loebenstein, מנחם
6Loebenstein, שלום
4Lubarski, שמיר
43Mockin, מענדל
1508Morozov, מרדכי
254Morozow, מנחם
86Moshel, יוסף
68Moshel, מיכא-ל
114Moskow, נדב
56New, מנחם
187Nutovics, מענדל
124Pacanowski, אהרן
12Paconowski, שמשון
61Paltiel, דובער
104Phillips, זכריה
43Pilcer, לוי
57Procel, מנחם
204Raitman, מענדל
106Rapp, זלמן
7Rapp, שמואל
251Raskin, לוי
42Reicher, בצלאל
30Reicher, מנחם מענדל
281Rimler, צמח זאב
94Roitblat, מיכאל
34Rosenbaum, ישראל
217Rosenbaum, משה
48Rosenbaum, שמואל
1178Rosenfeld, אברהם הכהן
53Sabbah, ברוך
101Sabbah, לוי
94Sabbah, משה
39Sacher, יעקב
486Schachna, איתן
216Schachna, יעקב
22Serebryanski, (זלמן(ב
610Serebryanski, יואל
32Serebryanski, שלום
9Shapiro, זלמן
561Shapiro, מנחם מענדל
433Shapiro, ראובן זעליג
26Shepes, מנחם
3489Shusterman, 'שמעי
1012Shusterman, שניאור זלמן
10Simson, דניא-ל
471Suffrin, מנחם
29Szental, יעקב
172Szmerling, לוי
2438Szmerling, מנחם מענדל
1499Szmerling, שמעון
1040Szmerling, שניאור זלמן
26Tatarka, אברהם
119Teleshevsky, זלמן
33Teleshevsky, לוי
19Telsner, שרגא
9Waks, לוי
86Walles, אריאל
61WellisStroser, עדין
493Winner, משה
438Wolf, יוסף
256Wolf, מנחם
265Wolf, מרדכי
1979Yehoshua, אורן
38Yehoshua, יהונתן
150Yitschaki, עידן
260Zirkind, מנחם מענדל
1060Zirkind, שמואל יוסף
Numerical Order
3489Shusterman, 'שמעי
2438Szmerling, מנחם מענדל
1979Yehoshua, אורן
1508Morozov, מרדכי
1499Szmerling, שמעון
1419Heidingsfeld, שמואל
1185Levin, שמואל
1178Rosenfeld, אברהם הכהן
1060Zirkind, שמואל יוסף
1040Szmerling, שניאור זלמן
1012Shusterman, שניאור זלמן
912Goldberg, מנחם
829Heidingsfeld, זלמן
821Lipskier, יוסף יצחק
783Engel, לוי יצחק
724Gordon, אברהם משה
700Gordon, יעקב דוד
660Gordon, שמואל
645Engel, (מנחם מענדל (ש
637Gross, לוי
636Cylich, מנחם
610Serebryanski, יואל
561Shapiro, מנחם מענדל
526Gordon, ישרא-ל
501Gopin, דוד
495Gopin, יוסף
493Winner, משה
486Schachna, איתן
471Suffrin, מנחם
438Wolf, יוסף
433Shapiro, ראובן זעליג
349Gross, שלמה
343Amzalak, חיים
335Gluzman, שמואל
326Liberow, לוי יצחק
307Amzalak, שמואל גדלי-ה
306Dank, 'ישעי
296Kaminetsky, אברהם
294Blesofsky, מנחם מענדל
285Adelist, פתחי-ה
281Rimler, צמח זאב
265Wolf, מרדכי
260Zirkind, מנחם מענדל
256Wolf, מנחם
255Block, אפרים
254Morozow, מנחם
251Raskin, לוי
223Adelist, מנחם
218Chalk, יהושע
217Rosenbaum, משה
216Cyprus, פנחס
216Schachna, יעקב
213Gross, הירש צבי
204Raitman, מענדל
202Cohen, מנחם מענדל
187Nutovics, מענדל
177Bacher, מנחם
173Ash, משה
173Broh, ברוך
172Szmerling, לוי
164Hammer, מאיר דוד
160Gutnick, ישרא-ל
156Broner, משה
150Yitschaki, עידן
148Landau, יהודה
146Bart, אברהם
145Joseph, זאב
142Kluwgant, שמעון
138Hammer, אברהם
135Cohen, בנימין
135Engel, שלום דובער
134Landau, מרדכי
132Lewis, לוי
125Engel, שמואל
124Pacanowski, אהרן
121Benhamou, יוסף יצחק
121Katanov, דניא-ל
119Teleshevsky, זלמן
118Kluwgant, אשר
118Lieberov, 'סעדי
114Moskow, נדב
106Rapp, זלמן
104Citrin, שרגא
104Phillips, זכריה
101Sabbah, לוי
94Engel, (מנחם מענדל (מ
94Roitblat, מיכאל
94Sabbah, משה
88Groner, חיים
86Balbin, יוסף
86Braude, יונה
86Moshel, יוסף
86Walles, אריאל
83Bartov, תמיר
81Groner, מענדל
80Chalk, ברוך
75Gutnick, לוי
72Krinsky, יוסף
70Ash, יוסף
69Aron, מנחם
69Lipskier, ישראל ארי' לייב
68Groner, דובער
68Moshel, מיכא-ל
67Gross, מנחם מענדל
67Kluwgant, בנימין
64Gross, שי
61Paltiel, דובער
61WellisStroser, עדין
60Baker, אליעזר
59Benhamou, מענדל
57Procel, מנחם
56New, מנחם
53Sabbah, ברוך
52Greenbaum, שמואל יוסף
52Lerner, אליהו
51Deutsch, חיים אריה
48Rosenbaum, שמואל
46Goldman, מענדל
43Bloom, שמואל
43Mockin, מענדל
43Pilcer, לוי
42Reicher, בצלאל
39Sacher, יעקב
38Yehoshua, יהונתן
34Adelist, ישרא-ל משה
34Rosenbaum, ישראל
33Teleshevsky, לוי
32Serebryanski, שלוםThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)