משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד


Alphabetical Listing
68Adelist, מנחם
275Ajzensmidt, ברוך שלום
25Ajzensmidt, ישרא-ל
18Aron, זאב
284Ash, Mendy
19Ash, משה
19Bacher, מנחם
10Barski, זעליג
23Bart, Avi
19Ben Amu, מענדל
164Blecher, דוד
211Braude, שמעון
2Broh, בצלא-ל
304Broh, ברוך
107Broh, שניאור
165Broner, משה
137Cher, איתן
39Cohney, נועם
3Cowen, שלום בער
28Cylich, בנימין
28Cylych, מנחם
296Dank, 'ישעי
61Douek, Michi
32Engel, Dovi
37Engel, (מנחם מענדל (מ
94Engel, (מנחם מענדל (ש
25Erlichster, משה
30Eskin, Natan
101Fannuchi, דוד
27Feiglin, יוסף שמחה
10Goldman, Mendy
18Goldman, אשר
11Goldman, לייבעל
9Gopin, דוד
188Gopin, יוסף
1143Gordon, ישרא-ל
1799Gordon, מנחם מענדל
12Gordon, מנחם מענדל
283Groner, 'חנני
16Groner, יוסף
530Gross, הירש צבי
400Gross, לוי
337Gross, שלמה
15Gurewicz, צבי
19Gutnick, הירש
8Gutnick, משה
8Gutnik, אשר
10Hammer, אברהם
206Heidingsfeld, זלמן
1169Heidingsfeld, לוי
651Heidingsfeld, שמואל
16Herszberg, דניא-ל
36Herzberg, אברהם
3Jedwab, מנחם מענדל
716Kaminetsky, אברהם
6Khoen, דוד
49Khutoresky, מענדל
76Klein, יחיא-ל
83Kluwgant, אשר
167Kluwgant, בנימין
183Koth, אלעזר
8Koth, פנחס
178Krasnjanski, יוסף יצחק
16Krinsky, Dovi
186Krinsky, Mendy
53Krinsky, אליעזר
327Landau, Yakir
78Landau, יוסף חיים
11Lebenbaum, אריא-ל
165Leber, דוד
22Lerner, אליהו
32Lerner, אפרים
220Lever, אליעזר
689Levin, שמואל
283Lewis, לוי
49Liberow, לוי יצחק
40Liberow, 'סעדי
248Lipskier, יוסף יצחק
36Loebenstein, לוי
57Loebenstein, מנחם
30Mehlman, עקיבא
56Mochkin, Yossi
6Mochkin, חיים
5Morozov, אלחנן
298Morozov, מרדכי
18Morozow, מנחם
77Moshel, Yossi
57Moshel, מיכא-ל
42Moshel, נתנא-ל
8Moshel, עקיבא
18New, אברהם
22New, ישרא-ל
31New, מנחם
877Pinczower, חיים
8Procel, זלמן
34Procel, משה
35Radovsky, בנימין
42Rapp, זלמן
63Rapp, שמואל
57Raskin, 'אברהם ישעי
92Raskin, מיכא-ל
6Raskin, מענדל
79Raskin, שמואל
78Reicher, Mendy
1919Reicher, יוסף חיים
536Rimler, צבי הירש
84Roitblat, מיכא-ל
67Rosenbaum, ישרא-ל
292Rosenbaum, לוי יצחק
216Rosenbaum, מנחם מענדל
180Rosenbaum, שמואל
61Rosenberg, מרדכי
72Rosenfeld, חנוך
535Rozenfeld, נתן
470Sabbah, ברוך
54Sabbah, משה
1Segman, מנשה
95Serebryanski, יוסף שמואל
8Shepes, חגי
23Sheppes, דניא-ל
1060Shusterman, לוי יצחק
3073Shusterman, 'שמעי
329Shusterman, שניאור זלמן
22Silcove, שמואל
97Solomon, Yossi
100Spigler, מענדל
3Spigler, שמעון
267Szmerling, מנחם מענדל
38Szmerling, שמעון
33Szmerling, שניאור זלמן
198Tatarka, Eli
167Teleshevsky, זלמן
92Teleshevsky, לוי
8Telshevsky, שלמה
127Vayn, Eli
319Wajsbort, דובער
3Waks, דוב בער
230Waks, לוי
82Welis, אברהם
81Werdiger, זלמן
36Werdiger, יהושע
448Winner, משה
351Wolf, יוסף
86Wolf, מנחם
15Wolf, מנשה
83Wolf, מרדכי
58Wolko, אהרון
53Wolko, יוסף
96Yaakobov, ישרא-ל
3Yaakobovich, אלישע
Numerical Order
3073Shusterman, 'שמעי
1919Reicher, יוסף חיים
1799Gordon, מנחם מענדל
1169Heidingsfeld, לוי
1143Gordon, ישרא-ל
1060Shusterman, לוי יצחק
877Pinczower, חיים
716Kaminetsky, אברהם
689Levin, שמואל
651Heidingsfeld, שמואל
536Rimler, צבי הירש
535Rozenfeld, נתן
530Gross, הירש צבי
470Sabbah, ברוך
448Winner, משה
400Gross, לוי
351Wolf, יוסף
337Gross, שלמה
329Shusterman, שניאור זלמן
327Landau, Yakir
319Wajsbort, דובער
304Broh, ברוך
298Morozov, מרדכי
296Dank, 'ישעי
292Rosenbaum, לוי יצחק
284Ash, Mendy
283Groner, 'חנני
283Lewis, לוי
275Ajzensmidt, ברוך שלום
267Szmerling, מנחם מענדל
248Lipskier, יוסף יצחק
230Waks, לוי
220Lever, אליעזר
216Rosenbaum, מנחם מענדל
211Braude, שמעון
206Heidingsfeld, זלמן
198Tatarka, Eli
188Gopin, יוסף
186Krinsky, Mendy
183Koth, אלעזר
180Rosenbaum, שמואל
178Krasnjanski, יוסף יצחק
167Kluwgant, בנימין
167Teleshevsky, זלמן
165Broner, משה
165Leber, דוד
164Blecher, דוד
137Cher, איתן
127Vayn, Eli
107Broh, שניאור
101Fannuchi, דוד
100Spigler, מענדל
97Solomon, Yossi
96Yaakobov, ישרא-ל
95Serebryanski, יוסף שמואל
94Engel, (מנחם מענדל (ש
92Raskin, מיכא-ל
92Teleshevsky, לוי
86Wolf, מנחם
84Roitblat, מיכא-ל
83Kluwgant, אשר
83Wolf, מרדכי
82Welis, אברהם
81Werdiger, זלמן
79Raskin, שמואל
78Landau, יוסף חיים
78Reicher, Mendy
77Moshel, Yossi
76Klein, יחיא-ל
72Rosenfeld, חנוך
68Adelist, מנחם
67Rosenbaum, ישרא-ל
63Rapp, שמואל
61Douek, Michi
61Rosenberg, מרדכי
58Wolko, אהרון
57Loebenstein, מנחם
57Moshel, מיכא-ל
57Raskin, 'אברהם ישעי
56Mochkin, Yossi
54Sabbah, משה
53Krinsky, אליעזר
53Wolko, יוסף
49Khutoresky, מענדל
49Liberow, לוי יצחק
42Moshel, נתנא-ל
42Rapp, זלמן
40Liberow, 'סעדי
39Cohney, נועם
38Szmerling, שמעון
37Engel, (מנחם מענדל (מ
36Herzberg, אברהם
36Loebenstein, לוי
36Werdiger, יהושע
35Radovsky, בנימין
34Procel, משה
33Szmerling, שניאור זלמן
32Engel, Dovi
32Lerner, אפרים
31New, מנחםThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)