משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג


Alphabetical Listing
2Adelist, אהרון מענדל
201Adelist, אליעזר
19Adelist, מנחם
69Adut, Itamar
17Adut, רפא-ל
1Adut, שבתי
188Ajzensmidt, ברוך שלום
91Aron, יוסף
291Aron, עקיבא
72Ash, Mendy
87Ash, משה
26Baker, יונה
33Bart, Avi
12Belkin, דוד
426Blecher, דוד
18Blecher, שניאור זלמן
283Bloch, יאיר
83Block, אפרים
288Broh, ברוך
166Broner, משה
6Cher, איתן
5Cohney, נועם
29Cowen, שלום בער
9Cylich, Yosl
448Douek, Michi
57Eli, Vayn
6Eskin, Natan
24Fanucci, אריא-ל
6Feiglin, יוסף שמחה
2Frauman, אדם
152Gelman, Mendy
3Goldman, אשר
53Gordon, בנימין ליפמאן
94Gordon, ישרא-ל
5Gordon, מנחם מענדל
983Gordon, מנחם מענדל
1Graj, שמואל
19Greenwald, יהודה לייב
41Groner, 'חנני
24Groner, יוסף
107Grosbaum, 'שמעי
446Gross, הירש צבי
264Gross, לוי
130Gross, שלמה
2Gutnick, הירש
4Gutnick, יהושע
274Gutnick, ישרא-ל
10Gutnick, משה
333Gutnick, רפא-ל
38Hammershmidt, Alon
532Heidingsfeld, זלמן
1387Heidingsfeld, לוי
102Heidingsfeld, שמואל
5Herszberg, דניא-ל
1Jedwab, יוסף
69Kaltman, גבריא-ל
10Kaltman, דוד
262Kaminetsky, אברהם
189Kaminetsky, ראובן
143Khutoresky, מענדל
33Klein, אברהם אשר
10Klein, יחיא-ל
348Kluwgant, איסר
193Kluwgant, אשר
322Kluwgant, בנימין
45Krasnjanski, יוסף יצחק
208Krinsky, Mendy
108Landau, Yakir
2260Lebenholc, ישרא-ל ברוך
29Lever, אליעזר
885Levin, שמואל
14Lewi, דניא-ל
228Lewis, לוי
361Liberow, לוי יצחק
242Lipskier, יוסף יצחק
15Loebenstein, אליהו
531Loebenstein, לוי
25Loebenstein, מנחם
31Manshari, אפרים
6Mochkin, Yossi
12Mochkin, חיים
109Morozov, מרדכי
13Morozow, מנחם
169Moshel, Yossi
22Moshel, מיכא-ל
45New, ישרא-ל
40New, מענדל
18Panneth, אליהו
501Pinczower, חיים
180Procel, שמואל
20Rapp, שמואל
214Raskin, Ari
192Raskin, יעקב יוסף
117Raskin, שמואל
140Reicher, יוסף חיים
15Reisenberg, דוד
7Rimler, מנחם מענדל
304Rimler, צבי הירש
3Roitblat, מיכא-ל
8Rosenfeld, אברהם
347Rosenfeld, חנוך
675Rozenfeld, נתן
228Sabbah, ברוך
235Sabbah, מנחם
6Sabbah, משה
1996Schonberger, שמואל
795Serebryanski, יוסף שמואל
13Shepes, חגי
933Shusterman, לוי יצחק
637Shusterman, 'שמעי
238Shusterman, שניאור זלמן
4Snir, ירדן
105Solomon, Yossi
50Spigler, שמעון
123Szmerling, שמעון
16Tatarka, Eli
14Teleshevsky, זלמן
5Teleshevsky, יוסף
31Teleshevsky, מענדל
23Telshevsky, שלמה
3Vayn, Eli
54Wajsbort, אליעזר
36Wajsbort, דובער
15Waks, דוב בער
147Waks, לוי
17Werdiger, ברוך
6Werdiger, יהושע
39Winner, אברהם
404Winner, משה
246Wolf, יוסף
24Wolf, מנחם
633Wolf, שאול
7Wolko, יוסף
57Yaakobov, ישרא-ל
146Yurkowicz, לוי
Numerical Order
2260Lebenholc, ישרא-ל ברוך
1996Schonberger, שמואל
1387Heidingsfeld, לוי
983Gordon, מנחם מענדל
933Shusterman, לוי יצחק
885Levin, שמואל
795Serebryanski, יוסף שמואל
675Rozenfeld, נתן
637Shusterman, 'שמעי
633Wolf, שאול
532Heidingsfeld, זלמן
531Loebenstein, לוי
501Pinczower, חיים
448Douek, Michi
446Gross, הירש צבי
426Blecher, דוד
404Winner, משה
361Liberow, לוי יצחק
348Kluwgant, איסר
347Rosenfeld, חנוך
333Gutnick, רפא-ל
322Kluwgant, בנימין
304Rimler, צבי הירש
291Aron, עקיבא
288Broh, ברוך
283Bloch, יאיר
274Gutnick, ישרא-ל
264Gross, לוי
262Kaminetsky, אברהם
246Wolf, יוסף
242Lipskier, יוסף יצחק
238Shusterman, שניאור זלמן
235Sabbah, מנחם
228Lewis, לוי
228Sabbah, ברוך
214Raskin, Ari
208Krinsky, Mendy
201Adelist, אליעזר
193Kluwgant, אשר
192Raskin, יעקב יוסף
189Kaminetsky, ראובן
188Ajzensmidt, ברוך שלום
180Procel, שמואל
169Moshel, Yossi
166Broner, משה
152Gelman, Mendy
147Waks, לוי
146Yurkowicz, לוי
143Khutoresky, מענדל
140Reicher, יוסף חיים
130Gross, שלמה
123Szmerling, שמעון
117Raskin, שמואל
109Morozov, מרדכי
108Landau, Yakir
107Grosbaum, 'שמעי
105Solomon, Yossi
102Heidingsfeld, שמואל
94Gordon, ישרא-ל
91Aron, יוסף
87Ash, משה
83Block, אפרים
72Ash, Mendy
69Adut, Itamar
69Kaltman, גבריא-ל
57Eli, Vayn
57Yaakobov, ישרא-ל
54Wajsbort, אליעזר
53Gordon, בנימין ליפמאן
50Spigler, שמעון
45Krasnjanski, יוסף יצחק
45New, ישרא-ל
41Groner, 'חנני
40New, מענדל
39Winner, אברהם
38Hammershmidt, Alon
36Wajsbort, דובער
33Bart, Avi
33Klein, אברהם אשר
31Manshari, אפרים
31Teleshevsky, מענדלThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)