משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תשס"א - ה'תשס"ב


Alphabetical Listing
5Addut, רפא-ל
173Adelist, אהרון מענדל
101Adelist, אליעזר
91Adut, Itamar
5Adut, שבתי
164Ajzensmidt, ברוך שלום
6Ajzensmidt, ישרא-ל
11Aron, זאב
115Aron, יוסף
111Aron, עקיבא
136Ash, Mendy
36Ash, משה
2Barski, זעליג
81Bart, Avi
139Bartak, יהושע
243Belkin, דוד
190Bendet, Ari
171Benporah, ישרא-ל
6Benporath, Avi
189Blecher, דוד
325Blecher, שניאור זלמן
188Bloch, יאיר
2Broh, בצלא-ל
58Broh, ברוך
433Broh, שניאור
6Buriyaakov, Elan
100Cowen, שלום בער
233Cylich, Yosl
5Douek, Michi
40Elberg, Illan
40Fanucci, אריא-ל
26Gelman, Mendy
168Goldman, אשר
65Gordon, בנימין ליפמאן
16Gordon, יוחנן
172Gordon, ישרא-ל
1401Gordon, מנחם מענדל
95Greenwald, יהודה לייב
241Groner, 'חנני
9Groner, לוי מנחם מענדל
6Grosbaum, 'שמעי
530Gross, הירש צבי
50Gross, לוי
62Gross, שלמה
69Gutnick, ישרא-ל
1Gutnick, מענדל
73Gutnick, רפא-ל
6Hammershmidt, Alon
581Heidingsfeld, זלמן
1509Heidingsfeld, לוי
106Heidingsfeld, שמואל
38Herszberg, אברהם
6Hinds, מיכא-ל
126Jedwab, יוסף
19Kaltman, גבריא-ל
14Kaltman, דוד
52Kaminetsky, אברהם
9Khutoresky, מענדל
72King, זאב
321Kisilevitch, ישרא-ל
2Klein, יחיא-ל
155Klein, שלום בער
307Kluwgant, איסר
227Kluwgant, אשר
552Kluwgant, בנימין
117Koth, Avi
9Kramer, 'ארי
80Krasnjanski, יוסף יצחק
59Krinsky, Mendy
2Krinsky, Yossi
3Krinsky, אליעזר
3144Lebenholc, ישרא-ל ברוך
226Lever, אליעזר
12Lever, שלום
1186Levin, שמואל
17Lewi, דניא-ל
157Lewis, לוי
111Liberow, לוי יצחק
121Lipskier, יוסף יצחק
8Loebenstein, אליהו
460Loebenstein, לוי
66Loebenstein, מנחם
6Manshari, אפרים
9Marom, Tal
101Mochkin, Yossi
413Mochkin, חיים
53Mockin, Mendy
103Morozov, מרדכי
48Moshel, Yossi
278Moshel, נתנא-ל
43New, אברהם
237New, ישרא-ל
5Panneth, אליהו
110Pilcer, אלישע
673Pinczower, חיים
6Procel, שמואל
24Rapp, מנחם
18Rapp, שמואל
71Raskin, Ari
243Raskin, 'אברהם ישעי
54Raskin, יעקב יוסף
150Raskin, מיכא-ל
156Raskin, שמואל
61Reicher, יוסף חיים
141Reisenberg, דוד
328Rimler, צבי הירש
367Rosenfeld, חנוך
155Rozenfeld, נתן
205Sabbah, ברוך
9Sabbah, משה
4220Schonberger, שמואל
1Serebryanski, זלמן
187Serebryanski, יוסף שמואל
148Serebryanski, לוי
67Sharpe, משה
12Shepes, חגי
31Sheppes, דניא-ל
1679Shusterman, לוי יצחק
422Shusterman, 'שמעי
120Shusterman, שניאור זלמן
247Silcove, שמואל
36Snir, ירדן
134Solomon, Yossi
70Spigler, מענדל
330Spigler, שמעון
194Super, פנחס
34Super, שמואל
5Szmerling, דוד לייב
63Szmerling, שמעון
11Szmerling, שניאור זלמן
206Tatarka, שמואל
5Teleshevsky, זלמן
26Teleshevsky, מענדל
21Telshevsky, שלמה
220Wajsbort, Ari
64Wajsbort, אליעזר
132Wajsbort, דובער
196Waks, דוב בער
63Waks, לוי
5Welis, אברהם
11Werdiger, זלמן
84Winner, אברהם
279Winner, משה
307Wolf, יוסף
468Wolf, מנשה
588Wolf, שאול
14Yurkowicz, לוי
Numerical Order
4220Schonberger, שמואל
3144Lebenholc, ישרא-ל ברוך
1679Shusterman, לוי יצחק
1509Heidingsfeld, לוי
1401Gordon, מנחם מענדל
1186Levin, שמואל
673Pinczower, חיים
588Wolf, שאול
581Heidingsfeld, זלמן
552Kluwgant, בנימין
530Gross, הירש צבי
468Wolf, מנשה
460Loebenstein, לוי
433Broh, שניאור
422Shusterman, 'שמעי
413Mochkin, חיים
367Rosenfeld, חנוך
330Spigler, שמעון
328Rimler, צבי הירש
325Blecher, שניאור זלמן
321Kisilevitch, ישרא-ל
307Kluwgant, איסר
307Wolf, יוסף
279Winner, משה
278Moshel, נתנא-ל
247Silcove, שמואל
243Belkin, דוד
243Raskin, 'אברהם ישעי
241Groner, 'חנני
237New, ישרא-ל
233Cylich, Yosl
227Kluwgant, אשר
226Lever, אליעזר
220Wajsbort, Ari
206Tatarka, שמואל
205Sabbah, ברוך
196Waks, דוב בער
194Super, פנחס
190Bendet, Ari
189Blecher, דוד
188Bloch, יאיר
187Serebryanski, יוסף שמואל
173Adelist, אהרון מענדל
172Gordon, ישרא-ל
171Benporah, ישרא-ל
168Goldman, אשר
164Ajzensmidt, ברוך שלום
157Lewis, לוי
156Raskin, שמואל
155Klein, שלום בער
155Rozenfeld, נתן
150Raskin, מיכא-ל
148Serebryanski, לוי
141Reisenberg, דוד
139Bartak, יהושע
136Ash, Mendy
134Solomon, Yossi
132Wajsbort, דובער
126Jedwab, יוסף
121Lipskier, יוסף יצחק
120Shusterman, שניאור זלמן
117Koth, Avi
115Aron, יוסף
111Aron, עקיבא
111Liberow, לוי יצחק
110Pilcer, אלישע
106Heidingsfeld, שמואל
103Morozov, מרדכי
101Adelist, אליעזר
101Mochkin, Yossi
100Cowen, שלום בער
95Greenwald, יהודה לייב
91Adut, Itamar
84Winner, אברהם
81Bart, Avi
80Krasnjanski, יוסף יצחק
73Gutnick, רפא-ל
72King, זאב
71Raskin, Ari
70Spigler, מענדל
69Gutnick, ישרא-ל
67Sharpe, משה
66Loebenstein, מנחם
65Gordon, בנימין ליפמאן
64Wajsbort, אליעזר
63Szmerling, שמעון
63Waks, לוי
62Gross, שלמה
61Reicher, יוסף חיים
59Krinsky, Mendy
58Broh, ברוך
54Raskin, יעקב יוסף
53Mockin, Mendy
52Kaminetsky, אברהם
50Gross, לוי
48Moshel, Yossi
43New, אברהם
40Elberg, Illan
40Fanucci, אריא-ל
38Herszberg, אברהם
36Ash, משה
36Snir, ירדן
34Super, שמואל
31Sheppes, דניא-לThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)