משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס


Alphabetical Listing
224Adelist, אהרון מענדל
476Adelist, אליעזר
45Adelist, יחזקא-ל
2344Adelist, מרדכי
83Ajzensmidt, ברוך שלום
18Ajzensmidt, ישרא-ל
352Ajzensmidt, מנחם מענדל
33Ajzenszmidt, יוסף
6Alexander, משה
219Aron, עקיבא
86Aron, שרגא
263Ash, Mendy
15Ash, משה
305Avtzon, אליעזר
317Avtzon, בן-ציון
8Baker, ברוך
254Balbin, צבי יהודה
46Barber, דוב בער
1Barski, זעליג
30Barski, צבי
63Beckman, דניא-ל
2Belkin, דוד
4Benporath, Avi
370Blecher, דוד
699Blecher, לוי
1628Blecher, מנחם
122Blecher, שניאור זלמן
1057Bloch, אהרון
49Bloch, יאיר
288Broh, אשר
373Broh, בצלא-ל
10Broh, ברוך
128Broh, שניאור
357Broner, שמשון
10Buriakov, עמנוא-ל
219Cohen, ישרא-ל
100Cohney, אברהם
400Cowen, חיים
17Cylich, Yosl
123Douek, אהרון
8Dzialoshinsky, יעקב
262Feiglin, Eli
197Feiglin, יעקב
5Frauman, אדם
255Frenkel, דוד
99Ginsburg, מיכא-ל
33Glagovski, דניא-ל
30Goldberg, Avi
100Goldberg, שמעון
628Goldshmeidt, בנימין
18Goodman, ברוך שמחה
366Gordon, בנימין ליפמאן
91Gordon, יוחנן
16Gordon, יעקב
29Gordon, ישרא-ל
1082Gordon, מנחם מענדל
474Gorelik, שלום
591Graj, שמואל
316Greenwald, יהודה לייב
560Groner, יוסף
116Groner, לוי מנחם מענדל
74Grosbaum, 'שמעי
156Grosberg, בנימין
902Gross, הירש צבי
2Gross, לוי
122Gross, שלמה
52Grossman, גבריא-ל
5Gutnick, איסר
432Gutnick, אשר
79Gutnick, משה
328Hanovitch, אליהו
83Hanovitch, זלמן
168Harrold, Ari
235Heidingsfeld, זלמן
2702Heidingsfeld, לוי
24Heidingsfeld, שמואל
13Heidngsfeld, שמואל
61Henenberg, יעקב שמעון
27Herbst, אליהו
107Herbst, יוסף
20Herszberg, אברהם
9Israel, בנימין
234Jedwab, חיים שמואל
129Jedwab, יוסף
50Kagan, Avi
176Kaminetsky, אברהם
145Kaminetsky, דוד
554Kaminetsky, ראובן
210Kaminetzky, משה
19Khaikitevitch, אברהם
51Khoen, דוד
39Kisilevitch, ישרא-ל
230Kisilevitch, מיכא-ל
561Klein, אברהם אשר
215Klein, ראובן
877Klein, שלום בער
8Klugman, לוי
206Kluwgant, איסר
36Kluwgant, אשר
201Kluwgant, בנימין
104Koncepolski, נח
18Kramer, 'ארי
327Krasnjanski, יוסף יצחק
789Krasnjanski, מנחם מענדל
38Krinsky, Mendy
 Krinsky, Yossi
25Krinsky, אליעזר
231Krinsky, 'שמעי
3429Lebenholc, ישרא-ל ברוך
152Lever, אליעזר
22Levin, ישרא-ל
4988Levin, מנחם מענדל
18Levin, שמואל
2Lewi, דניא-ל
3Lewis, יהודה לייב
4Lewis, נפתלי
55Liberow, אהרון
230Liberow, לוי יצחק
76Loebenstein, לוי
34Loebenstein, משה
79Loebenstein, שמואל
32Maimzer, דניא-ל
7Manshari, אפרים
18Marom, Tal
9Megelishvilli, ברוך
283Mochkin, Ari
287Mochkin, Yossi
50Mochkin, חיים
73Mochkin, פרץ שלמה
109Morozov, מרדכי
85Moshel, אהרון
296Moshel, נתנא-ל
38Moshel, עקיבא
66Naparstek, Benny
13New, שמעון
4Pilcer, אלישע
37Pilcer, אריא-ל
8Raitman, שמואל
27Rapp, יצחק
188Rapp, מנחם
11Raskin, יעקב יוסף
1004Raskin, יצחק
114Raskin, מיכא-ל
216Raskin, מענדל
177Rimler, מנחם מענדל
31Rosenbaum, לוי יצחק
31Rosenbaum, מנחם מענדל
709Rosenfeld, חנוך
30Rosenzweig, טובי' שמעון
2Rothschild, יוסף
235Rozenfeld, נתן
30Rubin, ארי' דוד
379Sabbah, ברוך
1197Sabbah, מנחם
1Sabbah, משה
49Schonberger, שמואל
689Serebryanski, יוסף שמואל
125Serebryanski, לוי
800Serebryanski, משה
88Shepes, חגי
90Sheppes, דניא-ל
1848Shusterman, לוי יצחק
117Shusterman, 'שמעי
68Silberman, Yossi
666Silcove, שמואל
101Snir, Ido
2Snir, דניא-ל
19Spiglrer, מענדל
2Spivak, Adi
8Stoliarski, מרדכי
75Super, אברהם
2Super, פנחס
134Super, שמואל
174Susskind, בנימין לייב
33Susskind, שמעון
43Szental, עקיבא
73Sziewicz, ארי' לייב
1884Szmerling, דוד לייב
86Tatarka, אברהם
483Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
458Teleshevsky, יוסף
30Teleshevsky, מענדל
3Telshevsky, שלמה
86Travers, Avi
109Wajsbort, Ari
2Wajsbort, אליעזר
240Wajsbort, דובער
99Waks, אברהם שלום
113Waks, דוב בער
89Waks, חיים שמחה
330Waks, 'יהודה חנני
266Werdiger, ברוך
93Wolf, יוסף
54Wolf, ישרא-ל
1094Wolf, מנשה
742Wolf, שאול
31Zlotin, יהושע
Numerical Order
4988Levin, מנחם מענדל
3429Lebenholc, ישרא-ל ברוך
2702Heidingsfeld, לוי
2344Adelist, מרדכי
1884Szmerling, דוד לייב
1848Shusterman, לוי יצחק
1628Blecher, מנחם
1197Sabbah, מנחם
1094Wolf, מנשה
1082Gordon, מנחם מענדל
1057Bloch, אהרון
1004Raskin, יצחק
902Gross, הירש צבי
877Klein, שלום בער
800Serebryanski, משה
789Krasnjanski, מנחם מענדל
742Wolf, שאול
709Rosenfeld, חנוך
699Blecher, לוי
689Serebryanski, יוסף שמואל
666Silcove, שמואל
628Goldshmeidt, בנימין
591Graj, שמואל
561Klein, אברהם אשר
560Groner, יוסף
554Kaminetsky, ראובן
483Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
476Adelist, אליעזר
474Gorelik, שלום
458Teleshevsky, יוסף
432Gutnick, אשר
400Cowen, חיים
379Sabbah, ברוך
373Broh, בצלא-ל
370Blecher, דוד
366Gordon, בנימין ליפמאן
357Broner, שמשון
352Ajzensmidt, מנחם מענדל
330Waks, 'יהודה חנני
328Hanovitch, אליהו
327Krasnjanski, יוסף יצחק
317Avtzon, בן-ציון
316Greenwald, יהודה לייב
305Avtzon, אליעזר
296Moshel, נתנא-ל
288Broh, אשר
287Mochkin, Yossi
283Mochkin, Ari
266Werdiger, ברוך
263Ash, Mendy
262Feiglin, Eli
255Frenkel, דוד
254Balbin, צבי יהודה
240Wajsbort, דובער
235Heidingsfeld, זלמן
235Rozenfeld, נתן
234Jedwab, חיים שמואל
231Krinsky, 'שמעי
230Kisilevitch, מיכא-ל
230Liberow, לוי יצחק
224Adelist, אהרון מענדל
219Aron, עקיבא
219Cohen, ישרא-ל
216Raskin, מענדל
215Klein, ראובן
210Kaminetzky, משה
206Kluwgant, איסר
201Kluwgant, בנימין
197Feiglin, יעקב
188Rapp, מנחם
177Rimler, מנחם מענדל
176Kaminetsky, אברהם
174Susskind, בנימין לייב
168Harrold, Ari
156Grosberg, בנימין
152Lever, אליעזר
145Kaminetsky, דוד
134Super, שמואל
129Jedwab, יוסף
128Broh, שניאור
125Serebryanski, לוי
123Douek, אהרון
122Blecher, שניאור זלמן
122Gross, שלמה
117Shusterman, 'שמעי
116Groner, לוי מנחם מענדל
114Raskin, מיכא-ל
113Waks, דוב בער
109Morozov, מרדכי
109Wajsbort, Ari
107Herbst, יוסף
104Koncepolski, נח
101Snir, Ido
100Cohney, אברהם
100Goldberg, שמעון
99Ginsburg, מיכא-ל
99Waks, אברהם שלום
93Wolf, יוסף
91Gordon, יוחנן
90Sheppes, דניא-ל
89Waks, חיים שמחה
88Shepes, חגי
86Aron, שרגא
86Tatarka, אברהם
86Travers, Avi
85Moshel, אהרון
83Ajzensmidt, ברוך שלום
83Hanovitch, זלמן
79Gutnick, משה
79Loebenstein, שמואל
76Loebenstein, לוי
75Super, אברהם
74Grosbaum, 'שמעי
73Mochkin, פרץ שלמה
73Sziewicz, ארי' לייב
68Silberman, Yossi
66Naparstek, Benny
63Beckman, דניא-ל
61Henenberg, יעקב שמעון
55Liberow, אהרון
54Wolf, ישרא-ל
52Grossman, גבריא-ל
51Khoen, דוד
50Kagan, Avi
50Mochkin, חיים
49Bloch, יאיר
49Schonberger, שמואל
46Barber, דוב בער
45Adelist, יחזקא-ל
43Szental, עקיבא
39Kisilevitch, ישרא-ל
38Krinsky, Mendy
38Moshel, עקיבא
37Pilcer, אריא-ל
36Kluwgant, אשר
34Loebenstein, משה
33Ajzenszmidt, יוסף
33Glagovski, דניא-ל
33Susskind, שמעון
32Maimzer, דניא-ל
31Rosenbaum, לוי יצחק
31Rosenbaum, מנחם מענדל
31Zlotin, יהושעThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)