משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תשנ"ה - ה'תשנ"ו


Alphabetical Listing
472Adelist, מרדכי
19Ajzensmidt, מנחם מענדל
108Ajzenszmidt, יוסף
188Ash, שמעון
53Blecher, דוד
79Blecher, לוי
386Broh, אשר
176Broh, בצלא-ל
47Cohen, ישרא-ל
228Cowen, חיים
157Cylich, שמאי
3Deutsch, שמואל
21Feiglin, יצחק
30Frenkel, דוד
83Frenkel, שמחה
158Frenkel, שניאור זלמן
8Gelman, 'זכרי
113Goldman, שמעון
511Goldschmiedt, Ori
610Goldschmiedt, יהודה
51Gordon, בנימין ליפמאן
192Gordon, יוחנן
190Gorelik, שלום
387Groner, יוסף
440Groner, לוי מנחם מענדל
17Gutnick, איסר
1006Hanovitch, אליהו
252Hanovitch, זלמן
132Hecht, מנחם מענדל
785Heidingsfeld, לוי
103Jedwab, חיים שמואל
130Kaminetzky, אליהו
58Kaminetzky, משה
42Klein, אברהם אשר
241Klein, שלום בער
811Lebenholc, ישרא-ל ברוך
355Levin, ישרא-ל
36Levin, מנחם מענדל
95Loebenstein, משה
22Loebenstein, שמואל
84Mochkin, Ari
174Mochkin, פרץ שלמה
122Moshel, אהרון
16New, דוד
15New, שמעון
512Raitman, פנחס
390Raitman, שמואל
151Rapp, יצחק
222Rapp, מנחם
245Raskin, יצחק
117Raskin, ישרא-ל
42Raskin, שניאור זלמן
218Sabbah, מנחם
692Shusterman, לוי יצחק
25Spigler, יוסף יצחק
196Susskind, בנימין לייב
318Szmerling, דוד לייב
22Tatarka, אברהם
11Waks, אברהם שלום
71Waks, חיים שמחה
46Waks, 'יהודה חנני
136Yurkowicz, ברוך
Numerical Order
1006Hanovitch, אליהו
811Lebenholc, ישרא-ל ברוך
785Heidingsfeld, לוי
692Shusterman, לוי יצחק
610Goldschmiedt, יהודה
512Raitman, פנחס
511Goldschmiedt, Ori
472Adelist, מרדכי
440Groner, לוי מנחם מענדל
390Raitman, שמואל
387Groner, יוסף
386Broh, אשר
355Levin, ישרא-ל
318Szmerling, דוד לייב
252Hanovitch, זלמן
245Raskin, יצחק
241Klein, שלום בער
228Cowen, חיים
222Rapp, מנחם
218Sabbah, מנחם
196Susskind, בנימין לייב
192Gordon, יוחנן
190Gorelik, שלום
188Ash, שמעון
176Broh, בצלא-ל
174Mochkin, פרץ שלמה
158Frenkel, שניאור זלמן
157Cylich, שמאי
151Rapp, יצחק
136Yurkowicz, ברוך
132Hecht, מנחם מענדל
130Kaminetzky, אליהו
122Moshel, אהרון
117Raskin, ישרא-ל
113Goldman, שמעון
108Ajzenszmidt, יוסף
103Jedwab, חיים שמואל
95Loebenstein, משה
84Mochkin, Ari
83Frenkel, שמחה
79Blecher, לוי
71Waks, חיים שמחה
58Kaminetzky, משה
53Blecher, דוד
51Gordon, בנימין ליפמאן
47Cohen, ישרא-ל
46Waks, 'יהודה חנני
42Klein, אברהם אשר
42Raskin, שניאור זלמן
36Levin, מנחם מענדלThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)